Art. 241. Bancruta frauduloasă

(1) Fapta persoanei care, în frauda creditorilor:
a) falsifică, sustrage sau distruge evidenţele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;
b) înfăţişează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situaţia financiară sume nedatorate;
c) înstrăinează, în caz de insolvenţă a debitorului, o parte din active se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. [art. 143 alin. 2 din Legea nr. 85/2006]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Conținutul și înțelesul termenilor incriminării, la fel ca și ... Vezi mai mult
Conținutul și înțelesul termenilor incriminării, la fel ca și condițiile de existență a infracțiunii, se stabilesc în raport cu dispozițiile ... Click pentru abonare
2.
În majoritate, se apreciază că pentru a se reține ... Vezi mai mult
În majoritate, se apreciază că pentru a se reține varianta normativă prevăzută de art. 241 alin. 1 lit. c), în ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
Curtea apreciază că modalitatea alternativă a ascunderii activelor debitorului ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că modalitatea alternativă a ascunderii activelor debitorului infracţiunea de bancrută frauduloasă, prevăzută de art. 241 alin. (1) lit. ... Click pentru abonare
4.
Din materialul probator administrat în cauză rezultă că administratorul ... Vezi mai mult
Din materialul probator administrat în cauză rezultă că administratorul special şi-a nesocotit prerogativele, limitate de altfel prin lege şi împreună ... Click pentru abonare
5.
Curtea va admite apelurile şi făcând aplicarea legii penale ... Vezi mai mult
Curtea va admite apelurile şi făcând aplicarea legii penale mai favorabile care este legea penală anterioară, va condamna inculpata la ... Click pentru abonare
6.
Fapta de bancrută frauduloasă constă în aceea ca inculpata ... Vezi mai mult
Fapta de bancrută frauduloasă constă în aceea ca inculpata CR, după ridicarea dreptului de administrare și declanșarea procedurii de intrare ... Click pentru abonare
7.
Instanța a apreciat că fapta inculpatei, care în datele ... Vezi mai mult
Instanța a apreciat că fapta inculpatei, care în datele de 30 și 31 decembrie 2009 a înstrăinat o parte din ... Click pentru abonare
8.
Fapta inculpatului RDE constând în aceea că în calitate ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului RDE constând în aceea că în calitate de administrator al SC O. SRL, în vederea fraudării creditorilor, la ... Click pentru abonare
9.
Curtea apreciază că în mod eronat prima instanță a ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că în mod eronat prima instanță a considerat că fapta inculpatului care în frauda creditorilor a înstrăinat o ... Click pentru abonare
10.
În procedura insolvenţei, fapta reprezentantului administratorului judiciar care, în ... Vezi mai mult
În procedura insolvenţei, fapta reprezentantului administratorului judiciar care, în frauda creditorilor, înscrie în tabelul de creanţe o creanţă sub condiţie ... Click pentru abonare
11.
Dacă un reprezentant al societăţii profesionale cu răspundere limitată, ... Vezi mai mult
Dacă un reprezentant al societăţii profesionale cu răspundere limitată, desemnată administrator judiciar în procedura insolvenţei, săvârşeşte infracţiunea de bancrută frauduloasă ... Click pentru abonare
12.
Inculpata, în calitate de administrator mandatat (unic reprezentant legal) ... Vezi mai mult
Inculpata, în calitate de administrator mandatat (unic reprezentant legal) al SC M. SRL, societate cu privire la care a fost ... Click pentru abonare
13.
În data de 19.01.2011, în calitate de administrator statuar ... Vezi mai mult
În data de 19.01.2011, în calitate de administrator statuar al societății aflată în procedura insolvenței, cu nerespectarea dispozițiilor art. 49 ... Click pentru abonare
14.
Inculpata, în calitate de administrator al SC C SRL, ... Vezi mai mult
Inculpata, în calitate de administrator al SC C SRL, a înstrăinat suma de 40.000 lei, reprezentând active ale societății administrate, ... Click pentru abonare
15.
Fapta inculpatului B.N. care în perioada mai – iunie ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului B.N. care în perioada mai – iunie 2012, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de administrator statutar ... Click pentru abonare
16.
În sarcina inculpatului se va reține infracțiunea de complicitate ... Vezi mai mult
În sarcina inculpatului se va reține infracțiunea de complicitate la bancrută frauduloasă, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. ... Click pentru abonare