Art. 208. Verificarea măsurilor preventive în cursul judecăţii

(1) Judecătorul de cameră preliminară înaintează dosarul instanţei de judecată cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea măsurii preventive.
(2) Instanţa de judecată verifică din oficiu dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea, prelungirea sau menţinerea măsurii preventive, înainte de expirarea duratei acesteia, cu citarea inculpatului.
(3) Dispoziţiile art. 207 alin. (3) – (5) se aplică în mod corespunzător.
(4) În tot cursul judecăţii, până la pronunţarea hotărârii, instanţa, din oficiu, prin încheiere, verifică periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat menţinerea măsurii arestării preventive şi a măsurii arestului la domiciliu dispuse faţă de inculpat sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestor măsuri. Dispoziţiile art. 207 alin. (3) – (5) se aplică în mod corespunzător.
(5) În tot cursul judecăţii, până la pronunţarea hotărârii, instanţa verifică, prin încheiere, din oficiu, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri. Dispoziţiile art. 207 alin. (3- (5) se aplică în mod corespunzător. [art. 160b, art. 3002 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Autorii excepției de neconstituționalitate arată că durata de 5 ... Vezi mai mult
Autorii excepției de neconstituționalitate arată că durata de 5 ani a măsurii controlului judiciar dispusă faţă de ei s-a împlinit ... Click pentru abonare
2.
Curtea constată că măsura arestului la domiciliu este similară ... Vezi mai mult
Curtea constată că măsura arestului la domiciliu este similară arestării preventive, atât sub aspectul includerii lor în categoria măsurilor preventive, ... Click pentru abonare
3.
Îndeplinirea actelor procedurale cu respectarea întocmai a termenelor legale ... Vezi mai mult
Îndeplinirea actelor procedurale cu respectarea întocmai a termenelor legale reprezintă un element important în desfăşurarea procesului penal, fără de care ... Click pentru abonare
4.
Neverificarea de către instanţă, în cursul judecăţii, a legalităţii ... Vezi mai mult
Neverificarea de către instanţă, în cursul judecăţii, a legalităţii şi temeiniciei arestării preventive a inculpatului major înainte de împlinirea duratei ... Click pentru abonare

Doctrină

5.
Judecătorul fondului, primind dosarul, după parcurgerea etapei camerei preliminare, ... Vezi mai mult
Judecătorul fondului, primind dosarul, după parcurgerea etapei camerei preliminare, nu este obligat să procedeze de îndată la verificarea subzistenței temeiurilor ... Click pentru abonare
6.
Soluția pronunțată de Curtea Constituțională prin DCC nr. 336/2015 ... Vezi mai mult
Soluția pronunțată de Curtea Constituțională prin DCC nr. 336/2015 nu vizează și termenul de 5 zile prevăzut de art. 208 ... Click pentru abonare
7.
Având în vedere dispozițiile art. 239 alin. (1) C.proc.pen., ... Vezi mai mult
Având în vedere dispozițiile art. 239 alin. (1) C.proc.pen., precum și considerentele DCC nr. 740/2015, analiza termenului rezonabil al privării ... Click pentru abonare
8.
O cauză aflată în curs de judecată, în stadiul ... Vezi mai mult
O cauză aflată în curs de judecată, în stadiul procesual al soluționării contestației nu se poate judeca în lipsa inculpatului ... Click pentru abonare
9.
La aprecierea duratei totale a privării de libertate, dacă ... Vezi mai mult
La aprecierea duratei totale a privării de libertate, dacă o persoană a fost arestată de mai multe ori pentru aceeași ... Click pentru abonare
10.
Art. 5 parag. 3 din Convenția Europeană se aplică ... Vezi mai mult
Art. 5 parag. 3 din Convenția Europeană se aplică persoanelor arestate preventiv. Acest text din Convenție garantează dreptul la libertate, ... Click pentru abonare
11.
Perioada de timp care se ia în considerare în ... Vezi mai mult
Perioada de timp care se ia în considerare în aprecierea termenului rezonabil prevăzut de art. 5 parag. 3 din Convenție ... Click pentru abonare
12.
Inculpații nu sunt obligați să coopereze cu organele judiciare. ... Vezi mai mult
Inculpații nu sunt obligați să coopereze cu organele judiciare. De asemenea, invocarea prevederilor legale în apărare nu poate fi catalogată ... Click pentru abonare
13.
Dincolo de analiza duratei termenului rezonabil, în cursul judecății ... Vezi mai mult
Dincolo de analiza duratei termenului rezonabil, în cursul judecății în primă instanță durata totală a controlului judiciar nu poate depăși ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

14.
