Art. 23. Tranzacţia, medierea şi recunoaşterea pretenţiilor civile

(1) În cursul procesului penal, cu privire la pretenţiile civile, inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot încheia o tranzacţie sau un acord de mediere, potrivit legii.
(2) Inculpatul, cu acordul părţii responsabile civilmente, poate recunoaşte, în tot sau în parte, pretenţiile părţii civile.
(3) În cazul recunoaşterii pretenţiilor civile, instanţa obligă la despăgubiri în măsura recunoaşterii. Cu privire la pretenţiile civile nerecunoscute pot fi administrate probe. [art. 161 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea a reţinut că reglementarea de către legiuitor a ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că reglementarea de către legiuitor a termenului citirii actului de sesizare a instanţei, ca ultim moment până ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Art. 23 C.proc.pen. este echivalentul art. 436 C.proc.civ. Pretențiile ... Vezi mai mult
Art. 23 C.proc.pen. este echivalentul art. 436 C.proc.civ. Pretențiile nerecunoscute sunt supuse regulilor procedurii contradictorii și aprecierii instanței. [M. Udroiu ... Click pentru abonare
3.
Medierea poate fi caracterizată ca fiind o procedură facultativă, ... Vezi mai mult
Medierea poate fi caracterizată ca fiind o procedură facultativă, informală, amiabilă, confidențială și desfășurată în prezența unui terț. În lipsa ... Click pentru abonare
4.
În ce privește pretențiile civile care fac obiectul acțiunii ... Vezi mai mult
În ce privește pretențiile civile care fac obiectul acțiunii civile se poate încheia o tranzacție sau un acord de mediere ... Click pentru abonare
5.
Acordul prealabil al părții responsabile civilmente este necesar întrucât ... Vezi mai mult
Acordul prealabil al părții responsabile civilmente este necesar întrucât este posibil ca inculpatul fără resurse financiare să recunoască integral pretențiile ... Click pentru abonare
6.
Revenirea asupra recunoașterii pretențiilor civile și acordului plății acestora ... Vezi mai mult
Revenirea asupra recunoașterii pretențiilor civile și acordului plății acestora manifestate în fața instanței de fond nu produce efecte juridice în ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

7.
Curtea constată că, între inculpat şi persoana vătămată (constituită ... Vezi mai mult
Curtea constată că, între inculpat şi persoana vătămată (constituită în termen şi în mod legal parte civilă în procesul penal), ... Click pentru abonare
8.
Împrejurarea că, în cuprinsul convenției respective, nu se face ... Vezi mai mult
Împrejurarea că, în cuprinsul convenției respective, nu se face referire la renunțarea părților civile semnatare la exercitarea acțiunii civile și ... Click pentru abonare
9.
În conformitate cu dispozițiile art. 23 alin. (2) C.proc.pen., ... Vezi mai mult
În conformitate cu dispozițiile art. 23 alin. (2) C.proc.pen., inculpatul, cu acordul părții responsabile civilmente, poate recunoaște, în tot sau ... Click pentru abonare
10.
Dacă se reține provocarea la săvârșirea infracțiunii, instanța va ... Vezi mai mult
Dacă se reține provocarea la săvârșirea infracțiunii, instanța va reduce despăgubirile datorate părții civile, ca urmare a culpei comune, în ... Click pentru abonare
11.
Declarația expresă a inculpatului făcută în fața instanței de ... Vezi mai mult
Declarația expresă a inculpatului făcută în fața instanței de judecată prin care a consimțit să plătească integral toate cheltuielile de ... Click pentru abonare