Art. 223. Condiţiile şi cazurile de aplicare a măsurii arestării preventive

(1) Măsura arestării preventive poate fi luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, de către judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau de către instanţa de judecată în faţa căreia se află cauza, în cursul judecăţii, numai dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit o infracţiune şi există una dintre următoarele situaţii:
a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată, ori a făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte;
b) inculpatul încearcă să influenţeze un alt participant la comiterea infracţiunii, un martor ori un expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament;
c) inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să realizeze o înţelegere frauduloasă cu aceasta;
d) există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, inculpatul a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune sau pregăteşte săvârşirea unei noi infracţiuni.
(2) Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată şi dacă, din probe, rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit o infracţiune intenţionată contra vieţii, o infracţiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracţiune contra securităţii naţionale prevăzută de Codul penal şi alte legi speciale, o infracţiune de trafic de droguri, o infracţiune la regimul privind substanţele dopante, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, o infracţiune privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, şantaj, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o infracţiune de corupţie, o infracţiune săvârşită prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică sau o altă infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.
(3) Faţă de inculpatul care, în aceeaşi cauză, în cursul urmăririi penale, al procedurii de cameră preliminară sau al judecăţii, a mai fost arestat preventiv sau faţă de care s-a dispus anterior arestul la domiciliu, se poate dispune măsura arestării preventive numai dacă au intervenit temeiuri noi care fac necesară privarea sa de libertate. [art. 148 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 223 ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 223 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, în situaţia ... Click pentru abonare
2.
În ceea ce priveşte noţiunea de „arestare provizorie în ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte noţiunea de „arestare provizorie în vederea extrădării”, apreciază că aceasta reprezintă o noţiune unică în felul ... Click pentru abonare
3.
În cazul dedus controlului de constituţionalitate, legiuitorul a reglementat ... Vezi mai mult
În cazul dedus controlului de constituţionalitate, legiuitorul a reglementat imprescriptibilitatea infracţiunilor prevăzute de art. 218 (violul) şi art. 220 (actul ... Click pentru abonare
4.
Curtea reţine că, spre deosebire de situaţia arestului preventiv, ... Vezi mai mult
Curtea reţine că, spre deosebire de situaţia arestului preventiv, care se poate dispune din nou faţă de inculpatul care a ... Click pentru abonare
5.
Normele procesual penale ce reglementează scopul şi condiţiile generale ... Vezi mai mult
Normele procesual penale ce reglementează scopul şi condiţiile generale de aplicare a măsurilor preventive, respectiv condiţiile şi cazurile de aplicare ... Click pentru abonare
6.
Indiciile temeinice sunt supoziții raționale care pot forma convingerea ... Vezi mai mult
Indiciile temeinice sunt supoziții raționale care pot forma convingerea cu privire la veridicitatea unui fapt, fiind mai puternice decât o ... Click pentru abonare
7.
Potrivit art. 202 alin. (1) din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Potrivit art. 202 alin. (1) din Codul de procedură penală, măsurile preventive pot fi dispuse doar în scopul asigurării bunei ... Click pentru abonare
8.
Judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară ... Vezi mai mult
Judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată pot dispune înlocuirea măsurii controlului judiciar cu ... Click pentru abonare
9.
Infracțiunea de trafic de stupefiante nu se regăsește definită ... Vezi mai mult
Infracțiunea de trafic de stupefiante nu se regăsește definită în cuprinsul Codului penal sau al unei legi speciale. Or, lipsa ... Click pentru abonare
10.
Noţiunea de „ordine publică” din cuprinsul textului criticat nu ... Vezi mai mult
Noţiunea de „ordine publică” din cuprinsul textului criticat nu contravine celei de „ordine de drept” folosită de legiuitor în art. ... Click pentru abonare
11.
