Art. 213. Proxenetismul

(1) Determinarea sau înlesnirea practicării prostituţiei ori obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către una sau mai multe persoane se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) În cazul în care determinarea la începerea sau continuarea practicării prostituţiei s-a realizat prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Dacă faptele sunt săvârşite faţă de un minor, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.
(31) Dacă fapta prevăzută la alin. (3) a fost săvârşită în una dintre următoarele împrejurări:
a) fapta a fost comisă de către un membru de familie sau de către o persoană care convieţuieşte cu victima;
b) minorul se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului;
c) de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune contra libertăţii şi integrităţii sexuale asupra unui minor, o infracţiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor, limitele speciale ale pedepsei prevăzute la alin. (3) se majorează cu încă o pătrime.
(4) Prin practicarea prostituţiei se înţelege întreţinerea de acte sexuale cu diferite persoane în scopul obţinerii de foloase patrimoniale pentru sine sau pentru altul. [art. 329 C.pen. 1969]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea reţine că elementul material al laturii obiective a ... Vezi mai mult
Curtea reţine că elementul material al laturii obiective a infracţiunii de proxenetism se poate realiza prin una dintre următoarele trei ... Click pentru abonare
2.
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept: 1. Dacă în ... Click pentru abonare
3.
Varianta-tip a infracțiunii reia varianta-tip a incriminării cu aceeași ... Vezi mai mult
Varianta-tip a infracțiunii reia varianta-tip a incriminării cu aceeași denumire marginală din art. 329 C.pen. 1969, cu unele modificări de ... Click pentru abonare
4.
Curtea consideră necesară schimbarea jurisprudenţei sale cu privire la ... Vezi mai mult
Curtea consideră necesară schimbarea jurisprudenţei sale cu privire la dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Codul penal, ţinând cont de ... Click pentru abonare
5.
În cazul în care infracţiunea de proxenetism, în varianta ... Vezi mai mult
În cazul în care infracţiunea de proxenetism, în varianta înlesnirii practicării prostituţiei, se săvârşeşte asupra a două sau mai multe ... Click pentru abonare
6.
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept „dacă în cazul infracţiunii ... Click pentru abonare
7.
Pornind de la grupul de infracțiuni în cadrul căruia ... Vezi mai mult
Pornind de la grupul de infracțiuni în cadrul căruia a fost inclusă fapta de proxenetism în noul Cod penal, obiectul ... Click pentru abonare
8.
Criteriul de distincție între infracțiunea de trafic de persoane ... Vezi mai mult
Criteriul de distincție între infracțiunea de trafic de persoane și aceea de proxenetism constă în obiectul juridic generic diferit al ... Click pentru abonare

Doctrină

9.
Prin decizia nr. 20/HP/2016, Înalta Curte de Casație și ... Vezi mai mult
Prin decizia nr. 20/HP/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție a considerat că dacă infracțiunea de proxenetism, în varianta înlesnirii ... Click pentru abonare
10.
Eroarea asupra vârstei victimei minore produce efecte, fapta urmând ... Vezi mai mult
Eroarea asupra vârstei victimei minore produce efecte, fapta urmând să fie reținută în varianta tip a infracțiunii. [M. Udroiu, Drept ... Click pentru abonare
11.
Ceea ce diferențiază infracțiunea de proxenetism de cea de ... Vezi mai mult
Ceea ce diferențiază infracțiunea de proxenetism de cea de trafic de persoane/minori este existența sau nu a unei forme de ... Click pentru abonare
12.
Intervenientul necesar nu devine instigator, chiar dacă el este ... Vezi mai mult
Intervenientul necesar nu devine instigator, chiar dacă el este cel care determină la săvârșirea infracțiunii. Persoana respectivă nu este destinatarul ... Click pentru abonare
13.
În ipoteza în care prostituția se practică din orice ... Vezi mai mult
În ipoteza în care prostituția se practică din orice alte motive, cu excepția constrângerii, se va reține comiterea infracțiunii de ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

