Art. 221. Coruperea sexuală a minorilor

(1) Comiterea unui act de natură sexuală, altul decât cel prevăzut în art. 220, împotriva unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani, precum şi determinarea minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 8 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când:
a) fapta a fost comisă de un membru de familie al minorului sau de o persoană care convieţuieşte cu acesta;
b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze;
c) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.
d) fapta a pus în pericol viaţa minorului.
(21) Fapta prevăzută la alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 14 şi 18 ani, se pedepseşte cu închisoarea de la două luni
a) minorul este membru de familie al majorului;
b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situaţia vădit vulnerabilă a acestuia, datorată unui handicap psihic sau fizic, unei situaţii de dependenţă, unei stări de incapacitate fizică sau psihică ori altei cauze;
c) fapta a pus în pericol viaţa minorului;
d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.
(3) Actul sexual de orice natură săvârşit de un major în prezenţa unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(4) Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani să asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibiţionist ori la spectacole sau reprezentaţii în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum şi punerea la dispoziţia acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(5) Faptele prevăzute la alin. (1) nu se sancţionează dacă diferenţa de vârstă nu depăşeşte 3 ani.
(6) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. (1), (2) şi (21) se pedepseşte. [art. 201, art. 202 C.pen. 1969]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Obiectul juridic al infracțiunii de corupere sexuală a minorilor ... Vezi mai mult
Obiectul juridic al infracțiunii de corupere sexuală a minorilor – constă în relațiile sociale referitoare la viața sexuală, legea penală ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Sintagmele „materiale cu caracter pornografic”, respectiv, „materiale pornografice” sunt ... Vezi mai mult
Sintagmele „materiale cu caracter pornografic”, respectiv, „materiale pornografice” sunt sinonime. Pentru a aprecia în acest sens avem în vedere definiția ... Click pentru abonare
3.
Actul de natură sexuală presupune orice act sau practică ... Vezi mai mult
Actul de natură sexuală presupune orice act sau practică sexuală care nu presupune o penetrare. [M. Udroiu, Drept penal. Partea ... Click pentru abonare
4.
Determinarea minorului cu vârsta sub 13 ani să suporte ... Vezi mai mult
Determinarea minorului cu vârsta sub 13 ani să suporte sau să efectueze un act de natură sexuală presupune o instigare ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

5.
Reiese, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că inculpatul a ... Vezi mai mult
Reiese, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că inculpatul a comis actele cu caracter exhibiţionist la data de 06.07.2019 în prezenţa ... Click pentru abonare
6.
În sarcina inculpatului s-a reținut săvârșirea infracțiunii de coruperea ... Vezi mai mult
În sarcina inculpatului s-a reținut săvârșirea infracțiunii de coruperea sexuală a minorilor, prevăzută de art. 221 alin. 3 C.pen., constatându-se ... Click pentru abonare
7.
Fapta inculpatului de a merge cu persoana vătămată, în ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului de a merge cu persoana vătămată, în vârstă de 12 ani, în locuința sa unde i-a dat o ... Click pentru abonare
8.
Fapta inculpatului care, la data de 10 mai 2014, ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului care, la data de 10 mai 2014, și-a etalat organul sexual și s-a masturbat în prezența persoanei vătămate ... Click pentru abonare
9.
Fapta inculpatului care, la data de 6 mai 2014, ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului care, la data de 6 mai 2014, în cadrul dialogului purtat pe chat-ul Facebook cu persoana vătămată, născută ... Click pentru abonare