Dispoziţiile legale criticate vizează punerea în executare a mandatului ... Vezi mai mult
Dispoziţiile legale criticate vizează punerea în executare a mandatului european de arestare, care, conform art. 4 şi 7 din Legea ... Click pentru abonare

Doctrină

12.
Prin Legea nr. 201/2023 după alineatul (2) s-a introdus ... Vezi mai mult
Prin Legea nr. 201/2023 după alineatul (2) s-a introdus un nou alineat, alin. (3) pentru a reglementa faptul că față ... Click pentru abonare
13.
Arestarea provizorie reglementată de Legea nr. 302/2004 reprezintă o ... Vezi mai mult
Arestarea provizorie reglementată de Legea nr. 302/2004 reprezintă o formă a privării de libertate distinctă de măsurile preventive prevăzute de ... Click pentru abonare
14.
Justificarea cazului de arestare preventivă prevăzut în art. 223 ... Vezi mai mult
Justificarea cazului de arestare preventivă prevăzut în art. 223 alin. (1) lit. d) C.proc.pen. constă în aceea că, după ce ... Click pentru abonare
15.
Arestarea preventivă în baza art. 223 alin. (1) lit. ... Vezi mai mult
Arestarea preventivă în baza art. 223 alin. (1) lit. d) C.proc.pen. poate fi solicitată şi în dosarul al doilea în ... Click pentru abonare
16.
Pentru a se dispune arestarea întrucât inculpatul a fugit ... Vezi mai mult
Pentru a se dispune arestarea întrucât inculpatul a fugit ori s-a ascuns în scopul de a se sustrage de la ... Click pentru abonare
17.
În ce privește ipoteza conform căreia inculpatul a făcut ... Vezi mai mult
În ce privește ipoteza conform căreia inculpatul a făcut pregătiri de orice natură pentru a se sustrage de la urmărirea ... Click pentru abonare
18.
Arestarea preventivă poate fi dispusă pentru cazul prevăzut la ... Vezi mai mult
Arestarea preventivă poate fi dispusă pentru cazul prevăzut la art. 223 alin. 1 lit. b) C.proc.pen. chiar dacă influențarea participanților ... Click pentru abonare
19.
Sintagma „mijloc material de probă” prevăzută de art. 223 ... Vezi mai mult
Sintagma „mijloc material de probă” prevăzută de art. 223 alin. 1 lit. b) C.proc.pen. este diferită de cea prevăzută de ... Click pentru abonare
20.
În ce privește cazul de arestare prevăzut de art. ... Vezi mai mult
În ce privește cazul de arestare prevăzut de art. 223 alin. 1 lit. c) C.proc.pen. este necesar ca inculpatul să ... Click pentru abonare
21.
Pentru reținerea cazului de arestare prevăzut de art. 223 ... Vezi mai mult
Pentru reținerea cazului de arestare prevăzut de art. 223 alin. 1 lit. d) C.proc.pen. este suficientă doar efectuarea în continuare ... Click pentru abonare
22.
Dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea imputată este ... Vezi mai mult
Dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea imputată este doar amenda, arestarea preventivă nu ar putea fi dispusă din perspectiva ... Click pentru abonare
23.
Arestarea preventivă poate fi dispusă în cazul prevăzut de ... Vezi mai mult
Arestarea preventivă poate fi dispusă în cazul prevăzut de art. 223 alin. 2 C.proc.pen. atunci când pedeapsa prevăzută de lege ... Click pentru abonare
24.
Schimbarea încadrării juridice, ulterior arestării preventive, într-o infracțiune care ... Vezi mai mult
Schimbarea încadrării juridice, ulterior arestării preventive, într-o infracțiune care nu se regăsește în cuprinsul art. 223 alin. 2 C.proc.pen. va ... Click pentru abonare
25.
În cazul în care organele de urmărire penală au ... Vezi mai mult
În cazul în care organele de urmărire penală au formulat propunere de luare a măsurii arestării preventive în temeiul dispozițiilor ... Click pentru abonare
26.
