Art. 239. Durata maximă a arestării preventive a inculpatului în cursul judecăţii în primă instanţă

(1) În cursul judecăţii în primă instanţă, durata totală a arestării preventive a inculpatului nu poate depăşi un termen rezonabil şi nu poate fi mai mare de jumătatea maximului special prevăzut de lege pentru infracţiunea care face obiectul sesizării instanţei de judecată. În toate cazurile, durata arestării preventive în primă instanţă nu poate depăşi 5 ani.
(2) Termenele prevăzute la alin. (1) curg de la data sesizării instanţei de judecată, în cazul în care inculpatul se află în stare de arest preventiv, şi, respectiv, de la data punerii în executare a măsurii, când faţă de acesta s-a dispus arestarea preventivă în procedura de cameră preliminară sau în cursul judecăţii sau în lipsă.
(3) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (1), instanţa de judecată poate dispune luarea unei alte măsuri preventive, în condiţiile legii. [art. 140 alin. 2 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispozițiile art. 239 C.proc.pen. au fost criticate din perspectivă ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 239 C.proc.pen. au fost criticate din perspectivă constituțională raportat la art. 21, art. 23 din Constituție, susținându-se că ... Click pentru abonare
2.
Dispozițiile art. 222 alin. 12 și art. 239 alin. ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 222 alin. 12 și art. 239 alin. 2 C.proc.pen. au fost criticate din perspectivă constituțională raportat la art. ... Click pentru abonare
3.
Dispozițiile art. 239 alin. 2 C.proc.pen. au fost criticate ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 239 alin. 2 C.proc.pen. au fost criticate din perspectivă constituțională, în măsura în care, în calculul termenului rezonabil ... Click pentru abonare

Doctrină

4.
Dispozițiile art. 239 alin. 3 C.proc.pen. nu sunt incidente ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 239 alin. 3 C.proc.pen. nu sunt incidente dacă termenul maxim de 60 de zile a expirat, în cadrul ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

5.
Curtea subliniază că instanţele interne nu au invocat buna ... Vezi mai mult
Curtea subliniază că instanţele interne nu au invocat buna derulare a procedurii şi pericolul pentru ordinea publică decât de trei ... Click pentru abonare
6.
Curtea recunoaște că riscul presiunii asupra martorilor poate să ... Vezi mai mult
Curtea recunoaște că riscul presiunii asupra martorilor poate să fi existat la început, însă consideră că el s-a atenuat și ... Click pentru abonare