Art. 217. Conţinutul cauţiunii

(1) Consemnarea cauţiunii se face pe numele inculpatului, prin depunerea unei sume de bani determinate la dispoziţia organului judiciar ori prin constituirea unei garanţii reale, mobiliare ori imobiliare, în limita unei sume de bani determinate, în favoarea aceluiaşi organ judiciar.
(2) Valoarea cauţiunii este de cel puţin 1.000 lei şi se determină în raport cu gravitatea acuzaţiei aduse inculpatului, situaţia materială şi obligaţiile legale ale acestuia.
(3) Pe perioada măsurii, inculpatul trebuie să respecte obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (1) şi i se poate impune respectarea uneia ori mai multora dintre obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (2). Dispoziţiile art. 215 alin. (3) – (9) se aplică în mod corespunzător.
(4) Cauţiunea garantează participarea inculpatului la procesul penal şi respectarea de către acesta a obligaţiilor prevăzute la alin. (3).
(5) Instanţa de judecată dispune prin hotărâre confiscarea cauţiunii, dacă măsura controlului judiciar pe cauţiune a fost înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive, pentru motivele prevăzute la alin. (9).
(6) În celelalte cazuri, instanţa de judecată, prin hotărâre, dispune restituirea cauţiunii.
(7) Dispoziţiile alin. (5) şi (6) se aplică în măsura în care nu s-a dispus plata din cauţiune, în ordinea următoare, a despăgubirilor băneşti acordate pentru repararea pagubelor cauzate de infracţiune, a cheltuielilor judiciare sau a amenzii.
(8) În cazul în care dispune o soluţie de netrimitere în judecată, procurorul dispune şi restituirea cauţiunii.
(9) În cazul în care, pe durata măsurii controlului judiciar pe cauţiune, inculpatul încalcă, cu rea-credinţă, obligaţiile care îi revin sau există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, la cererea motivată a procurorului ori din oficiu, poate dispune înlocuirea acestei măsuri cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege. [art. 1605 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispoziţiile art. 213 alin. (2) din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 213 alin. (2) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în măsura în care soluţionarea plângerii împotriva ordonanţei ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
În raport de dispozițiile art. 217 C.proc.pen., cererea de ... Vezi mai mult
În raport de dispozițiile art. 217 C.proc.pen., cererea de restituire a cauțiunii în procedura de cameră preliminară este inadmisibilă. Restituirea ... Click pentru abonare
3.
Există soluții de practică judiciară prin care s-a apreciat ... Vezi mai mult
Există soluții de practică judiciară prin care s-a apreciat că prevederile art. 217 alin. 5 și 6 C.proc.pen. nu sunt ... Click pentru abonare
4.
Cauțiunea constă într-o sumă de bani, consemnată pe numele ... Vezi mai mult
Cauțiunea constă într-o sumă de bani, consemnată pe numele inculpatului. Depunerea acestea se poate face de inculpat sau substituitul procesual, ... Click pentru abonare
5.
Determinarea cauțiunii necesită aceeași atenție cu cea aferentă analizei ... Vezi mai mult
Determinarea cauțiunii necesită aceeași atenție cu cea aferentă analizei caracterului indispensabil al privării de libertate. Criteriile prevăzute de art. 217 ... Click pentru abonare
6.
În ipoteza în care inculpatul refuză să pună la ... Vezi mai mult
În ipoteza în care inculpatul refuză să pună la dispoziția organelor judiciare informații relevante cu privire la situația sa patrimonială, ... Click pentru abonare
7.
Dispozițiile art. 217 alin. 5 C.proc.pen. sunt aplicabile doar ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 217 alin. 5 C.proc.pen. sunt aplicabile doar în faza de judecată. Este nejustificată distincția dintre situația restituirii cauțiunii ... Click pentru abonare
8.
Cauțiunea trebuie depusă anterior luării măsurii preventive, fiind o ... Vezi mai mult
Cauțiunea trebuie depusă anterior luării măsurii preventive, fiind o condiție de legalitate pentru luarea măsurii preventive. Astfel, nu se poate ... Click pentru abonare
9.
Judecătorul de drepturi și libertăți poate admite plângerea formulată ... Vezi mai mult
Judecătorul de drepturi și libertăți poate admite plângerea formulată de inculpat și dispune reducerea cuantumului cauțiunii dacă apreciază că suma ... Click pentru abonare
10.
Condițiile pentru dispunerea controlului judiciar pe cauțiune sunt similare ... Vezi mai mult
Condițiile pentru dispunerea controlului judiciar pe cauțiune sunt similare cu cele pentru luarea măsurii arestării preventive/arestului la domiciliu. Astfel, judecătorul ... Click pentru abonare
11.
În accepțiunea art. 242 alin. 10 C.proc.pen. termenul fixat ... Vezi mai mult
În accepțiunea art. 242 alin. 10 C.proc.pen. termenul fixat pentru depunerea cauțiunii curge de la data rămânerii definitive a hotărârii ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

12.
În cazul în care măsura preventivă a controlului judiciar ... Vezi mai mult
În cazul în care măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune a încetat de drept înainte de trimiterea inculpatului în ... Click pentru abonare
13.
Procurorul a stabilit în sarcina inculpatului o cauțiune în ... Vezi mai mult
Procurorul a stabilit în sarcina inculpatului o cauțiune în valoare de 500.000 lei (aproximativ 111.000 euro). Cuantumul cauțiunii este foarte ... Click pentru abonare
14.
Camera a constatat că trebuie să se țină seama ... Vezi mai mult
Camera a constatat că trebuie să se țină seama de circumstanțele particulare ale cauzei care o deosebesc de alte cauze ... Click pentru abonare
15.
În continuare, Curtea reține că și după modificarea măsurii ... Vezi mai mult
În continuare, Curtea reține că și după modificarea măsurii controlului judiciar reclamanta a rămas în detenție deoarece nu a putut ... Click pentru abonare
16.
În ceea ce privește perioada ulterioară deciziei de eliberare ... Vezi mai mult
În ceea ce privește perioada ulterioară deciziei de eliberare pe cauțiune a reclamantului, Curtea reiterează că garanția prevăzută de articolul ... Click pentru abonare
17.
Reclamantul s-a plâns în temeiul articolului 5 parag. 3 ... Vezi mai mult
Reclamantul s-a plâns în temeiul articolului 5 parag. 3 din Convenție cu privire la durata detenției sale preventive. El s-a ... Click pentru abonare
18.
Cuantumul unei astfel de garanții trebuie evaluat în principal ... Vezi mai mult
Cuantumul unei astfel de garanții trebuie evaluat în principal în raport cu persoana în cauză, cu resursele acesteia și cu ... Click pentru abonare
19.
Curtea nu este în măsură să emită un aviz ... Vezi mai mult
Curtea nu este în măsură să emită un aviz în ceea ce priveşte importanţa cauţiunii care în mod rezonabil să ... Click pentru abonare