Natura arestării preventive necesită revizuire la intervale scurte de ... Vezi mai mult
Natura arestării preventive necesită revizuire la intervale scurte de timp, deoarece în Convenție se prezumă că o astfel de detenție ... Click pentru abonare
15.
În speță, Curtea reține în primul rând că decizia ... Vezi mai mult
În speță, Curtea reține în primul rând că decizia de plasare a reclamantului în arest preventiv a fost luată de ... Click pentru abonare
16.
Curtea reţine că Judecătoria Ialomiţa, prin decizia sa din ... Vezi mai mult
Curtea reţine că Judecătoria Ialomiţa, prin decizia sa din 21 iulie 2004 prin care a revocat măsura arestării preventive, a ... Click pentru abonare
17.
Gravitatea infracțiunii, chiar dacă este un factor pertinent, nu ... Vezi mai mult
Gravitatea infracțiunii, chiar dacă este un factor pertinent, nu legitimează prin ea însăși o lungă perioadă de arestare preventivă, în ... Click pentru abonare
18.
Curtea reaminteşte că, în conformitate cu jurisprudenţa sa constantă, ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte că, în conformitate cu jurisprudenţa sa constantă, existenţa unor motive plauzibile pentru a suspecta că persoana arestată a ... Click pentru abonare
19.
În raport de momentul procesual și de complexitatea cauzei, ... Vezi mai mult
În raport de momentul procesual și de complexitatea cauzei, dată de natura infracțiunilor de o gravitate sporită, de numărul mare ... Click pentru abonare
20.
Aprecierea duratei rezonabile a detenției potrivit art. 5 parag. ... Vezi mai mult
Aprecierea duratei rezonabile a detenției potrivit art. 5 parag. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului se analizează in concreto ... Click pentru abonare
21.
Curtea face trimitere la principiile fundamentale care rezultă din ... Vezi mai mult
Curtea face trimitere la principiile fundamentale care rezultă din jurisprudenţa sa şi care determină caracterul rezonabil al unei arestări, în ... Click pentru abonare
22.
Curtea face trimitere la principiile generale care se desprind ... Vezi mai mult
Curtea face trimitere la principiile generale care se desprind din jurisprudenţa sa în materie. În mod special, ea reaminteşte că ... Click pentru abonare
23.
În măsura în care capetele de cerere ale reclamantei ... Vezi mai mult
În măsura în care capetele de cerere ale reclamantei au legătură cu procedurile privind menţinerea sub arest preventiv, Curtea le ... Click pentru abonare
24.
Reclamantul a fost ținut în arest în perioada 21 ... Vezi mai mult
Reclamantul a fost ținut în arest în perioada 21 martie 2002 până în 14 septembrie 2004, când a fost eliberat ... Click pentru abonare
25.
Potrivit jurisprudenței Curții, problema dacă o perioadă de detenție ... Vezi mai mult
Potrivit jurisprudenței Curții, problema dacă o perioadă de detenție este rezonabilă nu poate fi apreciată în abstract. Dacă este rezonabil ... Click pentru abonare
26.
În total, reclamantul a petrecut aproximativ șase ani și ... Vezi mai mult
În total, reclamantul a petrecut aproximativ șase ani și șase luni în arest preventiv, fiind arestat și rearestat ulterior. (…) ... Click pentru abonare
27.
Procedura în cauză nu s-a desfășurat cu o diligență ... Vezi mai mult
Procedura în cauză nu s-a desfășurat cu o diligență deosebită. Curtea nu poate decât să rețină că, deși reclamantul a ... Click pentru abonare
28.
Persistența unor motive plauzibile pentru a suspecta persoana arestată ... Vezi mai mult
Persistența unor motive plauzibile pentru a suspecta persoana arestată că ar fi săvârșit o infracțiune este o condiție sine qua ... Click pentru abonare
29.
Curtea reiterează că noțiunea de „condamnare”, în sensul articolului ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că noțiunea de „condamnare”, în sensul articolului 5 parag. 1 lit. a), trebuie înțeleasă ca semnificând atât o ... Click pentru abonare
30.
Faptul că procedura în acest caz a vizat un ... Vezi mai mult
Faptul că procedura în acest caz a vizat un grup infracțional organizat este, fără îndoială, un factor care face cercetările ... Click pentru abonare
31.
Curtea reamintește că momentul final al termenului menționat la ... Vezi mai mult
Curtea reamintește că momentul final al termenului menționat la articolul 5 parag. 3 este „ziua în care se ia hotărârea ... Click pentru abonare
32.
Curtea reține că reclamantul a fost plasat în detenție ... Vezi mai mult
Curtea reține că reclamantul a fost plasat în detenție la 19 mai 2003 și eliberat la 25 iulie 2003. Durata ... Click pentru abonare
33.
