Art. 209. Reţinerea

(1) Organul de cercetare penală sau procurorul poate dispune reţinerea, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 202.
(2) Persoanei reţinute i se aduc la cunoştinţă, de îndată, în limba pe care o înţelege, infracţiunea de care este suspectat şi motivele reţinerii.
(3) Reţinerea se poate dispune pentru cel mult 24 de ore. În durata reţinerii nu se include timpul strict necesar conducerii suspectului sau inculpatului la sediul organului judiciar, conform legii.
(4) Dacă suspectul sau inculpatul a fost adus în faţa organului de cercetare penală sau a procurorului pentru a fi audiat, în baza unui mandat de aducere legal emis, în termenul prevăzut la alin. (3) nu se include perioada cât suspectul sau inculpatul s-a aflat sub puterea acelui mandat.
(5) Măsura reţinerii poate fi luată numai după audierea suspectului sau inculpatului, în prezenţa avocatului ales ori numit din oficiu.
(6) Înainte de audiere, organul de cercetare penală ori procurorul este obligat să aducă la cunoştinţa suspectului sau inculpatului că are dreptul de a fi asistat de un avocat ales ori numit din oficiu şi dreptul de a nu face nicio declaraţie, cu excepţia furnizării de informaţii referitoare la identitatea sa, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit împotriva sa.
(7) Suspectul sau inculpatul are dreptul de a-şi încunoştinţa personal avocatul ales sau de a solicita organului de cercetare penală ori procurorului să îl încunoştinţeze pe acesta. Modul de realizare a încunoştinţării se consemnează într-un proces-verbal. Exercitarea dreptului de a face personal încunoştinţarea nu se poate refuza decât pentru motive temeinice, care vor fi consemnate în procesul-verbal.
(8) Avocatul ales are obligaţia de a se prezenta la sediul organului judiciar în termen de cel mult două ore de la încunoştinţare. În caz de neprezentare a avocatului ales, organul de cercetare penală sau procurorul numeşte un avocat din oficiu.
(9) Avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul de a comunica direct cu acesta, în condiţii care să asigure confidenţialitatea.
(10) Reţinerea se dispune de organul de cercetare penală sau de procuror prin ordonanţă, care va cuprinde motivele care au determinat luarea măsurii, ziua şi ora la care reţinerea începe, precum şi ziua şi ora la care reţinerea se sfârşeşte.
(11) Suspectului sau inculpatului reţinut i se înmânează un exemplar al ordonanţei prevăzute la alin. (10).
(12) Pe perioada reţinerii suspectului sau inculpatului, organul de cercetare penală sau procurorul care a dispus măsura are dreptul de a proceda la fotografierea şi luarea amprentelor acestuia.
(13) Dacă reţinerea a fost dispusă de organul de cercetare penală, acesta are obligaţia de a-l informa pe procuror cu privire la luarea măsurii preventive, de îndată şi prin orice mijloace.
(14) Împotriva ordonanţei organului de cercetare penală prin care s-a luat măsura reţinerii suspectul sau inculpatul poate face plângere la procurorul care supraveghează urmărirea penală, înainte de expirarea duratei acesteia. Procurorul se pronunţă de îndată, prin ordonanţă. În cazul când constată că au fost încălcate dispoziţiile legale care reglementează condiţiile de luare a măsurii reţinerii, procurorul dispune revocarea ei şi punerea de îndată în libertate a celui reţinut.
(15) Împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat măsura reţinerii suspectul sau inculpatul poate face plângere, înainte de expirarea duratei acesteia, la prim-procurorul parchetului sau, după caz, la procurorul ierarhic superior. Prim-procurorul sau procurorul ierarhic superior se pronunţă de îndată, prin ordonanţă. În cazul când constată că au fost încălcate dispoziţiile legale care reglementează condiţiile de luare a măsurii reţinerii, prim-procurorul sau procurorul ierarhic superior dispune revocarea ei şi punerea de îndată în libertate a inculpatului.
(16) Procurorul sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă, în vederea luării măsurii arestării preventive faţă de inculpatul reţinut, cu cel puţin 6 ore înainte de expirarea duratei reţinerii acestuia.
(17) Persoanei reţinute i se comunică, sub semnătură, în scris, drepturile prevăzute la art. 83, la art. 210 alin. (1) şi (2), dreptul de acces la asistenţă medicală de urgenţă, durata maximă pentru care se poate dispune măsura reţinerii, precum şi dreptul de a face plângere împotriva măsurii dispuse, iar în cazul în care persoana reţinută nu poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal. [art. 1371, art. 1401, art. 143-144 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea a reţinut că, din punct de vedere temporal, ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că, din punct de vedere temporal, în cazul soluţionării propunerii luării măsurii arestării preventive faţă de inculpatul ... Click pentru abonare
2.
Din punct de vedere temporal, în cazul soluţionării propunerii ... Vezi mai mult
Din punct de vedere temporal, în cazul soluţionării propunerii luării măsurii arestării preventive faţă de inculpatul reţinut, obligaţiile ce incumbă ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Privarea de libertate a făptuitorului în cazul infracțiunii flagrante ... Vezi mai mult
Privarea de libertate a făptuitorului în cazul infracțiunii flagrante nu echivalează cu măsura preventivă a reținerii. [M. Udroiu, Procedură penală. ... Click pentru abonare
4.