14.
Faptul că din mijloacele de probă administrate în cauză ... Vezi mai mult
Faptul că din mijloacele de probă administrate în cauză nu rezultă dincolo de orice îndoială rezonabilă că în perioada decembrie ... Click pentru abonare
15.
În privința foloaselor obținute de pe urma practicării prostituției, ... Vezi mai mult
În privința foloaselor obținute de pe urma practicării prostituției, prima instanţă a menţionat că este lipsit de semnificație tipul folosului ... Click pentru abonare
16.
Faptul că în cazul infracţiunii de trafic de persoane ... Vezi mai mult
Faptul că în cazul infracţiunii de trafic de persoane legiuitorul a prevăzut expres, în art. 210 alin. 3 C.pen., consimţământul ... Click pentru abonare
17.
S-a reținut că fapta inculpatului constând în aceea că, ... Vezi mai mult
S-a reținut că fapta inculpatului constând în aceea că, în data de 26 iulie 2021, a recrutat-o pe colaboratorul cu ... Click pentru abonare
18.
În absența oricărei distincții realizate de legiuitor în cuprinsul ... Vezi mai mult
În absența oricărei distincții realizate de legiuitor în cuprinsul normei de incriminare a proxenetismului, nu există niciun temei legal pentru ... Click pentru abonare
19.
Înlesnirea constă, în cauza pendinte, în crearea condiţiilor favorabile ... Vezi mai mult
Înlesnirea constă, în cauza pendinte, în crearea condiţiilor favorabile practicării prostituţiei, în ajutorul dat martorilor (…) în desfăşurarea acestei activităţi. ... Click pentru abonare
20.
Fapta inculpatului (…) care în perioada martie 2018 – ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului (…) care în perioada martie 2018 – iulie 2018, a coordonat efectiv activitatea de prostituție a martorei (…), ... Click pentru abonare
21.
Infracțiunea de proxenetism este tipică chiar dacă se realizează ... Vezi mai mult
Infracțiunea de proxenetism este tipică chiar dacă se realizează un singur act de înlesnire sau de tragerea de foloase patrimoniale ... Click pentru abonare
22.
În ce priveşte diferenţa dintre infracţiunea de trafic de ... Vezi mai mult
În ce priveşte diferenţa dintre infracţiunea de trafic de persoane/de minori şi infracţiunea de proxenetism, Curtea notează că în ipoteza ... Click pentru abonare
23.
Tipicitatea infracțiunii de proxenetism prevăzute de art. 213 alin. ... Vezi mai mult
Tipicitatea infracțiunii de proxenetism prevăzute de art. 213 alin. (1) C.pen., subzistă, inclusiv, în cazul desfășurării activității de prostituție pe ... Click pentru abonare
24.
Pentru a se reține complicitatea la infracțiune este necesar ... Vezi mai mult
Pentru a se reține complicitatea la infracțiune este necesar să se fi săvârșit în mod nemijlocit o faptă prevăzută de ... Click pentru abonare
25.
Și înlesnirea practicării de acte de natură sexuală descrise ... Vezi mai mult
Și înlesnirea practicării de acte de natură sexuală descrise de martori (masajul erotic prin atingerea organului sexual al clientului cu ... Click pentru abonare
26.
Fapta inculpatului BAA constând în aceea că în perioada ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului BAA constând în aceea că în perioada ianuarie – mai 2017 a înlesnit practicarea prostituției de către soția ... Click pentru abonare
27.
Din probele administrate în cauză rezultă că victimele – ... Vezi mai mult
Din probele administrate în cauză rezultă că victimele – PSM; PEL și IM au cunoscut și au acceptat să meargă ... Click pentru abonare
28.
Infracțiunea de proxenetism constituie în fapt acte de complicitate ... Vezi mai mult
Infracțiunea de proxenetism constituie în fapt acte de complicitate la săvârșirea unei fapte de prostituție (ce nu mai este prevăzută ... Click pentru abonare
29.
Criteriul de diferențiere între infracțiunile de trafic de persoane ... Vezi mai mult
Criteriul de diferențiere între infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism îl constituie existenţa sau absenţa elementului de viciere a ... Click pentru abonare
30.
Dacă inculpații doar au îndemnat victimele să practice prostituția, ... Vezi mai mult
Dacă inculpații doar au îndemnat victimele să practice prostituția, ajutându-le în acest sens și primind bani în acest scop, victimele ... Click pentru abonare
31.
Faptele comise de inculpată care de fiecare dată a ... Vezi mai mult
Faptele comise de inculpată care de fiecare dată a profitat de anumite condiții prielnice, prin modul în care au fost ... Click pentru abonare