Art. 248. Procedura de aplicare şi de ridicare a măsurii

(1) În cursul urmăririi penale sau al procedurii de cameră preliminară, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi sau judecătorului de cameră preliminară de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă o propunere motivată de luare faţă de suspect sau inculpat a măsurii internării medicale provizorii.
(2) Propunerea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de raportul de expertiză medico-legală psihiatrică din care să rezulte necesitatea aplicării măsurii internării medicale provizorii.
(3) Judecătorul sesizat conform alin. (1) fixează de îndată termen de soluţionare a propunerii şi dispune aducerea cu mandat a suspectului sau a inculpatului.
(4) Soluţionarea propunerii se face numai după audierea suspectului sau inculpatului, dacă starea sa de sănătate o permite, în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu. Când suspectul sau inculpatul se află deja internat într-o unitate de asistenţă medicală şi deplasarea sa nu este posibilă, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau, după caz, judecătorul de cameră preliminară procedează la audierea acestuia, în prezenţa avocatului, în locul unde se află.
(5) Participarea procurorului este obligatorie.
(6) Suspectul sau inculpatul are dreptul ca la soluţionarea propunerii de luare a măsurii internării medicale provizorii să fie asistat şi de către un medic desemnat de acesta, care poate prezenta concluzii judecătorului de drepturi şi libertăţi ori, după caz, judecătorului de cameră preliminară. Suspectul sau inculpatul are dreptul să fie asistat de medicul desemnat de acesta şi la alcătuirea planului terapeutic.
(7) Judecătorul se pronunţă de îndată asupra propunerii, printr-o încheiere care poate fi contestată în termen de 5 zile de la pronunţare. Contestaţia nu suspendă punerea în aplicare a măsurii de siguranţă.
(8) Dacă admite propunerea, judecătorul dispune internarea medicală provizorie a suspectului sau inculpatului, luându-se, dacă este cazul, măsurile prevăzute la art. 229.
(9) În cazul în care respinge propunerea, judecătorul poate dispune obligarea provizorie la tratament medical a suspectului sau inculpatului, dacă acesta se află în situaţia prevăzută la art. 109 alin. (1) din Codul penal.
(10) Dacă după dispunerea măsurii s-a produs însănătoşirea suspectului sau inculpatului ori a intervenit o ameliorare a stării sale de sănătate care înlătură starea de pericol, la sesizarea procurorului ori a medicului curant sau la cererea suspectului ori inculpatului sau a unui membru de familie al acestuia, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau judecătorul de cameră preliminară care a luat măsura sau, după caz, în faţa căruia se află cauza dispune, prin încheiere motivată, în urma efectuării expertizei medico-legale psihiatrice, ridicarea măsurii internării medicale provizorii ori, dacă suspectul sau inculpatul se află în situaţia prevăzută la art. 109 alin. (1) din Codul penal, înlocuirea acestei măsuri cu măsura obligării provizorii la tratament medical. Dispoziţiile alin. (3) – (7) se aplică în mod corespunzător.
(11) În cursul judecăţii, faţă de inculpat se poate dispune internarea medicală provizorie, la propunerea procurorului, ori din oficiu, de către instanţa în faţa căreia se află cauza, în urma efectuării unei expertize medico-legale psihiatrice din care să rezulte necesitatea aplicării măsurii internării medicale provizorii. Dispoziţiile alin. (3)-(10) se aplică în mod corespunzător.
(12) Dispoziţiile art. 246 alin. (13) se aplică în mod corespunzător. [art. 162 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea observă că, potrivit dispoziţiilor de lege criticate, faţă ... Vezi mai mult
Curtea observă că, potrivit dispoziţiilor de lege criticate, faţă de suspect sau inculpat întâi va fi dispusă internarea medicală provizorie ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Art. 248 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. ... Vezi mai mult
Art. 248 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 214/2023. Forma anterioară a textului de lege modificat: „(1) În cursul ... Click pentru abonare
3.
Termenul de 5 zile prevăzut de art. 248 alin. ... Vezi mai mult
Termenul de 5 zile prevăzut de art. 248 alin. (7) C.proc.pen. se referă la declararea contestației împotriva încheierii judecătorului de ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Judecătorul de cameră preliminară constată că inculpatul prezintă un ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară constată că inculpatul prezintă un pericol concret şi actual pentru societate care nu poate fi înlăturat ... Click pentru abonare
5.
Suspectul fost acuzat de săvârșirea unei tentative de omor, ... Vezi mai mult
Suspectul fost acuzat de săvârșirea unei tentative de omor, constând în aceea că pe fondul unui conflict spontan cu tatăl ... Click pentru abonare
6.
Curtea reține că decizia de a nu autoriza externarea ... Vezi mai mult
Curtea reține că decizia de a nu autoriza externarea reclamantului a fost luată de Oficiul de executări judiciare, în special ... Click pentru abonare
7.
În cauza de față, este adevărat că raportul medical ... Vezi mai mult
În cauza de față, este adevărat că raportul medical întocmit în cursul procedurii de declarare a incapacității juridice parțiale a ... Click pentru abonare
8.
Scopul procedurii de restabilire a capacității juridice nu privea ... Vezi mai mult
Scopul procedurii de restabilire a capacității juridice nu privea și posibilitatea examinării legalității în sine a măsurii de plasament și ... Click pentru abonare
9.
Reclamantul a formulat o plângere împotriva privării sale de ... Vezi mai mult
Reclamantul a formulat o plângere împotriva privării sale de libertate, adresată judecătoriei. Judecătoria s-a mulţumit să transmită plângerea la parchet, ... Click pentru abonare