Art. 221. Conţinutul măsurii arestului la domiciliu

(1) Măsura arestului la domiciliu constă în obligaţia impusă inculpatului, pe o perioadă determinată, de a nu părăsi imobilul unde locuieşte, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza şi de a se supune unor restricţii stabilite de acesta.
(2) Pe durata arestului la domiciliu, inculpatul are următoarele obligaţii:
a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat;
b) să nu comunice cu persoana vătămată sau membrii de familie ai acesteia, cu alţi participanţi la comiterea infracţiunii, cu martorii ori experţii, precum şi cu alte persoane stabilite de organul judiciar.
(3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată poate dispune ca pe durata arestului la domiciliu inculpatul să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere şi/sau să respecte una sau mai multe dintre obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (2) lit. d)-k). Prevederile art. 215 alin. (8), (81) şi (9) se aplică în mod corespunzător.
(4) În cuprinsul încheierii prin care se dispune măsura sunt prevăzute în mod expres obligaţiile pe care inculpatul trebuie să le respecte şi i se atrage atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.
(5) Pe durata măsurii, inculpatul poate părăsi imobilul prevăzut la alin. (1) pentru prezentarea în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora.
(6) La cererea scrisă şi motivată a inculpatului, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, prin încheiere, îi poate permite acestuia părăsirea imobilului pentru prezentarea la locul de muncă, la cursuri de învăţământ sau de pregătire profesională ori la alte activităţi similare sau pentru procurarea mijloacelor esenţiale de existenţă, precum şi în alte situaţii temeinic justificate, pentru o perioadă determinată de timp, dacă acest lucru este necesar pentru realizarea unor drepturi ori interese legitime ale inculpatului.
(61) În situaţia prevăzută la alin. (6), în încheiere se va indica în mod expres perioada de timp, precum şi, după caz, locul de muncă, instituţia de învăţământ, unitatea sanitară sau alt loc în care s-a aprobat deplasarea inculpatului.
(7) În cazuri urgente, pentru motive întemeiate, inculpatul poate părăsi imobilul, fără permisiunea judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, pe durata de timp strict necesară, informând imediat despre aceasta instituţia, organul sau autoritatea desemnată cu supravegherea sa şi organul judiciar care a luat măsura arestului la domiciliu ori în faţa căruia se află cauza.
(8) Copia încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată prin care s-a luat măsura arestului la domiciliu se comunică, de îndată, inculpatului şi instituţiei, organului sau autorităţii desemnate cu supravegherea sa, organului de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte acesta, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi organelor de frontieră.
(9) Instituţia, organul sau autoritatea desemnate de organul judiciar care a dispus arestul la domiciliu verifică periodic respectarea măsurii şi a obligaţiilor de către inculpat, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii.
(10) Pentru supravegherea respectării măsurii arestului la domiciliu sau a obligaţiilor impuse inculpatului pe durata acesteia, organul de poliţie poate pătrunde în imobilul unde se execută măsura, fără învoirea inculpatului sau a persoanelor care locuiesc împreună cu acesta.
(11) În cazul în care inculpatul încalcă cu rea-credinţă măsura arestului la domiciliu sau obligaţiile care îi revin ori există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară ori instanţa de judecată, la cererea motivată a procurorului sau din oficiu, poate dispune înlocuirea arestului la domiciliu cu măsura arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege.
(12) Atunci când, cu rea-credinţă, inculpatul încalcă obligaţia de a nu părăsi imobilul ori nu respectă itinerarul sau condiţiile de deplasare, stabilite potrivit legii, organul de supraveghere are dreptul de a-l prinde pe inculpat şi de a-l prezenta de îndată procurorului, în cursul urmăririi penale, judecătorului de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţei de judecată, în cursul judecăţii, pentru a proceda potrivit alin. (11).

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea a statuat că modul de aplicare a dispoziţiilor ... Vezi mai mult
Curtea a statuat că modul de aplicare a dispoziţiilor criticate şi soluţia pronunţată de judecător nu pot constitui motive de ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Prin „imobil în care se execută arestul la domiciliu” ... Vezi mai mult
Prin „imobil în care se execută arestul la domiciliu” se înțelege locul în care inculpatul locuiește efectiv, respectiv, locuința, încăperea, ... Click pentru abonare
3.
Organele de supraveghere întocmesc procese-verbale în urma verificărilor cu ... Vezi mai mult
Organele de supraveghere întocmesc procese-verbale în urma verificărilor cu privire la respectarea măsurii și a obligațiilor de inculpat. Acestea înscrisuri ... Click pentru abonare
4.
Inculpatul poate solicita modificarea locului de executare a măsurii ... Vezi mai mult
Inculpatul poate solicita modificarea locului de executare a măsurii arestului la domiciliu. Încheierea judecătorului sau a instanței de judecată este ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

5.
Încuviinţează părăsirea imobilului reşedinţă în vederea deplasării la locul ... Vezi mai mult
Încuviinţează părăsirea imobilului reşedinţă în vederea deplasării la locul de muncă, strict în vederea desfășurării muncii și a reveni apoi ... Click pentru abonare
6.
Acordă inculpatului pe durata măsurii arestului la domiciliu permisiunea ... Vezi mai mult
Acordă inculpatului pe durata măsurii arestului la domiciliu permisiunea de a părăsi locuinţa în zilele de luni, miercuri şi vineri, ... Click pentru abonare
7.
Admite cererea inculpatei, şi, în consecinţă, va permite inculpatei ... Vezi mai mult
Admite cererea inculpatei, şi, în consecinţă, va permite inculpatei să părăsească imobilul unde execută arestul la domiciliu pentru a se ... Click pentru abonare
8.
Inculpatul a făcut dovada problemelor de sănătate pe care ... Vezi mai mult
Inculpatul a făcut dovada problemelor de sănătate pe care le are și faptul că este programat pentru o serie de ... Click pentru abonare
9.
Completul de judecători de drepturi şi libertăţi constată că ... Vezi mai mult
Completul de judecători de drepturi şi libertăţi constată că acordarea posibilităţii de a se întoarce la locul de muncă, în ... Click pentru abonare
10.
Curtea constată că interesul personal al inculpatului în ocrotirea ... Vezi mai mult
Curtea constată că interesul personal al inculpatului în ocrotirea unor beneficii financiare pe care le poate realiza prin desfășurarea unor ... Click pentru abonare