Art. 249. Condiţiile generale de luare a măsurilor asigurătorii

(1) Procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecăţii, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanţă sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracţiune.
(2) Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora.
(3) Măsurile asigurătorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii se pot lua numai asupra bunurilor suspectului sau inculpatului.
(4) Măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate.
(41) În cazul bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, luarea de către procuror a măsurilor asigurătorii pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a acestor bunuri este obligatorie.
(5) Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului şi ale persoanei responsabile civilmente, până la concurenţa valorii probabile a acestora.
(6) Măsurile asigurătorii prevăzute la alin. (5) se pot lua, în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară şi al judecăţii, şi la cererea părţii civile. Măsurile asigurătorii luate din oficiu de către organele judiciare prevăzute la alin. (1) pot folosi şi părţii civile.
(7) Măsurile asigurătorii luate în condiţiile alin. (1) sunt obligatorii în cazul în care persoana vătămată este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă.
(8) Nu pot fi sechestrate bunuri care aparţin unei autorităţi sau instituţii publice ori unei alte persoane de drept public şi nici bunurile exceptate de lege. [art. 163 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea prin care se solicită pronunţarea ... Vezi mai mult
Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: Dacă ... Click pentru abonare
2.
Având în vedere în special finalitatea măsurilor asigurătorii, caracterul ... Vezi mai mult
Având în vedere în special finalitatea măsurilor asigurătorii, caracterul provizoriu al acestora şi interesele protejate prin dispoziţiile art. 249 din ... Click pentru abonare
3.
Curtea nu a putut reţine critica de neconstituţionalitate referitoare ... Vezi mai mult
Curtea nu a putut reţine critica de neconstituţionalitate referitoare la pretinsa lipsă de predictibilitate a sintagmei „până la concurenţa valorii ... Click pentru abonare
4.
Autoarea excepţiei consideră că acestea sunt constituţionale dacă se ... Vezi mai mult
Autoarea excepţiei consideră că acestea sunt constituţionale dacă se recunoaşte dreptul suspectului/inculpatului de a vinde, sub supravegherea procurorului ori a ... Click pentru abonare
5.
Normele procesual penale în materia măsurilor asigurătorii înfiinţate de ... Vezi mai mult
Normele procesual penale în materia măsurilor asigurătorii înfiinţate de organele penale – cu privire la cazul particular al desfiinţării (ridicării/încetării) ... Click pentru abonare
6.
În interpretarea dispoziţiilor art. 91 alin. (1), art. 102 ... Vezi mai mult
În interpretarea dispoziţiilor art. 91 alin. (1), art. 102 alin. (8) şi art. 154-158 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile ... Click pentru abonare
7.
Curtea a constatat că măsurile asigurătorii dispuse în vederea ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că măsurile asigurătorii dispuse în vederea confiscării speciale sau extinse nu afectează dreptul de proprietate privată, deoarece ... Click pentru abonare
8.
Curtea nu poate reţine susţinerea autorului excepţiei, în sensul ... Vezi mai mult
Curtea nu poate reţine susţinerea autorului excepţiei, în sensul că textul de lege criticat ar trebui să prevadă existenţa unor ... Click pentru abonare
9.
Cu referire la dispoziţiile art. 249 din Codul de ... Vezi mai mult
Cu referire la dispoziţiile art. 249 din Codul de procedură penală (art. 163 din Codul de procedură penală de la ... Click pentru abonare
10.
Atunci când se instituie măsuri asigurătorii în procesul penal ... Vezi mai mult
Atunci când se instituie măsuri asigurătorii în procesul penal nu este necesar să se indice sau să se dovedească ori ... Click pentru abonare
11.
Curtea a constatat că sechestrul este o măsură asigurătorie ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că sechestrul este o măsură asigurătorie de drept penal, iar nu o sancţiune penală, care poate fi ... Click pentru abonare
12.
Sunt inadmisibile sesizările formulate în vederea pronunţării unei hotărâri ... Vezi mai mult
Sunt inadmisibile sesizările formulate în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor ... Click pentru abonare
13.
Cât privește invocarea de autorii excepției, în prezenta cauză, ... Vezi mai mult
Cât privește invocarea de autorii excepției, în prezenta cauză, a dispozițiilor art. 21 alin. (3) din Legea fundamentală referitoare la ... Click pentru abonare
14.