În ipoteza în care inculpatul se află în executarea ... Vezi mai mult
În ipoteza în care inculpatul se află în executarea unei pedepse, existenţa unei posibilităţi de întrerupere a executării pedepsei, de ... Click pentru abonare
27.
Temeiul prevăzut de art. 223 alin. 1 lit d) ... Vezi mai mult
Temeiul prevăzut de art. 223 alin. 1 lit d) C.proc.pen. poate fi invocat în dosarul privind a doua faptă, ținând ... Click pentru abonare
28.
În cauzele în care operează disjungerea cu privire la ... Vezi mai mult
În cauzele în care operează disjungerea cu privire la o parte dintre fapte, măsura preventivă luată anterior disjungerii nu va ... Click pentru abonare
29.
Este posibilă luarea concomitentă a măsurii de siguranță provizorii ... Vezi mai mult
Este posibilă luarea concomitentă a măsurii de siguranță provizorii a internării medicale și măsura arestării preventive. (…) prevederile art. 115 ... Click pentru abonare
30.
Pentru a se dispune privarea de libertate trebuie să ... Vezi mai mult
Pentru a se dispune privarea de libertate trebuie să existe probe directe sau indirecte care să dovedească suspiciunea rezonabilă că ... Click pentru abonare
31.
Nu se poate pune semnul egalității între suspiciunea rezonabilă ... Vezi mai mult
Nu se poate pune semnul egalității între suspiciunea rezonabilă și simpla convingere subiectivă sau intuiție a judecătorului. Suspiciunea rezonabilă implică ... Click pentru abonare
32.
În condițiile în care victima unei infracțiuni de viol ... Vezi mai mult
În condițiile în care victima unei infracțiuni de viol își retrage plângere înainte de soluționarea propunerii de arestare preventivă nu ... Click pentru abonare
33.
Art. 223 alin. (1) lit. d) teza a II-a ... Vezi mai mult
Art. 223 alin. (1) lit. d) teza a II-a C.proc.pen., deși este recunoscut de jurisprudența CEDO, se impune a fi ... Click pentru abonare
34.
Din cuprinsul art. 9 alin. (2) C.proc.pen. reiese că ... Vezi mai mult
Din cuprinsul art. 9 alin. (2) C.proc.pen. reiese că arestarea preventivă este incidentă ca ultimo ratio. [M. Udroiu, Procedură penală. ... Click pentru abonare
35.
O propunere de arestare preventivă întemeiată pe art. 223 ... Vezi mai mult
O propunere de arestare preventivă întemeiată pe art. 223 alin. 2 C.proc.pen. permite judecătorului de drepturi și libertăți să evalueze ... Click pentru abonare
36.
Indiciile temeinice nu sunt probe, ci simple presupuneri sau ... Vezi mai mult
Indiciile temeinice nu sunt probe, ci simple presupuneri sau bănuieli cu privire la faptul că o persoană a săvârșit fapta. ... Click pentru abonare
37.
Indiciile nu se confundă cu datele sau informațiile ce ... Vezi mai mult
Indiciile nu se confundă cu datele sau informațiile ce reies din conținutul actului de sesizare, și asta pentru că urmărirea ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

38.
În actualul stadiu procesual, nu poate forma obiect de ... Vezi mai mult
În actualul stadiu procesual, nu poate forma obiect de analiză temeinicia solicitării contestatorului de înlocuire a măsurii arestării preventive cu ... Click pentru abonare
39.
Cerințele care decurg din prezumția de nevinovăție nu se ... Vezi mai mult
Cerințele care decurg din prezumția de nevinovăție nu se opun ca, atunci când instanța competentă examinează motivele plauzibile care permit ... Click pentru abonare
40.
Faptul că IRS, este plecat de la domiciliu legal ... Vezi mai mult
Faptul că IRS, este plecat de la domiciliu legal în loc necunoscut din anul 2008, pe o perioadă nedeterminată, fără ... Click pentru abonare
41.
