Art. 227. Divulgarea secretului profesional

(1) Divulgarea, fără drept, a unor date sau informaţii privind viaţa privată a unei persoane, de natură să aducă un prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoştinţă despre acestea în virtutea profesiei ori funcţiei şi care are obligaţia păstrării confidenţialităţii cu privire la aceste date, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. [art. 196 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Prin art. 227 C.pen. s-a restrâns sfera de aplicare ... Vezi mai mult
Prin art. 227 C.pen. s-a restrâns sfera de aplicare a infracțiunii de divulgare a secretului profesional. [M. Udroiu, Drept penal. ... Click pentru abonare
2.
Coautoratul nu este posibil având în vedere caracterul personal ... Vezi mai mult
Coautoratul nu este posibil având în vedere caracterul personal al obligației de confidențialitate. [M. Udroiu, Drept penal. Partea specială, Ediția ... Click pentru abonare
3.
Nu va constitui o faptă tipică divulgarea unor date ... Vezi mai mult
Nu va constitui o faptă tipică divulgarea unor date referitoare la viața privată cunoscute de făptuitor din surse externe profesiei/funcției ... Click pentru abonare
4.
Art. 227 C.pen. impune două condiții esențiale, respectiv, divulgarea ... Vezi mai mult
Art. 227 C.pen. impune două condiții esențiale, respectiv, divulgarea să se realizeze fără drept și să fie aptă a produce ... Click pentru abonare
5.
Divulgarea unor date în baza legii nu constituie infracțiune, ... Vezi mai mult
Divulgarea unor date în baza legii nu constituie infracțiune, chiar și în prezența opoziției persoanei vătămate. Astfel, exercitarea unui drept ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
Articolul 54 alineatele (1) și (2) din Directiva 2004/39/CE ... Vezi mai mult
Articolul 54 alineatele (1) și (2) din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ... Click pentru abonare