La data condamnării sale, reclamantul se afla în stare ... Vezi mai mult
La data condamnării sale, reclamantul se afla în stare privativă de libertate de mai bine de nouă ani. Hotărârea de ... Click pentru abonare
34.
În cauză, perioada de luat în considerare a durat ... Vezi mai mult
În cauză, perioada de luat în considerare a durat aproape douăsprezece luni. Persistența suspiciunii rezonabile că persoana arestată a săvârșit ... Click pentru abonare
35.
Curtea concluzionează, chiar și ținând cont de dificultatea deosebită ... Vezi mai mult
Curtea concluzionează, chiar și ținând cont de dificultatea deosebită în soluționarea unui caz privind grupul infracțional organizat, că motivele invocate ... Click pentru abonare
36.
În ipoteza în care instanța de control judiciar a ... Vezi mai mult
În ipoteza în care instanța de control judiciar a menținut arestul preventiv, desființând încheierea prin care prima instanță a revocat ... Click pentru abonare
37.
Reclamantul a fost plasat în arest preventiv aproximativ cinci ... Vezi mai mult
Reclamantul a fost plasat în arest preventiv aproximativ cinci ani și trei luni. Cererile repetate de eliberare ale reclamantului au ... Click pentru abonare
38.
Deciziile de prelungire a arestării preventive a reclamantului au ... Vezi mai mult
Deciziile de prelungire a arestării preventive a reclamantului au fost formulate stereotip și într-o formă rezumată, fără a descrie în ... Click pentru abonare
39.
Curtea constată că deciziile instanțelor interne nu s-au bazat ... Vezi mai mult
Curtea constată că deciziile instanțelor interne nu s-au bazat pe o analiză a tuturor faptelor pertinente. Acestea nu au luat ... Click pentru abonare
40.
Curtea reține de la început caracterul foarte succint și ... Vezi mai mult
Curtea reține de la început caracterul foarte succint și abstract al motivării deciziilor în cauză. Într-adevăr, respingând cererile reclamantului de ... Click pentru abonare
41.
Persistența suspiciunii rezonabile că persoana arestată a săvârșit o ... Vezi mai mult
Persistența suspiciunii rezonabile că persoana arestată a săvârșit o infracțiune este o condiție sine qua non pentru legalitatea continuării detenției, ... Click pentru abonare
42.
În ceea ce priveşte durata anchetei penale, Curtea notează ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte durata anchetei penale, Curtea notează hotărârile instanţelor naţionale judecătoreşti în care se menţionează lipsa de complexitate ... Click pentru abonare
43.
Curtea consideră că era de competența autorităților să dovedească ... Vezi mai mult
Curtea consideră că era de competența autorităților să dovedească existența unor temeiuri pentru menținerea privării de libertate a reclamantului, și ... Click pentru abonare
44.
Curtea reiterează că problema dacă o perioadă de detenție ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că problema dacă o perioadă de detenție este sau nu rezonabilă nu poate fi apreciată în abstract. Dacă ... Click pentru abonare
45.
Curtea reține că, în mai multe rânduri, doar un ... Vezi mai mult
Curtea reține că, în mai multe rânduri, doar un număr mic de martori au participat la audierile la care au ... Click pentru abonare
46.
Potrivit jurisprudenței Curții, problema dacă o perioadă de detenție ... Vezi mai mult
Potrivit jurisprudenței Curții, problema dacă o perioadă de detenție este rezonabilă nu poate fi apreciată în abstract. Dacă este rezonabil ... Click pentru abonare
47.
Curtea reiterează că sfârșitul termenului menționat la articolul 5 ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că sfârșitul termenului menționat la articolul 5 parag. 3 este „ziua în care acuzația este stabilită, chiar și ... Click pentru abonare
48.
Le revine în primul rând autorităților judiciare naționale să ... Vezi mai mult
Le revine în primul rând autorităților judiciare naționale să se asigure că, într-un anumit caz, arestarea preventivă a unui acuzat ... Click pentru abonare
49.
Reclamantul a susținut că a fost reținut pentru o ... Vezi mai mult
Reclamantul a susținut că a fost reținut pentru o perioadă nerezonabilă, contrar articolului 5 parag. 3 din Convenție. Perioada de ... Click pentru abonare
50.
Dacă o perioadă de arest preventiv poate fi considerată ... Vezi mai mult
Dacă o perioadă de arest preventiv poate fi considerată „rezonabilă” trebuie evaluată în fiecare caz în funcție de caracteristicile sale ... Click pentru abonare
51.