Noțiunea „detenție”, care figurează la articolul 26 alineatul (1) ... Vezi mai mult
Noțiunea „detenție”, care figurează la articolul 26 alineatul (1) din Decizia‑cadru 2002/584, este o noțiune autonomă a dreptului Uniunii, care ... Click pentru abonare
42.
Raţiunea măsurii arestării preventive, conform art. 223 alin. 2 ... Vezi mai mult
Raţiunea măsurii arestării preventive, conform art. 223 alin. 2 C.proc.pen., constă în ocrotirea şi întărirea sentimentului legalităţii în rândul opiniei ... Click pentru abonare
43.
Curtea reiterează că, o arestare pe suspiciuni rezonabile justificată ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că, o arestare pe suspiciuni rezonabile justificată în temeiul articolului 5 parag. 1 lit. c) din Convenție, nu ... Click pentru abonare
44.
Curtea observă că arestul preventiv al reclamantului a durat ... Vezi mai mult
Curtea observă că arestul preventiv al reclamantului a durat o lună şi cinci zile, iar arestul la domiciliu cinci luni ... Click pentru abonare
45.
Atunci când se analizează condiția existenței probelor pertinente și ... Vezi mai mult
Atunci când se analizează condiția existenței probelor pertinente și suficiente care stau la baza acuzațiilor, organele judiciare sunt obligate să ... Click pentru abonare
46.
Curtea apreciază că nu s-au stabilit fapte concrete cu ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că nu s-au stabilit fapte concrete cu privire la riscurile care s-ar fi putut ivi în cazul eliberării ... Click pentru abonare
47.
Detenția unei persoane poate fi justificată „când se consideră ... Vezi mai mult
Detenția unei persoane poate fi justificată „când se consideră în mod rezonabil necesar pentru a preveni săvârșirea unei infracțiuni”. Articolul ... Click pentru abonare
48.
Din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a ucis-o ... Vezi mai mult
Din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a ucis-o pe soția sa. Curtea are în vedere următoarele aspecte: inculpatul este ... Click pentru abonare
49.
În ceea ce privește constatările instanțelor interne potrivit cărora ... Vezi mai mult
În ceea ce privește constatările instanțelor interne potrivit cărora reclamantul era susceptibil să exercite presiuni asupra victimelor, Curtea reține că, ... Click pentru abonare
50.
Autoritățile naționale au obligația de a examina detaliat situația ... Vezi mai mult
Autoritățile naționale au obligația de a examina detaliat situația personală a reclamantului și de a oferi motive specifice pentru privarea ... Click pentru abonare
51.
Articolul 5 parag. 1 litera c) din Convenție nu ... Vezi mai mult
Articolul 5 parag. 1 litera c) din Convenție nu permite o politică de prevenire generală îndreptată împotriva unei persoane sau ... Click pentru abonare
52.
Curtea reaminteşte că art. 5 parag. 3 din Convenţie ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte că art. 5 parag. 3 din Convenţie impune instanţelor naţionale, atunci când acestea se confruntă cu necesitatea prelungirii ... Click pentru abonare
53.
Conform alineatului c) al articolului 5 parag. 1 din ... Vezi mai mult
Conform alineatului c) al articolului 5 parag. 1 din Convenție, plasarea în detenție a unei persoane poate fi justificată „dacă ... Click pentru abonare
54.
Curtea subliniază că instanţele interne nu au invocat buna ... Vezi mai mult
Curtea subliniază că instanţele interne nu au invocat buna derulare a procedurii şi pericolul pentru ordinea publică decât de trei ... Click pentru abonare
55.
Inculpatul, judecat pentru infracțiuni privind traficul de persoane, i-a ... Vezi mai mult
Inculpatul, judecat pentru infracțiuni privind traficul de persoane, i-a dat victimei o sumă de bani pentru a-și retrage declarațiile date ... Click pentru abonare
56.
