Art. 229. Luarea măsurilor de ocrotire în caz de arestare preventivă în cursul urmăririi penale

(1) Când măsura arestării preventive a fost luată faţă de un inculpat în a cărui ocrotire se află un minor, o persoană pusă sub interdicţie, o persoană căreia i s-a instituit tutela sau curatela ori o persoană care, datorită vârstei, bolii sau altei cauze, are nevoie de ajutor, autoritatea competentă este încunoştinţată, de îndată, în vederea luării măsurilor legale de ocrotire pentru persoana respectivă.
(2) Obligaţia de încunoştinţare revine judecătorului de drepturi şi libertăţi de la prima instanţă sau de la instanţa ierarhic superioară, care a luat măsura arestării preventive, modul de îndeplinire a acestei obligaţii fiind consemnat într-un proces-verbal. [art. 161 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Măsurile de ocrotire în cazul minorilor lipsiți de ocrotirea ... Vezi mai mult
Măsurile de ocrotire în cazul minorilor lipsiți de ocrotirea părintească (cel mai adesea, plasamentul) sunt dispuse potrivit Legii nr. 272/2004 ... Click pentru abonare