Art. 244. Înşelăciunea

(1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Înşelăciunea săvârşită prin folosirea de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.
(3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. [art. 215 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Publicarea de anunţuri fictive online care a avut drept ... Vezi mai mult
Publicarea de anunţuri fictive online care a avut drept consecinţă producerea unei pagube, fără ca prin această activitate să se ... Click pentru abonare
2.
În varianta tip a infracțiunii, mijloacele şi modalitățile concrete ... Vezi mai mult
În varianta tip a infracțiunii, mijloacele şi modalitățile concrete prin care subiectul activ îl face pe subiectul pasiv să creadă ... Click pentru abonare
3.
Art. 244 alin. (2) C.pen. nu operează cu o ... Vezi mai mult
Art. 244 alin. (2) C.pen. nu operează cu o dublă incriminare, ci reprezintă doar o formă agravată a infracţiunii de ... Click pentru abonare
4.
Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ... Vezi mai mult
Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete reprezintă o modalitate concretă de inducere în eroare a ... Click pentru abonare
5.
În situaţia unei infracţiuni de înşelăciune comise sub imperiul ... Vezi mai mult
În situaţia unei infracţiuni de înşelăciune comise sub imperiul Codului penal din 1969, care a produs un prejudiciu sub pragul ... Click pentru abonare
6.
Fapta de emitere a unui cec asupra unei instituţii ... Vezi mai mult
Fapta de emitere a unui cec asupra unei instituţii de credit sau asupra unei persoane, ştiind că pentru valorificarea lui ... Click pentru abonare

Doctrină

7.
Nu credem că în ipoteza în care se săvârșesc ... Vezi mai mult
Nu credem că în ipoteza în care se săvârșesc fapte penale prin intermediul platformelor de tip OLX este realizată tipicitatea ... Click pentru abonare
8.
Traficul de persoane, săvârșit prin inducerea în eroare, nu ... Vezi mai mult
Traficul de persoane, săvârșit prin inducerea în eroare, nu are un caracter complex, prin absorbția infracțiunii de înșelăciune. Caracterul complex ... Click pentru abonare
9.
Din punct de vedere practic, înșelăciunea se poate ivi ... Vezi mai mult
Din punct de vedere practic, înșelăciunea se poate ivi fie cu ocazia încheierii unui contract de asigurare/cu ocazia oricărui alt ... Click pentru abonare
10.
Prezentarea unui înscris ce atestă proprietatea asupra unui imobil, ... Vezi mai mult
Prezentarea unui înscris ce atestă proprietatea asupra unui imobil, cu prilejul contractării unui credit, imobil pe care persoana în cauză ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

11.
Fapta inculpatului constând în aceea că, în realizarea aceleiaşi ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului constând în aceea că, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în datele de 3.12.2018 şi 7.12.2018, a contactat-o telefonic ... Click pentru abonare
12.
Sumele indicate în cele două facturi fiscale, nu există ... Vezi mai mult
Sumele indicate în cele două facturi fiscale, nu există dubii, acestea reprezentând contravaloarea unor servicii prestate de către persoana vătămată, ... Click pentru abonare
13.
Infracţiunea de fraudă informatică este o variantă a infracţiunii ... Vezi mai mult
Infracţiunea de fraudă informatică este o variantă a infracţiunii de înşelăciune săvârşită în spaţiul virtual, cea de-a doua fiind norma ... Click pentru abonare
14.
Folosirea unui înscris falsificat în faţa unei instanţe de ... Vezi mai mult
Folosirea unui înscris falsificat în faţa unei instanţe de judecată, în scopul obţinerii unui folos patrimonial injust, nu realizează elementele ... Click pentru abonare
15.
În privinţa criticii în sensul că inducerea în eroare ... Vezi mai mult
În privinţa criticii în sensul că inducerea în eroare a executorului judecătoresc R. nu se circumscrie elementului material al laturii ... Click pentru abonare
16.
În perioada 13.11.2016 – 09.12.2016, inculpatul CD l-a indus ... Vezi mai mult
În perioada 13.11.2016 – 09.12.2016, inculpatul CD l-a indus în eroare pe PAL în legătură cu posibilitățile sale reale de ... Click pentru abonare
17.
