Art. 216. Condiţii generale

(1) În cursul urmăririi penale, procurorul poate dispune luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpat, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 223 alin. (1) şi (2), luarea acestei măsuri este suficientă pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin. (1), iar inculpatul depune o cauţiune a cărei valoare este stabilită de către organul judiciar.
(2) Judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii, poate dispune luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpat, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1).
(3) Dispoziţiile art. 212-2151 se aplică în mod corespunzător. [art. 1604 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Este inexplicabil de ce există o diferență între condițiile ... Vezi mai mult
Este inexplicabil de ce există o diferență între condițiile și cazurile necesare pentru dispunerea controlului judiciar și cele prevăzute pentru ... Click pentru abonare
2.
Deși art. 216 alin. (1) C.proc.pen. face referire numai ... Vezi mai mult
Deși art. 216 alin. (1) C.proc.pen. face referire numai la condițiile prevăzute de art. 223 C.proc.pen., în realitate, sunt vizate ... Click pentru abonare