Art. 210. Traficul de persoane

(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul exploatării acesteia, săvârşită:
a) prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate;
b) profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori de starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane;
c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consimţământului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Traficul de persoane săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani.
(3) Consimţământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă. [art. 12, art. 15 – 16 din Legea nr. 678/2001]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea consideră necesară schimbarea jurisprudenţei sale cu privire la ... Vezi mai mult
Curtea consideră necesară schimbarea jurisprudenţei sale cu privire la dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Codul penal, ţinând cont de ... Click pentru abonare
2.
În aplicarea dispoziţiilor incriminatorii ale art. 329 din Codul ... Vezi mai mult
În aplicarea dispoziţiilor incriminatorii ale art. 329 din Codul penal anterior [art. 213 C.pen.] şi ale art. 12 [art. 210 ... Click pentru abonare
3.
Traficul de persoane incriminat prin dispoziţiile art. 12 şi ... Vezi mai mult
Traficul de persoane incriminat prin dispoziţiile art. 12 şi 13 din Legea nr. 678/2001, comis asupra mai multor subiecţi pasivi, ... Click pentru abonare

Doctrină

4.
Noțiunea de „victimă a traficului de persoane” este definită ... Vezi mai mult
Noțiunea de „victimă a traficului de persoane” este definită prin Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane ... Click pentru abonare
5.
Organele de urmărire penală, în cauzele de trafic de ... Vezi mai mult
Organele de urmărire penală, în cauzele de trafic de fiinţe umane, trebuie să dovedească, în esență: faptul infracţiunii (timpul, locul, ... Click pentru abonare
6.
Consimțământul victimei la traficare nu constituie o cauză justificativă. ... Vezi mai mult
Consimțământul victimei la traficare nu constituie o cauză justificativă. [M. Udroiu, Drept penal. Partea specială, Ediția 6, Ed. C.H. Beck, ... Click pentru abonare
7.
În cazul prevederii unui scop special, fapta trebuie să ... Vezi mai mult
În cazul prevederii unui scop special, fapta trebuie să fie întotdeauna cu intenție directă. [M. Udroiu, Drept penal. Partea specială, ... Click pentru abonare
8.
Faptul că în cuprinsul art. 182 lit. a) C.pen. ... Vezi mai mult
Faptul că în cuprinsul art. 182 lit. a) C.pen. nu se mai prevede că exploatarea înseamnă și executarea unei munci ... Click pentru abonare
9.
Atunci când se comite prin inducerea în eroare, infracțiunea ... Vezi mai mult
Atunci când se comite prin inducerea în eroare, infracțiunea de trafic de persoane nu este o infracțiune complexă, putând exista ... Click pentru abonare
10.
Cu excepția recrutării, celelalte modalități ale elementului material implică ... Vezi mai mult
Cu excepția recrutării, celelalte modalități ale elementului material implică o prelungire în timp, astfel că infracțiunea va avea o formă ... Click pentru abonare
11.
În cazul acestei infracțiuni, complicele trebuie să cunoască atât ... Vezi mai mult
În cazul acestei infracțiuni, complicele trebuie să cunoască atât elementele tipicității obiective, cât și pe cele subiective ale faptei autorului, ... Click pentru abonare
12.
Consimțământul victimei la transformarea propriei persoane într-un obiect destinat ... Vezi mai mult
Consimțământul victimei la transformarea propriei persoane într-un obiect destinat exploatării este contrar principiului demnității umane, și prin urmare, nu va ... Click pentru abonare
13.
Dacă subiecții vizați de activitatea de traficare vizează atât ... Vezi mai mult
Dacă subiecții vizați de activitatea de traficare vizează atât minori, cât și minori, se va reține concursul de infracțiuni între ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