Aspectul de fapt controversat în cauză este reprezentat de ... Vezi mai mult
Aspectul de fapt controversat în cauză este reprezentat de caracterul real sau fictiv al contractelor de asistenţă juridice încheiate, cât ... Click pentru abonare
18.
În ceea ce privește însă infracțiunea de înșelăciune – ... Vezi mai mult
În ceea ce privește însă infracțiunea de înșelăciune – în sensul că inculpatul A. a obținut în urma acestor demersuri ... Click pentru abonare
19.
În esenţă, în sarcina inculpatului A., s-a reţinut că, ... Vezi mai mult
În esenţă, în sarcina inculpatului A., s-a reţinut că, folosindu-se de mijloace frauduloase, respectiv utilizarea fără drept a denumirilor de ... Click pentru abonare
20.
Folosirea unui înscris sub semnătură privată falsificat în faţa ... Vezi mai mult
Folosirea unui înscris sub semnătură privată falsificat în faţa unei instanţe de judecată, în cadrul unui litigiu civil privind un ... Click pentru abonare
21.
Fapta comisă de către inculpatul DN – constând în ... Vezi mai mult
Fapta comisă de către inculpatul DN – constând în inducerea în eroare a notarului public FM prin mandatarea lui II ... Click pentru abonare
22.
Într-adevăr, așa-zisa activitate de „vrăjitorie” nu este pedepsită de ... Vezi mai mult
Într-adevăr, așa-zisa activitate de „vrăjitorie” nu este pedepsită de legea penală și poate avea natura unui contract civil de prestări ... Click pentru abonare
23.
Încheierea unui acord de mediere cu privire la infracțiunile ... Vezi mai mult
Încheierea unui acord de mediere cu privire la infracțiunile pentru care poate interveni împăcarea nu este, în esență, altceva decât ... Click pentru abonare
24.
A. i-a pretins suma de 2.000 euro, în luna ... Vezi mai mult
A. i-a pretins suma de 2.000 euro, în luna noiembrie 2011 pentru a o ajuta la eliberarea fiului său F., ... Click pentru abonare
25.
Trebuie apreciat că nu se identifică niciun argument valid ... Vezi mai mult
Trebuie apreciat că nu se identifică niciun argument valid pentru care să se considere că infracţiunea de înşelăciune nu s-ar ... Click pentru abonare
26.
Fapta avocatului de a depune la instanţa de judecată, ... Vezi mai mult
Fapta avocatului de a depune la instanţa de judecată, în cadrul unui proces, chitanţe falsificate care atestă, în mod nereal, ... Click pentru abonare
27.
Referitor la cererea reprezentantului Ministerului Public de schimbare a ... Vezi mai mult
Referitor la cererea reprezentantului Ministerului Public de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii de tentativă de înșelăciune reţinută în sarcina ... Click pentru abonare
28.
Fapta inculpatei de a induce și menține în eroare, ... Vezi mai mult
Fapta inculpatei de a induce și menține în eroare, în perioada 2002–2005, funcționarii din cadrul Oficiului Județean de Cadastru, Geodezie ... Click pentru abonare
29.
Simpla depunere a unei cereri prin care se solicită ... Vezi mai mult
Simpla depunere a unei cereri prin care se solicită dispunerea unei soluții de către un funcționar public fără ca actele ... Click pentru abonare
30.
Curtea apreciază că fapta de emitere a unui cec ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că fapta de emitere a unui cec asupra unei instituții de credit sau asupra unei persoane, ştiind că ... Click pentru abonare
31.
În literatura de specialitate s-a arătat că deosebirea dintre ... Vezi mai mult
În literatura de specialitate s-a arătat că deosebirea dintre mijloacele de inducere în eroare din alin.1 și mijloacele frauduloase din ... Click pentru abonare
32.
În fapt, în perioada 8-11.01.2013 inculpatul s-a cazat la ... Vezi mai mult
În fapt, în perioada 8-11.01.2013 inculpatul s-a cazat la hotel, unde a indus în eroare reprezentații hotelului, prin faptul că ... Click pentru abonare
33.
Pentru caracterizarea laturii subiective a infracțiunii de înșelăciune, instanța ... Vezi mai mult
Pentru caracterizarea laturii subiective a infracțiunii de înșelăciune, instanța este obligată să procedeze la o analiză amănunțită a tuturor împrejurărilor ... Click pentru abonare
34.