Suspiciunea rezonabilă nu înseamnă convingerea subiectivă sau intuiția organului ... Vezi mai mult
Suspiciunea rezonabilă nu înseamnă convingerea subiectivă sau intuiția organului judiciar, ci este necesar să existe temeiuri obiective fundamentate pe o ... Click pentru abonare
5.
Deși art. 209 alin. (1) C.proc.pen. face trimitere la ... Vezi mai mult
Deși art. 209 alin. (1) C.proc.pen. face trimitere la art. 202 alin. (1) C.proc.pen., care prevede alternativ că este necesar ... Click pentru abonare
6.
Doar indiciile convingătoare, neechivoce și precise pot justifica o ... Vezi mai mult
Doar indiciile convingătoare, neechivoce și precise pot justifica o măsură preventivă sau un procedeu probatoriu. De asemenea, nu este suficient ... Click pentru abonare
7.
Conform Codului actual de procedură penală, o măsură preventivă ... Vezi mai mult
Conform Codului actual de procedură penală, o măsură preventivă nu poate avea drept scop împiedicarea sustragerii de la executarea pedepsei. ... Click pentru abonare
8.
Deputații sau senatorii pot fi reținuți doar cu încuviințarea ... Vezi mai mult
Deputații sau senatorii pot fi reținuți doar cu încuviințarea Camerei din care fac parte, cu excepția cazurilor în care infracțiunea ... Click pentru abonare
9.
Durata reținerii nu include timpul strict necesar conducerii suspectului ... Vezi mai mult
Durata reținerii nu include timpul strict necesar conducerii suspectului sau inculpatului la sediul organului judiciar, măsură administrativă reglementară de art. ... Click pentru abonare
10.
Dacă reținerea nu a fost dispusă imediat după expirarea ... Vezi mai mult
Dacă reținerea nu a fost dispusă imediat după expirarea celor 8 ore calculate de la data intrării persoanei chemate la ... Click pentru abonare
11.
Dacă suspectul sau inculpatul a fost adus la sediul ... Vezi mai mult
Dacă suspectul sau inculpatul a fost adus la sediul organului de urmărire penală în baza unui mandat de aducere, timpul ... Click pentru abonare
12.
Reținerea în cazul infracțiunilor de audiență beneficiază de o ... Vezi mai mult
Reținerea în cazul infracțiunilor de audiență beneficiază de o reglementare specială, fiind instituită în esență o derogare de la regulile ... Click pentru abonare
13.
Art. 218 alin. (2) C.proc.civ. poate avea doar semnificația ... Vezi mai mult
Art. 218 alin. (2) C.proc.civ. poate avea doar semnificația că făptuitorul poate fi prins faptic, și nu că ar fi ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

14.
Articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2012/13/UE a Parlamentului ... Vezi mai mult
Articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la ... Click pentru abonare
15.
Curtea observă că, în temeiul art. 31 alin. (1) ... Vezi mai mult
Curtea observă că, în temeiul art. 31 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 218/2002, pentru ca poliției să i ... Click pentru abonare
16.
Curtea reține mai întâi că Guvernul, bazându-se pe diferite ... Vezi mai mult
Curtea reține mai întâi că Guvernul, bazându-se pe diferite documente oficiale întocmite de organele de urmărire penală, susține că reclamantul ... Click pentru abonare
17.
Este esenţial, în materie de lipsire de libertate, ca ... Vezi mai mult
Este esenţial, în materie de lipsire de libertate, ca dreptul intern să definească clar condiţiile de detenţie şi ca legea ... Click pentru abonare
18.
Curtea reiterează că „plauzibilitatea suspiciunilor” pe care trebuie să ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că „plauzibilitatea suspiciunilor” pe care trebuie să se bazeze o arestare constituie un element esențial al protecției oferite ... Click pentru abonare
19.
În absența unei suspiciuni rezonabile, arestarea sau detenția unei ... Vezi mai mult
În absența unei suspiciuni rezonabile, arestarea sau detenția unei persoane nu trebuie niciodată impusă în scopul de a o face ... Click pentru abonare
20.
Curtea reiterează faptul că un reclamant care nu a ... Vezi mai mult
Curtea reiterează faptul că un reclamant care nu a fost acuzat sau adus în fața unei instanțe nu conduce la ... Click pentru abonare
21.
În ceea ce privește nivelul de „suspiciune”, Curtea reține ... Vezi mai mult
În ceea ce privește nivelul de „suspiciune”, Curtea reține în primul rând că, așa cum s-a observat în hotărârea sa ... Click pentru abonare
22.
„Rezonabilitatea” suspiciunilor pe care trebuie să se bazeze o ... Vezi mai mult
„Rezonabilitatea” suspiciunilor pe care trebuie să se bazeze o arestare constituie un element esenţial al protecţiei oferite de articolul 5 ... Click pentru abonare
23.
Nu i se solicită Curţii să examineze in abstracto ... Vezi mai mult
Nu i se solicită Curţii să examineze in abstracto legislaţia contestată, ci trebuie să se limiteze la circumstanţele cauzei pendinte. ... Click pentru abonare