În situația în care sechestrul asigurător nu a devenit ... Vezi mai mult
În situația în care sechestrul asigurător nu a devenit definitiv, chiar dacă creanța respectivă are un grad de preferință superior, ... Click pentru abonare

Doctrină

15.
Noțiunea de „pagubă” din cuprinsul art. 249 alin. (5) ... Vezi mai mult
Noțiunea de „pagubă” din cuprinsul art. 249 alin. (5) C.proc.pen. și cea de „prejudiciu” folosită de art. 19 C.proc.pen. se ... Click pentru abonare
16.
Pentru a institui şi aplica o măsură asigurătorie asupra ... Vezi mai mult
Pentru a institui şi aplica o măsură asigurătorie asupra unui bun ieşit aparent din patrimoniul făptuitorului între momentul săvârşirii infracţiunii ... Click pentru abonare
17.
Buna-credinţă a terţului achizitor este prezumată relativ. Prezumția poate ... Vezi mai mult
Buna-credinţă a terţului achizitor este prezumată relativ. Prezumția poate fi răsturnată doar prin administrarea unor probe neechivoce din care să ... Click pentru abonare
18.
Măsurile asigurătorii pot fi dispuse și în alte situații ... Vezi mai mult
Măsurile asigurătorii pot fi dispuse și în alte situații decât cele prevăzute expres de dispozițiile art. 249 alin. 1 C.proc.pen. ... Click pentru abonare
19.
Nemotivarea ordonanței de dispunere a măsurii asigurătorii de către ... Vezi mai mult
Nemotivarea ordonanței de dispunere a măsurii asigurătorii de către procuror nu are legătură cu temeinicia măsurii sechestrului, ci cu legalitatea ... Click pentru abonare
20.
În ce privește limitele cenzurii exercitate de judecătorul de ... Vezi mai mult
În ce privește limitele cenzurii exercitate de judecătorul de drepturi şi libertăţi în procedura de soluţionare a contestaţiei împotriva măsurii ... Click pentru abonare
21.
Măsura asigurătorie luată pentru a garanta repararea pagubei produse ... Vezi mai mult
Măsura asigurătorie luată pentru a garanta repararea pagubei produse prin infracțiune are în vedere atât damnum emergens, cât și lucrum ... Click pentru abonare
22.
Premisa minoră a unei prezumții simple (judiciare) trebuie să ... Vezi mai mult
Premisa minoră a unei prezumții simple (judiciare) trebuie să constea într-un fapt cert şi precis bine dovedit fie printr-un indiciu, ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

23.
Curtea constată că, în cauză nu este necesară instituirea ... Vezi mai mult
Curtea constată că, în cauză nu este necesară instituirea sechestrului asigurător, având în vedere că nu există indicii că inculpatul ... Click pentru abonare
24.
Astfel, văzând prevederile art. 291 alin. 2 C.pen., instanța ... Vezi mai mult
Astfel, văzând prevederile art. 291 alin. 2 C.pen., instanța reține că dispoziția de confiscare a sumei de 4000 euro de ... Click pentru abonare
25.
În vederea confiscării speciale prin echivalent a sumelor obținute ... Vezi mai mult
În vederea confiscării speciale prin echivalent a sumelor obținute de suspect prin infracțiunile de corupție, este legală luarea sechestrului asigurator ... Click pentru abonare
26.
În cazul în care prima instanţă a dispus anularea ... Vezi mai mult
În cazul în care prima instanţă a dispus anularea unui testament şi a unui certificat de moştenitor, fără citarea beneficiarului ... Click pentru abonare
27.
Instanţa învestită cu judecarea apelului poate dispune, prin încheiere, ... Vezi mai mult
Instanţa învestită cu judecarea apelului poate dispune, prin încheiere, luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor inculpatului condamnat în primă ... Click pentru abonare
28.
În ceea ce priveşte proporţionalitatea măsurii faţă de scopul ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte proporţionalitatea măsurii faţă de scopul urmărit, se constată că judecătorul trebuie să examineze dacă întinderea măsurii ... Click pentru abonare
29.