Înşelăciunea săvârşită prin folosirea unui contract de vânzare-cumpărare ce ... Vezi mai mult
Înşelăciunea săvârşită prin folosirea unui contract de vânzare-cumpărare ce atesta dreptul de proprietate al făptuitorului asupra unui imobil, care a ... Click pentru abonare
35.
Soluţia legislativă potrivit căreia în cuprinsul art. 244 C.pen. ... Vezi mai mult
Soluţia legislativă potrivit căreia în cuprinsul art. 244 C.pen. nu este prevăzută nicio dispoziţie specială referitoare la emiterea de cecuri ... Click pentru abonare
36.
Pentru a putea constitui elementul material al infracţiunii de ... Vezi mai mult
Pentru a putea constitui elementul material al infracţiunii de înşelăciune, acţiunea făptuitorului constând în prezentarea frauduloasă, denaturată sau alterată a ... Click pentru abonare
37.
Fapta inculpatului A. care, la data de 19 februarie ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului A. care, la data de 19 februarie 2006, cu prilejul încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 912 ... Click pentru abonare
38.
Inculpatul a indus în eroare partea vătămată R.S. prin ... Vezi mai mult
Inculpatul a indus în eroare partea vătămată R.S. prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase – aceea că, în ... Click pentru abonare
39.
Lipsa de diligența a uneia din părți, nu poate ... Vezi mai mult
Lipsa de diligența a uneia din părți, nu poate legitima prin ea însăși acțiunea celeilalte părți de a profita de ... Click pentru abonare
40.
În mod corect s-a reţinut în sarcina inculpatei B.D.A. ... Vezi mai mult
În mod corect s-a reţinut în sarcina inculpatei B.D.A. săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune, şi nu infracţiunea de complicitate ... Click pentru abonare
41.
Elementele probatorii pe care acuzarea trebuia să le dovedească ... Vezi mai mult
Elementele probatorii pe care acuzarea trebuia să le dovedească prin referire la elementele constitutive ale infracțiunilor de înşelăciune şi spălare ... Click pentru abonare
42.
Fapta inculpatei S.D. care la data de 01 iunie ... Vezi mai mult
Fapta inculpatei S.D. care la data de 01 iunie 2010, prin folosirea unor înscrisuri fictive (contract de asistenţă juridică şi ... Click pentru abonare
43.
În perioada iunie 2009 – iulie 2011, în calitate ... Vezi mai mult
În perioada iunie 2009 – iulie 2011, în calitate de administrator al mai multor societăţi comerciale având ca obiect prestări ... Click pentru abonare
44.
Nu există nici o legătură între modalitatea „introducere de ... Vezi mai mult
Nu există nici o legătură între modalitatea „introducere de date informatice” prevăzută de infracțiunea reglementată de art. 49 din Legea ... Click pentru abonare
45.
Faptul că acel credit a fost garantat cu imobilul ... Vezi mai mult
Faptul că acel credit a fost garantat cu imobilul în discuție nu are nicio relevanță în ceea ce privește elementele ... Click pentru abonare
46.
Fapta inculpatului C.E.C., care în calitate de asociat și ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului C.E.C., care în calitate de asociat și administrator al SC I. SRL Ploiești s-a asociat cu inculpatul E.L. ... Click pentru abonare
47.
Infracţiunea de fraudă informatică prevăzută în art. 49 din ... Vezi mai mult
Infracţiunea de fraudă informatică prevăzută în art. 49 din Legea nr. 161/2003 constă în fapta de a cauza un prejudiciu ... Click pentru abonare
48.
Reprezintă criterii de natură a contura existența unei situații ... Vezi mai mult
Reprezintă criterii de natură a contura existența unei situații de fapt ce comportă un ilicit penal: conduita persoanei acuzate de ... Click pentru abonare
49.
În cazul tentativei la infracțiunea de înşelăciune, săvârşită prin ... Vezi mai mult
În cazul tentativei la infracțiunea de înşelăciune, săvârşită prin solicitarea unor sume de bani pentru asigurarea tratamentului medical al unui ... Click pentru abonare
50.
