Art. 226. Violarea vieţii private

(1) Atingerea adusă vieţii private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuinţă sau încăpere ori dependinţă ţinând de aceasta sau a unei convorbiri private se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.
(2) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor prevăzute în alin. (1), către o altă persoană sau către public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(21) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, în orice mod, a unei imagini intime a unei persoane identificate sau identificabile după informaţiile furnizate, fără consimţământul persoanei înfăţişate, de natură să provoace acesteia o suferinţă psihică sau să aducă atingere imaginii sale, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(22) Prin imagine intimă se înţelege orice reproducere, indiferent de suport, a imaginii unei persoane nude, care îşi expune total sau parţial organele genitale, anusul sau zona pubiană sau, în cazul femeilor, şi sânii, ori care este implicată într-un raport sexual sau act sexual.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
(4) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) şi (2) săvârşită:
a) de către cel care a participat la întâlnirea cu persoana vătămată în cadrul căreia au fost surprinse sunetele, convorbirile sau imaginile, dacă justifică un interes legitim;
b) dacă persoana vătămată a acţionat explicit cu intenţia de a fi văzută ori auzită de făptuitor;
c) dacă făptuitorul surprinde săvârşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea săvârşirii unei infracţiuni;
d) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificaţie pentru viaţa comunităţii şi a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate.
(41) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (21) dacă făptuitorul surprinde săvârşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea săvârşirii unei infracţiuni.
(5) Plasarea, fără drept, de mijloace tehnice de înregistrare audio sau video, în scopul săvârşirii faptelor prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Noţiunile de locuinţă, încăpere sau dependinţă din conținutul infracțiunii ... Vezi mai mult
Noţiunile de locuinţă, încăpere sau dependinţă din conținutul infracțiunii de violarea vieții private, prevăzută de art. 226 alin. (1) din ... Click pentru abonare
2.
Tipicitatea infracţiunii de violare a vieţii private în modalitatea ... Vezi mai mult
Tipicitatea infracţiunii de violare a vieţii private în modalitatea incriminată de art. 226 alin. (2) din Codul penal nu este ... Click pentru abonare
3.
Pentru existența infracțiunii, este necesar ca oricare dintre acțiunile ... Vezi mai mult
Pentru existența infracțiunii, este necesar ca oricare dintre acțiunile prevăzute în textul de incriminare să fie săvârșite, fără drept, într-un ... Click pentru abonare

Doctrină

4.
Incriminarea de la art. 226 alin. 1 C.pen. este ... Vezi mai mult
Incriminarea de la art. 226 alin. 1 C.pen. este incompletă. Legiuitorul ar trebui să înlocuiască noțiunea de „domiciliu” cu cea ... Click pentru abonare
5.
Ascultarea convorbirilor constituie infracţiune doar atunci când se realizează ... Vezi mai mult
Ascultarea convorbirilor constituie infracţiune doar atunci când se realizează prin mijloace tehnice. Intră sub protecția normei de incriminare și convorbirile ... Click pentru abonare
6.
Art. 226 alin. 2 C. pen. este o normă ... Vezi mai mult
Art. 226 alin. 2 C. pen. este o normă incompletă a cărei dispoziţie se completează cu norma prevăzută la alin. ... Click pentru abonare
7.
Indiferenţa persoanei vătămate manifestată faţă de posibilitatea divulgării ulterioare ... Vezi mai mult
Indiferenţa persoanei vătămate manifestată faţă de posibilitatea divulgării ulterioare a unei înregistrări poate echivala cu un consimţământ apt să înlăture ... Click pentru abonare
8.
Dacă unele fapte au fost săvârșite sub imperiul Codului ... Vezi mai mult
Dacă unele fapte au fost săvârșite sub imperiul Codului penal din 1969, dar s-au epuizat sub Codul penal în vigoare, ... Click pentru abonare
9.
În scopul restrângerii libertății de exprimare, art. 10 parag. ... Vezi mai mult
În scopul restrângerii libertății de exprimare, art. 10 parag. 2 din CEDO conține două elemente ale dreptului la viață privată, ... Click pentru abonare
10.
