Art. 210. Încunoştinţarea despre reţinere

(1) Imediat după reţinere, persoana reţinută are dreptul de a încunoştinţa personal sau de a solicita organului judiciar care a dispus măsura să încunoştinţeze un membru al familiei sale ori o altă persoană desemnată de aceasta despre luarea măsurii reţinerii şi despre locul unde este reţinută.
(2) Dacă persoana reţinută nu este cetăţean român, aceasta are şi dreptul de a încunoştinţa sau de a solicita încunoştinţarea misiunii diplomatice ori oficiului consular al statului al cărui cetăţean este sau, după caz, a unei organizaţii internaţionale umanitare, dacă nu doreşte să beneficieze de asistenţa autorităţilor din ţara sa de origine, ori a reprezentanţei organizaţiei internaţionale competente, dacă este refugiat sau, din orice alt motiv, se află sub protecţia unei astfel de organizaţii. Inspectoratul General pentru Imigrări este informat în toate situaţiile cu privire la dispunerea măsurii preventive faţă de această categorie de persoane.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul schimbării ulterioare a locului de reţinere.
(4) Abrogat(ă).
(5) Persoanei reţinute nu i se poate refuza exercitarea dreptului de a face personal încunoştinţarea decât pentru motive temeinice, care vor fi consemnate în procesul- verbal.
(6) În mod excepţional, pentru motive temeinice, încunoştinţarea poate fi întârziată cel mult 4 ore. [art. 1371 alin. 3 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Măsura reținerii nu poate fi atacată separat cu plângere ... Vezi mai mult
Măsura reținerii nu poate fi atacată separat cu plângere în fața judecătorului de drepturi și libertăți, împrejurare ce nu contravine ... Click pentru abonare
2.
Reținerea poate fi înlocuită cu măsura controlului judiciar sau ... Vezi mai mult
Reținerea poate fi înlocuită cu măsura controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauțiune de procuror prin ordonanță înainte de ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
Reclamanta a fost reținută pentru aproximativ douăzeci și nouă ... Vezi mai mult
Reclamanta a fost reținută pentru aproximativ douăzeci și nouă de ore și a fost eliberată înainte ca orice control judiciar ... Click pentru abonare