Prin ordonanța nr. X/P/2016 din data de 25 septembrie ... Vezi mai mult
Prin ordonanța nr. X/P/2016 din data de 25 septembrie 2017 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și ... Click pentru abonare
30.
Dreptul de proprietate privată este definit ca dreptul persoanelor ... Vezi mai mult
Dreptul de proprietate privată este definit ca dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau al unităților administrativ-teritoriale asupra bunurilor ... Click pentru abonare
31.
Referitor la calea de atac formulată de persoana interesată ... Vezi mai mult
Referitor la calea de atac formulată de persoana interesată G.C.D., Curtea reține următoarea situație de fapt: a. măsurile asigurătorii asupra ... Click pentru abonare
32.
Curtea reiterează că, deși orice sechestru sau confiscare implică ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că, deși orice sechestru sau confiscare implică un prejudiciu, prejudiciul efectiv suferit nu trebuie să fie mai extins ... Click pentru abonare
33.
Curtea reține că reclamanta a putut interveni în faza ... Vezi mai mult
Curtea reține că reclamanta a putut interveni în faza inițială a procesului penal introdus împotriva fiului său pentru a contesta ... Click pentru abonare
34.
BRD-Groupe Societe Generale acordat societăţii X un împrumut sub ... Vezi mai mult
BRD-Groupe Societe Generale acordat societăţii X un împrumut sub forma unui credit de investiţii pe o perioadă de 60 de ... Click pentru abonare
35.
Curtea reține că sechestrul contestat al bunului imobil al ... Vezi mai mult
Curtea reține că sechestrul contestat al bunului imobil al reclamantului în contextul procesului penal în cauză, deși în principiu legitim ... Click pentru abonare
36.
Din interpretarea normelor legale naţionale enunțate, dar și a ... Vezi mai mult
Din interpretarea normelor legale naţionale enunțate, dar și a celor europene (art. 249 Cod procedură penală, art. 8 din Directiva ... Click pentru abonare
37.
În ceea ce privește argumentul reclamanților potrivit căruia instanțele ... Vezi mai mult
În ceea ce privește argumentul reclamanților potrivit căruia instanțele interne au dispus confiscarea bunurilor lor pe motivul unei simple suspiciuni ... Click pentru abonare
38.
Frauda la lege reprezintă acea operaţiune prin care la ... Vezi mai mult
Frauda la lege reprezintă acea operaţiune prin care la întocmirea unui act juridic, în scopul eludării unor norme legale imperative, ... Click pentru abonare
39.
Curtea reține că reclamanta s-a plâns de pierderea proprietății ... Vezi mai mult
Curtea reține că reclamanta s-a plâns de pierderea proprietății sale, apreciind că măsura confiscării ca urmare a faptelor pentru care ... Click pentru abonare
40.
Cu privire la complicitatea la frauda a terților dobânditor ... Vezi mai mult
Cu privire la complicitatea la frauda a terților dobânditor s-a apreciat faptul ca aceasta este dovedită prin faptul cumpărării bunului ... Click pentru abonare
41.
Aplicarea dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000, care ... Vezi mai mult
Aplicarea dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000, care impun, în mod obligatoriu, luarea unei măsuri asigurătorii în cursul procesului ... Click pentru abonare
42.
Măsura sechestrului asigurător, dispusă prin ordonanța procurorului, asupra unui ... Vezi mai mult
Măsura sechestrului asigurător, dispusă prin ordonanța procurorului, asupra unui autoturism în vederea confiscării speciale, nu poate fi menținută prin sentință, ... Click pentru abonare
43.
Înalta Curte de Casație și Justiție, verificând critica formulată ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casație și Justiție, verificând critica formulată de recurentul inculpat S.M. cu privire la greșita menținere a măsurii ... Click pentru abonare
44.
Măsura sechestrului asigurător a fost instituită în vederea confiscării ... Vezi mai mult
Măsura sechestrului asigurător a fost instituită în vederea confiscării speciale asupra autoturismului, pentru care deși recurentul petent deține acte de ... Click pentru abonare
45.
Asupra unui bun aflat în proprietatea devălmașă a inculpatului ... Vezi mai mult
Asupra unui bun aflat în proprietatea devălmașă a inculpatului și soției sale se poate institui sau menține sechestrul. Astfel, nu ... Click pentru abonare