Art. 222. Durata arestului la domiciliu

(1) În cursul urmăririi penale, arestul la domiciliu poate fi luat pe o durată de cel mult 30 de zile.
(2) Arestul la domiciliu poate fi prelungit în cursul urmăririi penale, numai în caz de necesitate, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi, fiecare prelungire neputând să depăşească 30 de zile.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), prelungirea arestului la domiciliu poate fi dispusă de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul unde s-a constatat săvârşirea infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.
(4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi este sesizat în vederea prelungirii măsurii de către procuror, prin propunere motivată, însoţită de dosarul cauzei, cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia.
(5) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, sesizat potrivit alin. (4), fixează termen de soluţionare a propunerii procurorului, în camera de consiliu, mai înainte de expirarea duratei arestului la domiciliu şi dispune citarea inculpatului.
(6) Participarea procurorului este obligatorie.
(7) Judecătorul de drepturi şi libertăţi admite sau respinge propunerea procurorului prin încheiere motivată.
(8) Dosarul cauzei se restituie organului de urmărire penală în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de formulare a contestaţiei.
(9) Durata maximă a măsurii arestului la domiciliu, în cursul urmăririi penale, este de 180 de zile.
(10) Durata privării de libertate dispusă prin măsura arestului la domiciliu se ia în considerare pentru calculul duratei maxime a măsurii arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale.
(11) Dispoziţiile art. 219 alin. (4) – (6) se aplică în mod corespunzător.
(12) În procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii, măsura arestului la domiciliu poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult 30 de zile. Dispoziţiile art. 239 se aplică în mod corespunzător.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Autorul excepției de neconstituționalitate critică dispozițiile art. 222 C.proc.pen. ... Vezi mai mult
Autorul excepției de neconstituționalitate critică dispozițiile art. 222 C.proc.pen. întrucât, în condiţiile în care, cu ocazia admiterii contestaţiei formulate de ... Click pentru abonare
2.
Dispozițiile art. 222 alin. 12 C.proc.pen. au fost criticate ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 222 alin. 12 C.proc.pen. au fost criticate din perspectiva neprevederii duratei maxime a măsurii arestului la domiciliu în ... Click pentru abonare
3.
Curtea constată că art. 23 alin. (5) din Constituţie ... Vezi mai mult
Curtea constată că art. 23 alin. (5) din Constituţie face referire doar la durata maximă a arestării preventive, fapt pe ... Click pentru abonare
4.
Curtea constată că normele procesual penale ale art. 222 ... Vezi mai mult
Curtea constată că normele procesual penale ale art. 222 cu denumirea marginală „Durata arestului la domiciliu”, prin faptul că nu ... Click pentru abonare

Doctrină

5.
Analizând DCC nr. 213/2020, reiese că din perspectivă constituțională ... Vezi mai mult
Analizând DCC nr. 213/2020, reiese că din perspectivă constituțională nu prezintă relevanță împrejurarea că arestul preventiv a fost înlocuit cu ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
Curtea a constatat că, în sensul articolului 5 parag. ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că, în sensul articolului 5 parag. 4, a fost nevoie de aproape șase luni, de la 7 ... Click pentru abonare
7.
Art. 222 C.proc.pen., care reglementează și procedura privind prelungirea ... Vezi mai mult
Art. 222 C.proc.pen., care reglementează și procedura privind prelungirea arestului la domiciliu, nu include în mod expres posibilitatea pentru judecătorul ... Click pentru abonare
8.
Ținând cont de efectele acestora și de metodele lor ... Vezi mai mult
Ținând cont de efectele acestora și de metodele lor de executare, detenția în închisoare sau arestul la domiciliu a constituit ... Click pentru abonare