Art. 243. Condiţii speciale de aplicare faţă de minori a măsurilor preventive

(1) Faţă de suspectul şi inculpatul minor se pot dispune măsuri preventive potrivit dispoziţiilor prevăzute în secţiunile 1-7 din prezentul capitol, cu derogările şi completările prevăzute în prezentul articol.
(2) Reţinerea şi arestarea preventivă pot fi dispuse faţă de un minor, în mod excepţional, numai dacă efectele pe care privarea de libertate le-ar avea asupra personalităţii şi dezvoltării acestuia nu sunt disproporţionate faţă de scopul urmărit prin luarea măsurii.
(3) La stabilirea duratei pentru care se ia măsura arestării preventive se are în vedere vârsta inculpatului de la data când se dispune asupra luării, prelungirii sau menţinerii acestei măsuri.
(4) Când s-a dispus reţinerea sau arestarea preventivă a unui minor, încunoştinţarea prevăzută la art. 210 şi 228 se face, în mod obligatoriu, şi către reprezentantul legal al acestuia sau, după caz, către persoana în îngrijirea ori supravegherea căreia se află minorul. [art. 160e– art. 160h C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Măsurile educative sunt sancţiuni de drept penal speciale, reglementate ... Vezi mai mult
Măsurile educative sunt sancţiuni de drept penal speciale, reglementate pentru a fi dispuse doar în privinţa minorilor responsabili penal şi ... Click pentru abonare
2.
Dispozițiile art. 243 alin. 2 C.proc.pen. au fost criticate ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 243 alin. 2 C.proc.pen. au fost criticate sub aspectul constituționalității raportat la art. 23 alin. 12 și 13 ... Click pentru abonare
3.
Dispozițiile art. 243 alin. 2 și art. 504 C.proc.pen. ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 243 alin. 2 și art. 504 C.proc.pen. au fost criticate din perspectivă constituțională raportat la art. 16 și ... Click pentru abonare
4.
Dispozițiile art. 504 raportat la art. 243 C.proc.pen. au ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 504 raportat la art. 243 C.proc.pen. au fost criticate din perspectivă constituțională, Curtea reţinând că autorul excepţiei, astfel ... Click pentru abonare
5.
Cu toate că regimul sancţionator al infractorului minor trebuie ... Vezi mai mult
Cu toate că regimul sancţionator al infractorului minor trebuie să fie diferit faţă de cel aplicabil infractorului major - minorul ... Click pentru abonare

Doctrină

6.
Față de inculpații minori pot fi dispuse inclusiv măsuri ... Vezi mai mult
Față de inculpații minori pot fi dispuse inclusiv măsuri educative privative de libertate, conform art. 124 și art. 125 din ... Click pentru abonare
7.
Fiind vorba despre o prezumție legală relativă, revine organelor ... Vezi mai mult
Fiind vorba despre o prezumție legală relativă, revine organelor judiciare, în speță procurorului, obligația de a face dovada în sens ... Click pentru abonare
8.
Privarea de libertate a minorilor are un caracter de ... Vezi mai mult
Privarea de libertate a minorilor are un caracter de excepție, la fel cum și măsurile educative privative de libertate se ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

9.
Dovedirea discernământului minorului sub 16 ani poate fi realizată ... Vezi mai mult
Dovedirea discernământului minorului sub 16 ani poate fi realizată în conformitate cu prevederile acestui text legislativ, prin utilizarea oricărui mijloc ... Click pentru abonare