Nu poate fi subiect pasiv al infracțiunii o persoană ... Vezi mai mult
Nu poate fi subiect pasiv al infracțiunii o persoană juridică. În schimb, persoana juridică poate fi subiect pasiv al infracțiunii ... Click pentru abonare
11.
Nu se va putea reține această infracțiune dacă imobilul/interiorul ... Vezi mai mult
Nu se va putea reține această infracțiune dacă imobilul/interiorul său este fotografiat, fără a fi surprinsă și o persoană. [M. ... Click pentru abonare
12.
Textul de incriminare nu vizează și locul împrejmuit. De ... Vezi mai mult
Textul de incriminare nu vizează și locul împrejmuit. De asemenea, dacă persoana fizică nu se află într-o locuință ori încăpere ... Click pentru abonare
13.
Instalarea vizibilă a unor camere de supraveghere de către ... Vezi mai mult
Instalarea vizibilă a unor camere de supraveghere de către angajator nu conduce la reținerea art. 226 C.pen. În schimb, instalarea ... Click pentru abonare
14.
Săvârșirea mai multor modalități dintre cele prevăzute de art. ... Vezi mai mult
Săvârșirea mai multor modalități dintre cele prevăzute de art. 226 alin. 2 C.pen. va atrage reținerea unei singure infracțiuni. Dacă ... Click pentru abonare
15.
Consimțământul persoanei la săvârșirea vreuneia dintre modalitățile prevăzute de ... Vezi mai mult
Consimțământul persoanei la săvârșirea vreuneia dintre modalitățile prevăzute de art. 226 alin. 1 C.pen. nu semnifică și consimțământul pentru realizarea ... Click pentru abonare
16.
Infracțiunea prevăzută de art. 226 alin. (5) C.pen. este ... Vezi mai mult
Infracțiunea prevăzută de art. 226 alin. (5) C.pen. este tipică și în ipoteza în care făptuitorul urmărește doar violarea vieții ... Click pentru abonare
17.
Protecția vieții private înseamnă și protecția integrității fizice și ... Vezi mai mult
Protecția vieții private înseamnă și protecția integrității fizice și morale ale persoanei, a identității personale sau sociale, respectarea informațiilor personale, ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

18.
Curtea constată faptul că aceasta este netemeinică în ceea ... Vezi mai mult
Curtea constată faptul că aceasta este netemeinică în ceea ce priveşte achitarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de violare a vieţii ... Click pentru abonare
19.
Fapta inculpatului de a plasa/instala în autoturismul persoanei vătămate ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului de a plasa/instala în autoturismul persoanei vătămate a unui dispozitiv electronic de ascultare/înregistrare, întrunește conținutul constitutiv al infracţiunii ... Click pentru abonare
20.
Prima instanță a arătat motivele pentru care a stabilit ... Vezi mai mult
Prima instanță a arătat motivele pentru care a stabilit că sunt întrunite elementele de tipicitate ale infracțiunii prevăzute de art. ... Click pentru abonare
21.
La data de 26.05.2018 în timp ce se găsea ... Vezi mai mult
La data de 26.05.2018 în timp ce se găsea la domiciliu, inculpata a avut o discuţie în contradictoriu cu soţul ... Click pentru abonare
22.
Curtea reține că inculpatul la data 13.11.2017 a divulgat ... Vezi mai mult
Curtea reține că inculpatul la data 13.11.2017 a divulgat fără drept poze şi filmări cu partea vătămată în ipostaze indecente, ... Click pentru abonare
23.
Fapta inculpatului CB, care, în cursul lunii februarie 2017, ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului CB, care, în cursul lunii februarie 2017, a transmis fără acordul persoanei vătămate GSI, prin intermediul aplicației Whatsapp, ... Click pentru abonare
24.
