Art. 243. Condiţii speciale de aplicare faţă de minori a măsurilor preventive

(1) Faţă de suspectul şi inculpatul minor se pot dispune măsuri preventive potrivit dispoziţiilor prevăzute în secţiunile 1-7 din prezentul capitol, cu derogările şi completările prevăzute în prezentul articol.
(2) Reţinerea şi arestarea preventivă pot fi dispuse faţă de un minor, în mod excepţional, numai dacă efectele pe care privarea de libertate le-ar avea asupra personalităţii şi dezvoltării acestuia nu sunt disproporţionate faţă de scopul urmărit prin luarea măsurii.
(3) La stabilirea duratei pentru care se ia măsura arestării preventive se are în vedere vârsta inculpatului de la data când se dispune asupra luării, prelungirii sau menţinerii acestei măsuri.
(4) Când s-a dispus reţinerea sau arestarea preventivă a unui minor, încunoştinţarea prevăzută la art. 210 şi 228 se face, în mod obligatoriu, şi către reprezentantul legal al acestuia sau, după caz, către persoana în îngrijirea ori supravegherea căreia se află minorul. [art. 160e– art. 160h C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Fiind vorba despre o prezumție legală relativă, revine organelor ... Vezi mai mult
Fiind vorba despre o prezumție legală relativă, revine organelor judiciare, în speță procurorului, obligația de a face dovada în sens ... Click pentru abonare
2.
Privarea de libertate a minorilor are un caracter de ... Vezi mai mult
Privarea de libertate a minorilor are un caracter de excepție, la fel cum și măsurile educative privative de libertate se ... Click pentru abonare