Art. 21. Introducerea în procesul penal a părţii responsabile civilmente

(1) Introducerea în procesul penal a părţii responsabile civilmente poate avea loc, la cererea părţii civile, până la rezolvarea cauzei de către procuror.
(2) Atunci când exercită acţiunea civilă, procurorul este obligat să ceară introducerea în procesul penal a părţii responsabile civilmente, în condiţiile alin. (1).
(3) Partea responsabilă civilmente poate interveni în procesul penal până la terminarea cercetării judecătoreşti la prima instanţă de judecată, luând procedura din stadiul în care se află în momentul intervenţiei.
(4) Partea responsabilă civilmente are, în ceea ce priveşte acţiunea civilă, toate drepturile pe care legea le prevede pentru inculpat. [art. 16 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Intervenţia părţii responsabile civilmente în latura civilă a procesului ... Vezi mai mult
Intervenţia părţii responsabile civilmente în latura civilă a procesului penal evocă într-o oarecare măsură intervenţia voluntară accesorie reglementată în art. ... Click pentru abonare
2.
Nici dispoziţiile Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare ... Vezi mai mult
Nici dispoziţiile Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor şi nici cele ale Legii nr. 85/2014 privind procedurile ... Click pentru abonare
3.
Curtea constată că posibilitatea persoanei vătămate, care s-a constituit ... Vezi mai mult
Curtea constată că posibilitatea persoanei vătămate, care s-a constituit parte civilă, de a solicita introducerea în procesul penal a părţii ... Click pentru abonare
4.
Dispoziţiile art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, în forma în vigoare până la data 1 februarie 2014, reglementează ... Click pentru abonare
5.
În cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii ... Vezi mai mult
În cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, societatea de asigurare are calitate de ... Click pentru abonare
6.
În procesul penal, Fondul de protecţie a victimelor străzii ... Vezi mai mult
În procesul penal, Fondul de protecţie a victimelor străzii are calitatea de parte responsabilă civilmente şi poate fi obligat singur, ... Click pentru abonare

Doctrină

7.
Art. 21 alin. 1 C.proc.pen. a fost modificat prin ... Vezi mai mult
Art. 21 alin. 1 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023 (M. Of. nr. 618 din 6 iulie 2023). ... Click pentru abonare
8.
Deși prin decizia Curții Constituționale nr. 257/2017 s-a constatat ... Vezi mai mult
Deși prin decizia Curții Constituționale nr. 257/2017 s-a constatat că sintagma „în termenul prevăzut la art. 20 alin. (1)” din ... Click pentru abonare
9.
Cazurile în care instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă sunt ... Vezi mai mult
Cazurile în care instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă sunt expres și limitativ prevăzute de art. 25 alin. (6) C.proc.pen., iar ... Click pentru abonare
10.
Procurorul poate dispune, în cursul urmăririi penale, introducerea în ... Vezi mai mult
Procurorul poate dispune, în cursul urmăririi penale, introducerea în cauză a părții responsabile civilmente. (…) potrivit concepției inițiale a legiuitorului, ... Click pentru abonare
11.
Față de decizia Curții Constituționale nr. 257/2017, în cazul ... Vezi mai mult
Față de decizia Curții Constituționale nr. 257/2017, în cazul în care persoana vătămată s-a constituit parte civilă în cursul urmăririi ... Click pentru abonare
12.
O persoană juridică nu poate avea în procesul penal ... Vezi mai mult
O persoană juridică nu poate avea în procesul penal o dublă calitate, respectiv de inculpat și persoană responsabilă civilmente, întrucât ... Click pentru abonare
13.
Partea responsabilă civilmente este persoana (fizică sau juridică) care ... Vezi mai mult
Partea responsabilă civilmente este persoana (fizică sau juridică) care este obligată conform legii civile să repare prejudiciul cauzat prin infracțiune, ... Click pentru abonare
14.
Răspunderea delictuală a comitentului este o răspundere obiectivă care ... Vezi mai mult
Răspunderea delictuală a comitentului este o răspundere obiectivă care are la bază obligația de garanție. Pentru ca un comitent să ... Click pentru abonare
15.
Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR – continuatorul ... Vezi mai mult
Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR – continuatorul Fondului de protecție a victimelor străzii) are calitatea de parte responsabilă ... Click pentru abonare
16.
Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) va ... Vezi mai mult
Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) va răspunde în calitate de parte responsabilă civilmente față de inventator dacă ... Click pentru abonare
17.
Pentru sumele stabilite de instanță cu titlu de despăgubiri ... Vezi mai mult
Pentru sumele stabilite de instanță cu titlu de despăgubiri care depășesc plafonul stabilit prin normele Autorității de supraveghere a asigurărilor ... Click pentru abonare
18.
O persoană juridică poate figura în cadrul aceluiași proces ... Vezi mai mult
O persoană juridică poate figura în cadrul aceluiași proces penal, atât în calitate de inculpat – când va răspunde pentru ... Click pentru abonare
19.
Doar partea civilă sau după caz, reprezentantul Ministerului Public, ... Vezi mai mult
Doar partea civilă sau după caz, reprezentantul Ministerului Public, poate solicita introducerea în procesul penal a persoanei responsabile civilmente. Atunci ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