Expresia „plasarea de mijloace tehnice…în scopul săvârșirii…” sugerează existența ... Vezi mai mult
Expresia „plasarea de mijloace tehnice…în scopul săvârșirii…” sugerează existența unei perioade de timp între momentul plasării mijloacelor tehnice și momentul ... Click pentru abonare
25.
Fapta inculpatului A. de a monta un dispozitiv de ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului A. de a monta un dispozitiv de urmărire și localizare de tip GPS pe autoturismul persoanei vătămate B. ... Click pentru abonare
26.
Fapta inculpatului care, în perioada septembrie 2015 – octombrie ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului care, în perioada septembrie 2015 – octombrie 2015, a difuzat (postat) pe contul de Facebook al martorului D.C.A. ... Click pentru abonare
27.
Faptele inculpatului care, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la ... Vezi mai mult
Faptele inculpatului care, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la data de 12.01.2016, a prezentat, fără drept, martorului înregistrări în care ... Click pentru abonare
28.
În cuprinsul actului de sesizare se reține că în ... Vezi mai mult
În cuprinsul actului de sesizare se reține că în data de 27.02.2015, inculpatul AD a plasat fără drept în domiciliul ... Click pentru abonare
29.
Faptele inculpatului, care în data de 8 martie 2015, ... Vezi mai mult
Faptele inculpatului, care în data de 8 martie 2015, cu ajutorul unui mijloc tehnic disimulat a înregistrat-o fără drept pe ... Click pentru abonare
30.
În ceea ce privește infracțiunea de violare a vieții ... Vezi mai mult
În ceea ce privește infracțiunea de violare a vieții private, cu titlu prealabil, a vând în vedere că inculpatul a ... Click pentru abonare
31.
Fapta inculpatului, care la data de 13.03.2016, în timp ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului, care la data de 13.03.2016, în timp ce se afla la domiciliul persoanei vătămate, cu telefonul mobil proprietate ... Click pentru abonare
32.
Art. 10 parag. 2 din Convenţie nu lasă loc ... Vezi mai mult
Art. 10 parag. 2 din Convenţie nu lasă loc restrângerilor în privinţa libertăţii de exprimare în domeniul chestiunilor de interes ... Click pentru abonare
33.
Curtea reiterează că termenul „viață privată” nu trebuie interpretat ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că termenul „viață privată” nu trebuie interpretat restrictiv. În special, respectul pentru viața privată cuprinde dreptul de a ... Click pentru abonare
34.
Curtea reiterează, de asemenea, că „viața privată” este un ... Vezi mai mult
Curtea reiterează, de asemenea, că „viața privată” este un termen larg, care cuprinde, inter alia, aspecte ale identității fizice și ... Click pentru abonare
35.
Viața privată este un termen larg care nu poate ... Vezi mai mult
Viața privată este un termen larg care nu poate fi definit în mod exhaustiv. Curtea a susținut deja că elemente ... Click pentru abonare
36.
Curtea reamintește că noțiunea de „respect” așa cum este ... Vezi mai mult
Curtea reamintește că noțiunea de „respect” așa cum este înțeleasă în articolul 8 nu este clară, mai ales în ceea ... Click pentru abonare
37.
Drepturile prevăzute la articolul 8 nu au incidentă în ... Vezi mai mult
Drepturile prevăzute la articolul 8 nu au incidentă în cauză, deoarece dreptul la viață privată nu include dreptul de a ... Click pentru abonare
38.
„Viața privată” este un termen larg care nu poate ... Vezi mai mult
„Viața privată” este un termen larg care nu poate fi definit în mod exhaustiv. Curtea a susținut deja că elemente ... Click pentru abonare
39.
Reclamantul a susținut, iar Comisia a fost de acord, ... Vezi mai mult
Reclamantul a susținut, iar Comisia a fost de acord, că apelurile efectuate la telefoanele din biroul doamnei Halford de la ... Click pentru abonare
40.
Curtea consideră că nu este posibil sau necesar să ... Vezi mai mult
Curtea consideră că nu este posibil sau necesar să încerce o definire exhaustivă a noțiunii de „viață privată”. [CtEDO, hotărârea ... Click pentru abonare