Curtea nu poate reține că diferitele dificultăți generate de ... Vezi mai mult
Curtea nu poate reține că diferitele dificultăți generate de procedura de cooperare judiciară (traducerea documentelor, transmiterea pe căi diplomatice, citarea ... Click pentru abonare
52.
Cazul reclamantei nu părea deosebit de complex și ar ... Vezi mai mult
Cazul reclamantei nu părea deosebit de complex și ar fi putut fi soluționat mai rapid, însă fiind conexat unui alt ... Click pentru abonare
53.
Trimiterea repetată la probele existente în cauză ar putea ... Vezi mai mult
Trimiterea repetată la probele existente în cauză ar putea semnifica existența unor indicii serioase de vinovăție. Prelungirea măsurii preventive a ... Click pentru abonare
54.
Caracterul rezonabil al duratei procedurii din perspectiva art. 6 ... Vezi mai mult
Caracterul rezonabil al duratei procedurii din perspectiva art. 6 parag. 1 din Convenție se stabilește în lumina împrejurărilor cauzei și ... Click pentru abonare
55.
Termenul rezonabil al arestării preventive nu poate fi apreciat ... Vezi mai mult
Termenul rezonabil al arestării preventive nu poate fi apreciat in abstracto. Caracterul rezonabil al continuării detenției unui acuzat trebuie evaluat ... Click pentru abonare
56.
Reclamantul a fost plasat în stare de arest preventiv ... Vezi mai mult
Reclamantul a fost plasat în stare de arest preventiv timp de cinci ani și șapte luni. Respingerea cererilor de eliberare ... Click pentru abonare
57.
Perioada care trebuie luată în considerare a început la ... Vezi mai mult
Perioada care trebuie luată în considerare a început la 11 ianuarie 1985, data arestării, și s-a încheiat la 18 februarie ... Click pentru abonare
58.
Prima detenție a început la 16 februarie 1983 și ... Vezi mai mult
Prima detenție a început la 16 februarie 1983 și s-a încheiat la 29 martie, după aproximativ șase săptămâni. A doua ... Click pentru abonare
59.
Perioada de luat în considerare a început la 8 ... Vezi mai mult
Perioada de luat în considerare a început la 8 iulie 1985, data la care reclamantul a fost arestat preventiv, și ... Click pentru abonare
60.
Curtea admite că, din cauza gravității deosebite și a ... Vezi mai mult
Curtea admite că, din cauza gravității deosebite și a reacției publice față de acestea, anumite infracțiuni pot da naștere unei ... Click pentru abonare
61.
Curtea reține că speța supusă atenției a fost un ... Vezi mai mult
Curtea reține că speța supusă atenției a fost un caz deosebit de complex, referitor la o serie de fraude, care ... Click pentru abonare
62.
Curtea arată că art. 5 parag. 1 lit. c) ... Vezi mai mult
Curtea arată că art. 5 parag. 1 lit. c) din Convenție permite privarea de libertate numai în legătură cu procedurile ... Click pentru abonare
63.
Durata termenului rezonabil se calculează de la data reținerii ... Vezi mai mult
Durata termenului rezonabil se calculează de la data reținerii sau arestării persoanei acuzate. [CtEDO, hotărârea din 22 mai 1984, cauza ... Click pentru abonare
64.
În materie penală, „termenul rezonabil” prevăzut la articolul 6 ... Vezi mai mult
În materie penală, „termenul rezonabil” prevăzut la articolul 6 parag. 1 începe să curgă de îndată ce o persoană este ... Click pentru abonare
65.
Nu există confuzie între prevederea art. 5 parag. (3) ... Vezi mai mult
Nu există confuzie între prevederea art. 5 parag. (3) și cea cuprinsă în art. 6 parag. (1) din Convenție. Această ... Click pentru abonare
66.
Nu este fezabil a determina conceptul termenului rezonabil printr-un ... Vezi mai mult
Nu este fezabil a determina conceptul termenului rezonabil printr-un număr fix de zile, săptămâni, luni sau ani sau în diferite ... Click pentru abonare
67.
Rămâne de analizat dacă în acest caz autoritățile judiciare ... Vezi mai mult
Rămâne de analizat dacă în acest caz autoritățile judiciare austriece au dat dovadă de diligența specială pe care o cere ... Click pentru abonare
68.
Articolul 5 care începe cu o afirmare a dreptului ... Vezi mai mult
Articolul 5 care începe cu o afirmare a dreptului oricărei persoane la libertate și siguranță, precizează mai departe situațiile și ... Click pentru abonare
69.
Rămâne de constatat dacă încheierea perioadei de detenție la ... Vezi mai mult
Rămâne de constatat dacă încheierea perioadei de detenție la care se referă articolul 5 parag. 3 din Convenție este ziua ... Click pentru abonare