Art. 24. Exercitarea acţiunii civile de către sau faţă de succesori

(1) Acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale în caz de deces, reorganizare, desfiinţare sau dizolvare a părţii civile, dacă moştenitorii sau, după caz, succesorii în drepturi ori lichidatorii acesteia îşi exprimă opţiunea de a continua exercitarea acţiunii civile, în termen de cel mult două luni de la data decesului sau a reorganizării, desfiinţării ori dizolvării.
(2) În caz de deces, reorganizare, desfiinţare sau dizolvare a părţii responsabile civilmente, acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale dacă partea civilă indică moştenitorii sau, după caz, succesorii în drepturi ori lichidatorii părţii responsabile civilmente, în termen de cel mult două luni de la data la care a luat cunoştinţă de împrejurarea respectivă. [art. 21 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Exercitarea în continuare a acțiunii civile de către sau ... Vezi mai mult
Exercitarea în continuare a acțiunii civile de către sau față de succesori este supusă atât principiului disponibilității, cât și unei ... Click pentru abonare
2.
Persoana vătămată și succesorii săi pot părăsi procesul penal ... Vezi mai mult
Persoana vătămată și succesorii săi pot părăsi procesul penal și se pot adresa către instanța civilă atunci când: 1) instanța ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
În ipoteza în care victima decedează în cursul procesului, ... Vezi mai mult
În ipoteza în care victima decedează în cursul procesului, persoana care pretinde că este succesorul acesteia trebuie să dovedească calitatea ... Click pentru abonare