Recunoașterea prezumției de nevinovăție nu exclude luarea măsurilor preventive, ... Vezi mai mult
Recunoașterea prezumției de nevinovăție nu exclude luarea măsurilor preventive, ci garantează că acestea nu vor fi luate decât în cadrul ... Click pentru abonare
57.
Curtea nu poate să nu sublinieze o contradicție în ... Vezi mai mult
Curtea nu poate să nu sublinieze o contradicție în motivele ultimelor două decizii luate într-un interval de timp relativ scurt. ... Click pentru abonare
58.
Alegerea măsurii preventive ce urmează a fi luată se ... Vezi mai mult
Alegerea măsurii preventive ce urmează a fi luată se face ținându-se seama de scopul acesteia, de gradul de pericol social ... Click pentru abonare
59.
În ceea ce privește motivele de detenție, altele decât ... Vezi mai mult
În ceea ce privește motivele de detenție, altele decât gravitatea acuzațiilor, Curtea observă că instanțele naționale nu au menționat niciun ... Click pentru abonare
60.
Curtea nu poate trece cu vederea faptul că în ... Vezi mai mult
Curtea nu poate trece cu vederea faptul că în ultima decizie nr. 5/2008 în urma căreia reclamantul a fost eliberat ... Click pentru abonare
61.
Curtea constată că instanţele interne au refuzat să analizeze ... Vezi mai mult
Curtea constată că instanţele interne au refuzat să analizeze argumentele prezentate de partea interesată cu privire la profilul său personal ... Click pentru abonare
62.
În scopul audierii, inculpatul a fost citat de organele ... Vezi mai mult
În scopul audierii, inculpatul a fost citat de organele de urmărire penale în mod repetat, în mai multe locații, fără ... Click pentru abonare
63.
Curtea observă că nici autoritățile interne, nici Guvernul nu ... Vezi mai mult
Curtea observă că nici autoritățile interne, nici Guvernul nu au menționat infracțiuni concrete și specifice pe care reclamantul trebuia să ... Click pentru abonare
64.
Dacă inculpatul, trimis în judecată pentru săvârșirea unei infracţiuni ... Vezi mai mult
Dacă inculpatul, trimis în judecată pentru săvârșirea unei infracţiuni privind traficul de persoane, a remis o sumă de bani victimei ... Click pentru abonare
65.
Motivele privării de libertate a reclamantului la care se ... Vezi mai mult
Motivele privării de libertate a reclamantului la care se referă Guvernul nu au fost menționate în hotărârile instanțelor interne, iar ... Click pentru abonare
66.
Pericolul ca un acuzat să se eschiveze nu poate ... Vezi mai mult
Pericolul ca un acuzat să se eschiveze nu poate fi evaluat numai în baza severităţii sentinţei pe care o riscă. ... Click pentru abonare
67.
Reclamantul a fost plasat în arest preventiv întrucât s-a ... Vezi mai mult
Reclamantul a fost plasat în arest preventiv întrucât s-a considerat că în cauză existau probe serioase ale vinovăției sale, precum ... Click pentru abonare
68.
În cauză nu se impune privarea de libertate a ... Vezi mai mult
În cauză nu se impune privarea de libertate a inculpaților și pentru comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional ... Click pentru abonare
69.
Privarea de libertate se poate dispune dacă există date ... Vezi mai mult
Privarea de libertate se poate dispune dacă există date obiective cu privire la iminența săvârșirii altei infracțiuni. Aceste date trebuie ... Click pentru abonare
70.
În cauză nu au fost menționate infracțiuni concrete și ... Vezi mai mult
În cauză nu au fost menționate infracțiuni concrete și specifice – singurele care sunt relevante în ceea ce privește articolul ... Click pentru abonare
71.
Art. 5 parag. 1 lit. c) din Convenție nu ... Vezi mai mult
Art. 5 parag. 1 lit. c) din Convenție nu permite o politică de prevenire generală îndreptată împotriva unui individ sau ... Click pentru abonare