Art. 219. Luarea măsurii arestului la domiciliu de către judecătorul de drepturi şi libertăţi

(1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află locul unde s-a constatat săvârşirea infracţiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate dispune, la propunerea motivată a procurorului, arestul la domiciliu al inculpatului.
(2) Procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi propunerea prevăzută la alin. (1) împreună cu dosarul cauzei.
(3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, sesizat conform alin. (1), fixează termen de soluţionare în camera de consiliu în termen de 24 de ore de la înregistrarea propunerii şi dispune citarea inculpatului.
(4) Neprezentarea inculpatului nu împiedică judecătorul de drepturi şi libertăţi să soluţioneze propunerea înaintată de procuror.
(5) Judecătorul de drepturi şi libertăţi îl audiază pe inculpat atunci când acesta este prezent.
(6) Asistenţa juridică a inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
(7) Judecătorul de drepturi şi libertăţi admite sau respinge propunerea procurorului prin încheiere motivată.
(8) Dosarul cauzei se restituie organului de urmărire penală, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de formulare a contestaţiei.
(9) Judecătorul de drepturi şi libertăţi care respinge propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpat poate dispune, prin aceeaşi încheiere, luarea uneia dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b) şi c), dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Aşa fiind, existenţa pericolului pentru ordinea publică se stabileşte ... Vezi mai mult
Aşa fiind, existenţa pericolului pentru ordinea publică se stabileşte nu numai în funcţie de natura şi gravitatea faptei, relevată de ... Click pentru abonare
2.
Constată că este neconstituţională soluţia legislativă reglementată de dispoziţiile ... Vezi mai mult
Constată că este neconstituţională soluţia legislativă reglementată de dispoziţiile art. 220 alin. (1) din Codul de procedură penală, care permite ... Click pentru abonare
3.
Sensul sintagmei „buna desfăşurare a procesului penal” este acela ... Vezi mai mult
Sensul sintagmei „buna desfăşurare a procesului penal” este acela de prevenire a situaţiilor în care inculpatul ar putea să interfereze ... Click pentru abonare
4.
Măsurile preventive sunt instituţii de drept procesual cu caracter ... Vezi mai mult
Măsurile preventive sunt instituţii de drept procesual cu caracter de constrângere, având drept scop asigurarea unei bune desfăşurări a procesului ... Click pentru abonare
5.
Dispoziţiile art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală din 1968, care stabileau un caz de arestare, ... Click pentru abonare

Doctrină

6.
Arestul la domiciliu are în vedere nu doar condițiile ... Vezi mai mult
Arestul la domiciliu are în vedere nu doar condițiile prevăzute de art. 223 C.proc.pen., ci și cazurile prevăzute de același ... Click pentru abonare
7.
Pentru luarea măsurii arestului la domiciliu și măsurii controlului ... Vezi mai mult
Pentru luarea măsurii arestului la domiciliu și măsurii controlului judiciar pe cauțiune sunt prevăzute condiții similare, împrejurare ce înlătură caracterul ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

8.
Potrivit jurisprudenței consacrate a Curții în temeiul articolului 5 ... Vezi mai mult
Potrivit jurisprudenței consacrate a Curții în temeiul articolului 5 parag. 3 din Convenție, persistența unei suspiciuni rezonabile este o condiție ... Click pentru abonare
9.
Durata detenției reclamantului nu este relativ scurtă. Cu toate ... Vezi mai mult
Durata detenției reclamantului nu este relativ scurtă. Cu toate acestea, Curtea nu exclude posibilitatea ca aceasta să fi fost justificată ... Click pentru abonare
10.
Curtea consideră că motivele care au stat la baza ... Vezi mai mult
Curtea consideră că motivele care au stat la baza refuzului de a-l pune în libertate pe reclamant şi-au menţinut caracterul ... Click pentru abonare
11.
Prin neindicarea unor fapte concrete cu privire la riscurile ... Vezi mai mult
Prin neindicarea unor fapte concrete cu privire la riscurile ce ar putea apărea în cazul eliberării reclamantului, prin neconsiderarea măsurilor ... Click pentru abonare
12.
Curtea reaminteşte că art. 5 parag. 3 din Convenţie ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte că art. 5 parag. 3 din Convenţie impune instanţelor naţionale, atunci când acestea se confruntă cu necesitatea prelungirii ... Click pentru abonare
13.
Instanţele interne nu au invocat buna derulare a procedurii ... Vezi mai mult
Instanţele interne nu au invocat buna derulare a procedurii şi pericolul pentru ordinea publică decât de trei ori, în timp ... Click pentru abonare