Art. 235. Procedura prelungirii arestării preventive în cursul urmăririi penale

(1) Propunerea de prelungire a arestării preventive împreună cu dosarul cauzei se depun la judecătorul de drepturi şi libertăţi cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării preventive, sub sancţiunea nulităţii absolute.
(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi fixează termen pentru soluţionarea propunerii de prelungire a arestării preventive înainte de expirarea măsurii. Ziua şi ora stabilite se comunică procurorului, care are obligaţia de a asigura prezenţa în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi a inculpatului arestat preventiv. Avocatul inculpatului este încunoştinţat şi i se acordă, la cerere, posibilitatea de a studia dosarul cauzei.
(3) Inculpatul este ascultat de judecătorul de drepturi şi libertăţi asupra tuturor motivelor pe care se întemeiază propunerea de prelungire a arestării preventive, în prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu. Ascultarea inculpatului se poate face cu acordul acestuia şi în prezenţa unui apărător ales sau numit din oficiu şi, după caz, şi a unui interpret, şi prin videoconferinţă, la locul de deţinere.
(4) În cazul în care inculpatul arestat preventiv se află internat în spital şi din cauza stării sănătăţii nu poate fi adus în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi sau când, din cauză de forţă majoră ori stare de necesitate, deplasarea sa nu este posibilă, propunerea va fi examinată în lipsa inculpatului, dar numai în prezenţa avocatului acestuia, căruia i se dă cuvântul pentru a pune concluzii. Dispoziţiile art. 204 alin. (7) teza finală se aplică în mod corespunzător.
(5) Participarea procurorului este obligatorie.
(6) Judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra propunerii de prelungire a arestării preventive înainte de expirarea duratei acesteia. [art. 159 alin. 1-5 și 7 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea nu poate reţine existenţa unui regim juridic diferit ... Vezi mai mult
Curtea nu poate reţine existenţa unui regim juridic diferit aplicabil procurorului şi inculpatului, sub aspectul termenului de soluţionare a contestaţiilor ... Click pentru abonare
2.
Termenul de 5 zile prevăzut de art. 235 alin. ... Vezi mai mult
Termenul de 5 zile prevăzut de art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală se calculează potrivit art. 269 ... Click pentru abonare
3.
Dispoziţiile art. 235 alin. (1) din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în măsura în care nerespectarea termenului „cu cel ... Click pentru abonare
4.
Prevederile art. 6 din Convenţie trebuie respectate de legiuitor ... Vezi mai mult
Prevederile art. 6 din Convenţie trebuie respectate de legiuitor şi atunci când reglementează în domeniul procedurilor penale care nu ţin ... Click pentru abonare
5.
Dispoziţiile art. 159 alin. 8 fraza a II-a din ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 159 alin. 8 fraza a II-a din Codul de procedură penală se interpretează în sensul că: 1. sintagma ... Click pentru abonare

Doctrină

6.
Judecătorul de drepturi și libertăți soluționează cereri, propuneri, plângeri, ... Vezi mai mult
Judecătorul de drepturi și libertăți soluționează cereri, propuneri, plângeri, contestaţii, neavând o competență proprie de a dispune din oficiu în ... Click pentru abonare
7.
Art. 235 alin. 1 C.proc.pen. a fost modificat prin ... Vezi mai mult
Art. 235 alin. 1 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023. Forma anterioară a textului de lege modificat: „(1) ... Click pentru abonare
8.
În situația în care, admițând contestația, instanța de control ... Vezi mai mult
În situația în care, admițând contestația, instanța de control şi dispune luarea celeilalte măsuri privative, dar nu pentru perioada rămasă ... Click pentru abonare
9.
Ultima zi a termenului procedural de 5 zile nu-i ... Vezi mai mult
Ultima zi a termenului procedural de 5 zile nu-i permite parchetului să formuleze propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive, ... Click pentru abonare
10.
Măsura arestării preventive se prelungește cu începere de la ... Vezi mai mult
Măsura arestării preventive se prelungește cu începere de la momentul expirării duratei pentru care această măsură a fost luată sau ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

11.
Persistenţa unor motive plauzibile de suspiciune a persoanei arestate ... Vezi mai mult
Persistenţa unor motive plauzibile de suspiciune a persoanei arestate că a comis o infracţiune este o condiţie sine qua non ... Click pentru abonare
12.
Judecătorul care care verifică legalitatea privării de libertate a ... Vezi mai mult
Judecătorul care care verifică legalitatea privării de libertate a unei persoane ar trebui să examineze nu numai respectarea cerințelor procedurale ... Click pentru abonare
13.
Curtea reiterează că o persoană acuzată de o infracțiune ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că o persoană acuzată de o infracțiune trebuie întotdeauna eliberată în cursul procedurii, cu excepția cazului în care ... Click pentru abonare
14.
Curtea consideră că motivele care au stat la baza ... Vezi mai mult
Curtea consideră că motivele care au stat la baza refuzului de a-l pune în libertate pe reclamant şi-au menţinut caracterul ... Click pentru abonare
15.
La cererea de prelungire a arestării preventive s-au atașat ... Vezi mai mult
La cererea de prelungire a arestării preventive s-au atașat o serie de documente care au fost prezentate anterior reclamantului. Cu ... Click pentru abonare
16.
Persistenţa suspiciunii rezonabile că persoana arestată a comis o ... Vezi mai mult
Persistenţa suspiciunii rezonabile că persoana arestată a comis o infracţiune este o condiţie sine qua non pentru legalitatea arestării prelungite, ... Click pentru abonare
17.
În primul rând, Curtea ia act de faptul că, ... Vezi mai mult
În primul rând, Curtea ia act de faptul că, în speţă, instanţele naţionale au prelungit periodic arestarea preventivă a reclamantului. ... Click pentru abonare
18.
Avocatul nu poate asista sau reprezenta părți cu interese ... Vezi mai mult
Avocatul nu poate asista sau reprezenta părți cu interese contrare în aceeași cauză sau în cauze conexe și nu poate ... Click pentru abonare
19.
În ceea ce priveşte procedura judiciară de control a ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte procedura judiciară de control a arestării preventive a reclamanţilor, Curtea observă că, dacă o parte a ... Click pentru abonare
20.
Nu are nicio relevanță dacă instanța se pronunță asupra ... Vezi mai mult
Nu are nicio relevanță dacă instanța se pronunță asupra unei cereri de eliberare depusă de apărare sau asupra unei cereri ... Click pentru abonare
21.
Persistenţa unei suspiciuni rezonabile că persoana arestată a comis ... Vezi mai mult
Persistenţa unei suspiciuni rezonabile că persoana arestată a comis o infracţiune este o condiţie sine qua non pentru legalitatea detenţiei ... Click pentru abonare