Infracțiunea de înşelăciune fiind îndreptată contra patrimoniului, pentru existenţa ... Vezi mai mult
Infracțiunea de înşelăciune fiind îndreptată contra patrimoniului, pentru existenţa infracțiunii diminuarea patrimoniului victimei trebuie să fie anticipată de către persoana ... Click pentru abonare
51.
Intenția, ca element subiectiv al infracțiunii de înşelăciune, presupune ... Vezi mai mult
Intenția, ca element subiectiv al infracțiunii de înşelăciune, presupune atitudinea subiectivă în raport cu care se poate reproşa conduita persoanei ... Click pentru abonare
52.
Neîndeplinirea unei obligații civile la termenul stabilit în contract ... Vezi mai mult
Neîndeplinirea unei obligații civile la termenul stabilit în contract nu constituie infracțiune dacă la momentul încheierii contractului nu a fost ... Click pentru abonare
53.
Din examinarea materialului probator administrat în cauză rezultă în ... Vezi mai mult
Din examinarea materialului probator administrat în cauză rezultă în mod indubitabil reaua-credinţă a inculpatului Ț.G., care profitând de încrederea părților ... Click pentru abonare
54.
Infracțiunea de trafic de influență există atât atunci când ... Vezi mai mult
Infracțiunea de trafic de influență există atât atunci când făptuitorul are în mod real o influență asupra unui funcționar, cât ... Click pentru abonare
55.
Fapta de a pretinde şi primi bani, inducând în ... Vezi mai mult
Fapta de a pretinde şi primi bani, inducând în eroare persoana vătămată cu privire la împrejurarea că actul pentru a ... Click pentru abonare
56.
Folosirea într-o tranzacție comercială a unui cec fără acoperire ... Vezi mai mult
Folosirea într-o tranzacție comercială a unui cec fără acoperire obținut fraudulos de făptuitor constituie înşelăciune comisă prin mijloace frauduloase. [CSJ, ... Click pentru abonare
57.
Inculpații, în scopul de a primi foloase de la ... Vezi mai mult
Inculpații, în scopul de a primi foloase de la S.M., s-au decis să liciteze formal și să se comporte la ... Click pentru abonare
58.
În ipoteza în care inculpatul se împrumută de la ... Vezi mai mult
În ipoteza în care inculpatul se împrumută de la bancă, garantând plata sumei de bani cu un apartament pe care ... Click pentru abonare
59.
Administratorul unei societăți a obținut un credit, declarând că ... Vezi mai mult
Administratorul unei societăți a obținut un credit, declarând că banii astfel obținuți îi va folosi pentru a finanța activitatea societății. ... Click pentru abonare
60.
Inculpatul, în calitate de chiriaș, a vândut apartamentul, atribuindu-și ... Vezi mai mult
Inculpatul, în calitate de chiriaș, a vândut apartamentul, atribuindu-și în mod mincinos calitatea de proprietar. Fapta acestuia constituie infracțiunea de ... Click pentru abonare
61.
Dacă persoana vătămată își dă seama că a fost ... Vezi mai mult
Dacă persoana vătămată își dă seama că a fost indusă în eroare, prezentându-i-se drept adevărate fapte mincinoase, cu ocazia încheierii ... Click pentru abonare
62.
Inculpatul s-a prezentat, în mod mincinos, ca fiind un ... Vezi mai mult
Inculpatul s-a prezentat, în mod mincinos, ca fiind un reprezentant al unei societăți reale, care se ocupa cu găsirea de ... Click pentru abonare
63.
Infracțiunea de înșelăciune presupune inducerea în eroare a unei ... Vezi mai mult
Infracțiunea de înșelăciune presupune inducerea în eroare a unei persoane cu scopul de a obține un folos material şi producerea ... Click pentru abonare
64.
Inculpatul s-a angajat față de persoana vătămată să-i achiziționeze ... Vezi mai mult
Inculpatul s-a angajat față de persoana vătămată să-i achiziționeze o pereche de pantofi cu suma de 800 lei, pe care ... Click pentru abonare
65.
Împrejurarea că făptuitorul a falsificat în mod evident un ... Vezi mai mult
Împrejurarea că făptuitorul a falsificat în mod evident un bilet „loto” pentru a părea că este cel câștigător, nu constituie ... Click pentru abonare