Art. 246. Procedura de aplicare şi de ridicare a măsurii

(1) În cursul urmăririi penale sau al procedurii de cameră preliminară, dacă apreciază că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi sau judecătorului de cameră preliminară de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă o propunere motivată de luare faţă de inculpat a măsurii obligării provizorii la tratament medical.
(2) Propunerea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de expertiza medico-legală din care să rezulte necesitatea aplicării măsurii obligării la tratament medical.
(3) Judecătorul sesizat conform alin. (1) fixează termen de soluţionare a propunerii în cel mult 5 zile de la data înregistrării acesteia şi dispune citarea suspectului sau inculpatului.
(4) Când suspectul sau inculpatul este prezent, soluţionarea propunerii se face numai după audierea acestuia, în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu. Propunerea se soluţionează şi în lipsa suspectului sau inculpatului, atunci când acesta nu se prezintă, deşi a fost legal citat, dar numai în prezenţa avocatului, ales sau numit din oficiu, căruia i se dă cuvântul pentru a pune concluzii.
(5) Participarea procurorului este obligatorie.
(6) Suspectul sau inculpatul are dreptul ca la soluţionarea propunerii de luare a măsurii obligării provizorii la tratament medical să fie asistat şi de către un medic desemnat de acesta, care poate prezenta concluzii judecătorului de drepturi şi libertăţi. Suspectul sau inculpatul are dreptul să fie asistat de medicul specialist desemnat de acesta şi la alcătuirea planului terapeutic.
(7) Judecătorul se pronunţă asupra propunerii printr-o încheiere, care poate fi contestată în 5 zile de la pronunţare. Contestarea nu suspendă punerea în aplicare a măsurii de siguranţă.
(8) Dacă admite propunerea, judecătorul dispune obligarea provizorie la tratament medical a suspectului sau inculpatului şi efectuarea unei expertize medico-legale, în cazul în care aceasta nu a fost depusă potrivit alin. (2).
(9) În cazul când după dispunerea măsurii s-a produs însănătoşirea suspectului sau inculpatului ori a intervenit o ameliorare a stării sale de sănătate care înlătură starea de pericol pentru siguranţa publică, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau judecătorul de cameră preliminară care a luat măsura dispune, la sesizarea procurorului ori a medicului de specialitate sau la cererea suspectului ori inculpatului sau a unui membru de familie al acestuia, ridicarea măsurii luate. Dispoziţiile alin. (2) – (7) se aplică în mod corespunzător.
(10) Dacă după dispunerea măsurii a fost sesizată instanţa prin rechizitoriu, ridicarea acesteia, potrivit alin. (9), se dispune de către judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, de către instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza.
(11) În cursul judecăţii în primă instanţă şi în apel, la propunerea procurorului ori din oficiu, inculpatul poate fi obligat provizoriu la tratament medical de către instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza, care solicită acte medicale concludente sau efectuarea unei expertize medico-legale. Dispoziţiile alin. (4) – (9) se aplică în mod corespunzător.
(12) Dacă suspectul sau inculpatul încalcă cu rea-credinţă măsura obligării provizorii la tratament medical, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa care a luat măsura ori în faţa căreia se află cauza dispune, la sesizarea procurorului sau a medicului de specialitate ori din oficiu, internarea medicală provizorie a suspectului sau inculpatului, în condiţiile prevăzute la art. 247.
(13) În cazul în care dispune o soluţie de netrimitere în judecată, procurorul sesizează judecătorul de cameră preliminară pentru confirmarea ori, după caz, înlocuirea sau încetarea măsurii. Acesta, în camera de consiliu, cu participarea procurorului, ascultă, dacă este posibil, persoana supusă măsurii provizorii, în prezenţa avocatului său, şi, după efectuarea unei expertize medico-legale, se pronunţă prin încheiere motivată. Împotriva încheierii se poate formula contestaţie, în termen de 3 zile de la pronunţare, care se soluţionează de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate sau, după caz, de completul competent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în camera de consiliu. [art. 162 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispozițiile art. 246 alin. 1 C.proc.pen. au fost criticate ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 246 alin. 1 C.proc.pen. au fost criticate sub aspectul constituționalității prin raportare la prevederile art. 126 alin. 1 ... Click pentru abonare
2.
Analizând dispozițiile art. 245 și art. 246 C.proc.pen., Curtea ... Vezi mai mult
Analizând dispozițiile art. 245 și art. 246 C.proc.pen., Curtea a respins ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate reținând, în esență, că ... Click pentru abonare
3.
Obligaţia şi dreptul procurorului de a reacţiona împotriva stărilor ... Vezi mai mult
Obligaţia şi dreptul procurorului de a reacţiona împotriva stărilor de pericol pe care legea înţelege şi vrea să le combată ... Click pentru abonare

Doctrină

4.
Pentru a se dispune luarea tratamentului medical sau internarea ... Vezi mai mult
Pentru a se dispune luarea tratamentului medical sau internarea medicală, în ipoteza în care la finalul urmăririi penale se dispune ... Click pentru abonare
5.
În procedura camerei preliminare, spre deosebire de materia măsurilor ... Vezi mai mult
În procedura camerei preliminare, spre deosebire de materia măsurilor preventive, unde nu este necesară o propunere a procurorului, măsurile preventive ... Click pentru abonare
6.
Dispunerea expertizei medico-legale nu este obligatorie. În lipsa unei ... Vezi mai mult
Dispunerea expertizei medico-legale nu este obligatorie. În lipsa unei expertize medico-legale, procurorul își va întemeia propunerea pe acte medicale concludente ... Click pentru abonare
7.
Judecătorul de drepturi și libertăți/de cameră preliminară sesizat poate ... Vezi mai mult
Judecătorul de drepturi și libertăți/de cameră preliminară sesizat poate să dispună efectuarea unei expertize medico-legale dacă nu a fost efectuată ... Click pentru abonare
8.
Potrivit art. 246 alin. (13) C.proc.pen., judecătorul astfel sesizat ... Vezi mai mult
Potrivit art. 246 alin. (13) C.proc.pen., judecătorul astfel sesizat se pronunță prin încheiere motivată, supusă contestației în 3 zile de ... Click pentru abonare
9.
Expertiza se dispune doar în cazul admiterii propunerii de ... Vezi mai mult
Expertiza se dispune doar în cazul admiterii propunerii de obligare la tratament medical, și nu înainte de soluționarea sa. [M. ... Click pentru abonare
10.
În ipoteza prevăzută de alin. (13) al art. 246 ... Vezi mai mult
În ipoteza prevăzută de alin. (13) al art. 246 C.proc.pen. efectuarea expertizei medico-legale este obligatorie, fiind fără relevanță că se ... Click pentru abonare
11.
Se impune a se dispune o soluție de încetare ... Vezi mai mult
Se impune a se dispune o soluție de încetare a măsurii obligării provizorii la tratament medical și în cazul în ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

12.
După încheierea fazei de urmărire penală, prin adoptarea unei ... Vezi mai mult
După încheierea fazei de urmărire penală, prin adoptarea unei soluții de netrimitere în judecată, evaluarea unei sesizări referitoare la impunerea ... Click pentru abonare
13.
Judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța de ... Vezi mai mult
Judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța de fond a analizat corespunzător oportunitatea aplicării măsurilor de siguranță prevăzute de ... Click pentru abonare
14.
Dacă a intervenit o ameliorare a stării de sănătate ... Vezi mai mult
Dacă a intervenit o ameliorare a stării de sănătate care înlătură starea de pericol pentru ordinea publică se poate dispune ... Click pentru abonare