20.
Din nicio probă nu rezultă că părţile civile de ... Vezi mai mult
Din nicio probă nu rezultă că părţile civile de mai sus ar fi recurs, anterior constituirii de parte civilă în ... Click pentru abonare
21.
Răspunderea comitentului este o răspundere obiectivă, de plin drept, ... Vezi mai mult
Răspunderea comitentului este o răspundere obiectivă, de plin drept, care are ca fundament obligaţia de garanţie, iar nu teza vinovăției ... Click pentru abonare
22.
Examinând clauzele acestui contract de asigurare de accident a ... Vezi mai mult
Examinând clauzele acestui contract de asigurare de accident a angajaților, se constată că este o asigurare de persoane, în sensul ... Click pentru abonare
23.
Curtea reaminteşte că principiul restabilirii situaţiei anterioare la sfârşitul ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte că principiul restabilirii situaţiei anterioare la sfârşitul procesului penal nu este condiţionat în vreun fel de existenţa unei ... Click pentru abonare
24.
Instanţa de control judiciar observă că moştenitorii părţii vătămate ... Vezi mai mult
Instanţa de control judiciar observă că moştenitorii părţii vătămate s-au constituit părţi civile în cauză la primul termen de judecată ... Click pentru abonare
25.
Înalta Curte reține că decizia Curții Constituționale nr. 257/2017, ... Vezi mai mult
Înalta Curte reține că decizia Curții Constituționale nr. 257/2017, invocată de apelanta parte responsabilă civilmente, nu este aplicabilă în speță ... Click pentru abonare
26.
În ceea ce priveşte dubla calitate a Credit Europe, ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte dubla calitate a Credit Europe, instanţa de apel constată că, în principiu, o persoană poate avea ... Click pentru abonare
27.
Partea responsabilă civilmente poate fi obligata la repararea prejudiciului ... Vezi mai mult
Partea responsabilă civilmente poate fi obligata la repararea prejudiciului cauzat exclusiv de către persoana asigurată (inculpat), motiv pentru care urmează ... Click pentru abonare
28.
Domeniul asigurărilor semnifică în esență garantarea unei despăgubiri pentru ... Vezi mai mult
Domeniul asigurărilor semnifică în esență garantarea unei despăgubiri pentru o conduită culpabilă. Chiar și așa, riscul asigurabil ar putea comporta ... Click pentru abonare
29.
Inculpații au fost acuzați că au sustras sume mari ... Vezi mai mult
Inculpații au fost acuzați că au sustras sume mari de bani și bunuri de valoare din casetele de valori ale ... Click pentru abonare
30.
În cazul în care persoana prejudiciată nu este lipsită ... Vezi mai mult
În cazul în care persoana prejudiciată nu este lipsită de capacitate de exercițiu, respectiv nu are capacitate de exercițiu restrânsă, ... Click pentru abonare
31.
Curtea constată că raportat la împrejurările concrete ale plasării ... Vezi mai mult
Curtea constată că raportat la împrejurările concrete ale plasării victimei lângă poarta de acces, la deplasarea porții în timpul intrării ... Click pentru abonare
32.
În legătură cu posibilitatea de cumulare a calităților de ... Vezi mai mult
În legătură cu posibilitatea de cumulare a calităților de inculpat și parte responsabilă civilmente în cadrul procesului penal, Curtea reține ... Click pentru abonare
33.
În cazul prejudiciilor produse prin infracţiunea de neîndeplinire a ... Vezi mai mult
În cazul prejudiciilor produse prin infracţiunea de neîndeplinire a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă, săvârşită de ... Click pentru abonare
34.
M.A.I., în calitate de parte responsabilă civilmente, răspunde delictual. ... Vezi mai mult
M.A.I., în calitate de parte responsabilă civilmente, răspunde delictual. În cauză sunt îndeplinite condițiile răspunderii comitentului, M.A.I., pentru fapta presupusului, ... Click pentru abonare
35.
Împrejurarea că autovehiculul a fost încredințat de proprietar unei ... Vezi mai mult
Împrejurarea că autovehiculul a fost încredințat de proprietar unei alte persoane, care a comis un accident nu va atrage răspunderea ... Click pentru abonare
36.
Inculpatul, angajat ca agent de pază de SC P. ... Vezi mai mult
Inculpatul, angajat ca agent de pază de SC P. SRL, fiind repartizat să își desfășoare activitatea la SC H.I. SRL, ... Click pentru abonare
37.
Temeiul răspunderii comitenților pentru faptele cauzatoare de prejudicii ale ... Vezi mai mult
Temeiul răspunderii comitenților pentru faptele cauzatoare de prejudicii ale prepușilor constă în obligația de garantare a despăgubirii celor care au ... Click pentru abonare
38.
Partea responsabilă civilmente nu poate fi introdusă în procesul ... Vezi mai mult
Partea responsabilă civilmente nu poate fi introdusă în procesul penal la cererea inculpatului, întrucât solidaritatea este prevăzută de lege în ... Click pentru abonare