Art. 218. Condiţiile generale de luare a măsurii arestului la domiciliu

(1) Arestul la domiciliu se dispune de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, de către judecătorul de cameră preliminară sau de către instanţa de judecată, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 223 şi luarea acestei măsuri este necesară şi suficientă pentru realizarea unuia dintre scopurile prevăzute la art. 202 alin. (1).
(2) Aprecierea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se face ţinându-se seama de gradul de pericol al infracţiunii, de scopul măsurii, de sănătatea, vârsta, situaţia familială şi alte împrejurări privind persoana faţă de care se ia măsura.
(3) Măsura nu poate fi dispusă cu privire la inculpatul faţă de care există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit o infracţiune asupra unui membru de familie cu care acesta locuieşte, cu privire la inculpatul care locuieşte cu persoanele prevăzute la art. 221 alin. (2) lit. b) ori cu privire la persoana cercetată sau condamnată pentru infracţiunea de evadare.
(4) Persoanei faţă de care s-a dispus măsura arestului la domiciliu i se comunică, sub semnătură, în scris, drepturile prevăzute la art. 83, dreptul prevăzut la art. 210 alin. (1) şi (2), dreptul de acces la asistenţă medicală de urgenţă, dreptul de a contesta măsura şi dreptul de a solicita revocarea sau înlocuirea acestei măsuri cu o altă măsură preventivă, iar în cazul în care persoana nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal.

Citește mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarele acesteia susţin, în ... Vezi mai mult
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarele acesteia susţin, în esenţă, că norma procesual penală criticată, contrar dispoziţiilor constituţionale şi convenţionale ... Click pentru abonare
2.
Curtea observă că s-a pronunțat în repetate rânduri asupra ... Vezi mai mult
Curtea observă că s-a pronunțat în repetate rânduri asupra naturii măsurilor preventive a arestului preventiv și a arestului la domiciliu, ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Standardele de protecție a dreptului la libertate din materia ... Vezi mai mult
Standardele de protecție a dreptului la libertate din materia arestării preventive se aplică și în ceea ce privește măsura arestului ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Întrucât art. 26 alin. (1) din Decizia‑cadru 2002/584/JAI a ... Vezi mai mult
Întrucât art. 26 alin. (1) din Decizia‑cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 se limitează la a impune un ... Click pentru abonare
5.
Curtea insistă în mod repetat, în jurisprudența sa, în ... Vezi mai mult
Curtea insistă în mod repetat, în jurisprudența sa, în favoarea unei interpretări autonome a noţiunii de privare de libertate. O ... Click pentru abonare
6.
Reclamantul a fost ținut într-o stare de incertitudine cu ... Vezi mai mult
Reclamantul a fost ținut într-o stare de incertitudine cu privire la motivele menținerii privării sale de libertate în arest la ... Click pentru abonare
7.
Ținând cont de efectele şi modalităţile de executare, arestul ... Vezi mai mult
Ținând cont de efectele şi modalităţile de executare, arestul la domiciliu al reclamantului reprezintă o privare de libertate în sensul ... Click pentru abonare
8.
Arestul la domiciliu intră în domeniul de aplicare al ... Vezi mai mult
Arestul la domiciliu intră în domeniul de aplicare al articolului 5 din Convenție. Reclamantul a fost privat de libertate timp ... Click pentru abonare
9.
Nu există nicio îndoială că arestul la domiciliu al ... Vezi mai mult
Nu există nicio îndoială că arestul la domiciliu al reclamantului a constituit privare de libertate în sensul articolului 5 din ... Click pentru abonare
10.
Curtea reaminteşte că un control judiciar rapid al legalităţii ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte că un control judiciar rapid al legalităţii arestării, aşa cum prevede articolul 5 alineat 4 din Convenţie, constituie ... Click pentru abonare
11.
Motivele invocate de instanțele letone în susținerea deciziilor lor ... Vezi mai mult
Motivele invocate de instanțele letone în susținerea deciziilor lor sau pe care Guvernul le invoca în observațiile sale în fața ... Click pentru abonare
12.
Arestul la domiciliu echivalează cu o privare de libertate ... Vezi mai mult
Arestul la domiciliu echivalează cu o privare de libertate în sensul articolului 5 parag. 1 lit. c) din Convenție. [CtEDO, ... Click pentru abonare