14.
Infracțiunea de trafic de persoane se poate realiza nu ... Vezi mai mult
Infracțiunea de trafic de persoane se poate realiza nu numai prin acte de constrângere ori asimilate acestora, precum si prin ... Click pentru abonare
15.
Elementul material al laturii obiective al fiecărei infracţiuni de ... Vezi mai mult
Elementul material al laturii obiective al fiecărei infracţiuni de trafic de persoane constă în primirea persoanelor vătămate în imobile închiriate, ... Click pentru abonare
16.
Fapta inculpatului (…), constând în aceea că în perioada ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului (…), constând în aceea că în perioada 14.02.2020 – 21.02.2020, a adăpostit-o pe persoana vătămată (…) în imobilul ... Click pentru abonare
17.
În toate cazurile de trafic de persoane sau minori, ... Vezi mai mult
În toate cazurile de trafic de persoane sau minori, vulnerabilitatea victimei, datorată în primul rând vârstei, lipsei experienţei de viaţă, ... Click pentru abonare
18.
Curtea, la fel ca instanţa de prim grad, reţine ... Vezi mai mult
Curtea, la fel ca instanţa de prim grad, reţine că în cauză s-a făcut în mod cert dovada că inculpata ... Click pentru abonare
19.
În acord cu prima instanță, Curtea apreciază că pentru ... Vezi mai mult
În acord cu prima instanță, Curtea apreciază că pentru a realiza elementul material al infracțiunii de trafic de persoane, simpla ... Click pentru abonare
20.
Solicitarea inculpatului privind schimbarea încadrării juridice din infracțiunile de ... Vezi mai mult
Solicitarea inculpatului privind schimbarea încadrării juridice din infracțiunile de trafic de persoane și trafic de minori, prevăzut de art. 210 ... Click pentru abonare
21.
Analizându-se diferența dintre infracțiunea de proxenetism și infracțiunea de ... Vezi mai mult
Analizându-se diferența dintre infracțiunea de proxenetism și infracțiunea de trafic de persoane, din punctul de vedere al manierei de exprimare ... Click pentru abonare
22.
Faptele inculpaților DO și FC constând în racolarea lui ... Vezi mai mult
Faptele inculpaților DO și FC constând în racolarea lui OM – persoană fără adăpost, găzduirea acesteia, oferindu-i o locuință, haine ... Click pentru abonare
23.
Din această perspectivă, Înalta Curte constată, cu privire la ... Vezi mai mult
Din această perspectivă, Înalta Curte constată, cu privire la toate actele materiale reţinute în sarcina inculpatului, că executarea muncii s-a ... Click pentru abonare
24.
Executarea muncii s-a făcut în mod forțat, deoarece persoanelor ... Vezi mai mult
Executarea muncii s-a făcut în mod forțat, deoarece persoanelor vătămate le-au fost prezentate condiții de muncă și salariu care nu ... Click pentru abonare
25.
Fapta inculpatului I. (fost A.) M., care a recrutat-o ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului I. (fost A.) M., care a recrutat-o pe partea vătămată P.I. prin înşelăciune, promiţându-i un loc de muncă ... Click pentru abonare
26.
Fapta inculpatului B.C. care în perioada octombrie 2010 – ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului B.C. care în perioada octombrie 2010 – 6 iunie 2012, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții ... Click pentru abonare
27.
Fapta inculpatului B.C., constând în aceea că în perioada ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului B.C., constând în aceea că în perioada septembrie 2008 – iunie 2009, împreună cu B.Ş.D., soţia acestuia – ... Click pentru abonare
28.
În speță, s-a dovedit că acțiunile convergente săvârșite de ... Vezi mai mult
În speță, s-a dovedit că acțiunile convergente săvârșite de cei trei coinculpați au fost subsumate exploatării sexuale a părților vătămate ... Click pentru abonare
29.
Recrutarea, transportarea în străinătate și cazarea mai multor persoane, ... Vezi mai mult
Recrutarea, transportarea în străinătate și cazarea mai multor persoane, prin amenințare, violență și alte forme de constrângere, în scopul exploatării ... Click pentru abonare
30.
Fapta inculpatei C.N. de a o însoți pe numita ... Vezi mai mult
Fapta inculpatei C.N. de a o însoți pe numita R.I. în Spania, unde prin amenințări împreună cu ceilalți inculpați, au ... Click pentru abonare
31.
Din definiția traficului de persoane, cuprinsă în Protocolul privind ... Vezi mai mult
Din definiția traficului de persoane, cuprinsă în Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor ... Click pentru abonare
32.
Elementul material al infracțiunii de trafic de persoane se ... Vezi mai mult
Elementul material al infracțiunii de trafic de persoane se realizează printr-una sau mai multe dintre acțiunile prevăzute ca modalitățile alternative, ... Click pentru abonare
33.
Infracțiunile de trafic de persoane au ca element subiectiv ... Vezi mai mult
Infracțiunile de trafic de persoane au ca element subiectiv intenția directă, calificată prin scop, care trebuie să existe în momentul ... Click pentru abonare
34.
Referitor la activitatea infracțională a inculpatului P. s-a reținut, ... Vezi mai mult
Referitor la activitatea infracțională a inculpatului P. s-a reținut, în mod corect, că victimele au fost recrutate și cazate în ... Click pentru abonare
35.
Recrutarea, transportarea și cazarea mai multor persoane prin înșelăciune ... Vezi mai mult
Recrutarea, transportarea și cazarea mai multor persoane prin înșelăciune cu privre la obținerea unor locuri de muncă, în scopul exploatării ... Click pentru abonare
36.
Recrutarea, ca modalitate alternativă prin care are loc traficarea, ... Vezi mai mult
Recrutarea, ca modalitate alternativă prin care are loc traficarea, constă în atragerea victimei spre a fi exploatată în vederea obținerii ... Click pentru abonare
37.
Principala modalitate de recrutare a constat în racolarea potențialelor ... Vezi mai mult
Principala modalitate de recrutare a constat în racolarea potențialelor victime, prin atragerea lor, ca urmare a prezentării unor realizări de ... Click pentru abonare
38.
Din examinarea conținutului infracțiunii de trafic de persoane rezultă ... Vezi mai mult
Din examinarea conținutului infracțiunii de trafic de persoane rezultă că înșelăciunea este o infracțiune mijloc pentru săvâșirea infracțiunii scop, respectiv ... Click pentru abonare
39.
Fapta de a recruta, transporta, caza și prima persoane ... Vezi mai mult
Fapta de a recruta, transporta, caza și prima persoane pentru a fi angajate în străinătate, în schimbul unor sume de ... Click pentru abonare
40.
Fapta inculpaților de recruta, transporta și caza victime majore, ... Vezi mai mult
Fapta inculpaților de recruta, transporta și caza victime majore, în aceleași condiții de loc și de timp, prin înșelăciune, obligându-le ... Click pentru abonare
41.
Constituie trafic de persoane recrutarea lor în vederea exercitării ... Vezi mai mult
Constituie trafic de persoane recrutarea lor în vederea exercitării unor munci cu încălcarea normelor legale privind condițiile de mucă, salarizare, ... Click pentru abonare
42.
Probele dosarului confirmă că inculpatul R.N. a cazat în ... Vezi mai mult
Probele dosarului confirmă că inculpatul R.N. a cazat în locuința sa pe persoana vătămată în scopul exploatării, prin practicarea prostituției, ... Click pentru abonare