Art. 207. Verificarea măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară

(1) Când procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului faţă de care s-a dispus o măsură preventivă, rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, se înaintează judecătorului de cameră preliminară de la instanţa competentă, cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia.
(2) În termen de 3 zile de la înregistrarea dosarului, judecătorul de cameră preliminară verifică din oficiu legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, înainte de expirarea duratei acesteia, cu citarea inculpatului.
(3) Dispoziţiile art. 235 alin. (4) – (6) se aplică în mod corespunzător.
(4) Când constată că temeiurile care au determinat luarea măsurii se menţin sau există temeiuri noi care justifică o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere menţinerea măsurii preventive faţă de inculpat.
(5) Când constată că au încetat temeiurile care au determinat luarea sau prelungirea măsurii arestării preventive şi nu există temeiuri noi care să o justifice ori în cazul în care au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii preventive, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere revocarea acesteia şi punerea în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.
(6) În tot cursul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră preliminară, din oficiu, verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii arestării preventive şi a măsurii arestului la domiciliu sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestor măsuri. Dispoziţiile alin. (2) – (5) se aplică în mod corespunzător.
(7) Judecătorul de cameră preliminară, în cursul procedurii de cameră preliminară, verifică, din oficiu, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri. Dispoziţiile alin. (2) – (5) se aplică în mod corespunzător. [art. 160, art. 3001 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Ulterior sesizării Curţii Constituţionale cu prezenta excepţie de neconstituţionalitate, ... Vezi mai mult
Ulterior sesizării Curţii Constituţionale cu prezenta excepţie de neconstituţionalitate, dispoziţiile art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală au ... Click pentru abonare
2.
În cazul în care măsura arestării preventive a fost ... Vezi mai mult
În cazul în care măsura arestării preventive a fost luată şi prelungită succesiv în faza de urmărire penală, iar ulterior ... Click pentru abonare
3.
Curtea a reţinut că, potrivit art. 2151 alin. (7) ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că, potrivit art. 2151 alin. (7) din Codul de procedură penală, în cadrul procedurii de cameră preliminară ... Click pentru abonare
4.
Termenul „cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea ... Vezi mai mult
Termenul „cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia” este un termen peremptoriu, iar încălcarea sa atrage decăderea ... Click pentru abonare
5.
Sintagma „sau, după caz, judecătorul de cameră preliminară de ... Vezi mai mult
Sintagma „sau, după caz, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară ori completul competent de la Înalta Curte ... Click pentru abonare
6.
Termenul prevăzut de dispoziţiile art. 207 alin. (1) din ... Vezi mai mult
Termenul prevăzut de dispoziţiile art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală are aceeaşi natură juridică cu cel prevăzut ... Click pentru abonare
7.
Dispoziţiile art. 235 alin. (1) din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în măsura în care nerespectarea termenului „cu cel ... Click pentru abonare

Doctrină

8.
Măsura arestării preventive și măsura preventivă a controlului judiciar ... Vezi mai mult
Măsura arestării preventive și măsura preventivă a controlului judiciar dispuse față de același inculpat, în două dosare distincte, pot coexista. ... Click pentru abonare
9.
Având în vedere DCC nr. 437/2017 este competent să ... Vezi mai mult
Având în vedere DCC nr. 437/2017 este competent să verifice din oficiu legalitatea și temeinicia arestului la domiciliu judecătorul de ... Click pentru abonare
10.
Soluția pronunțată de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 336/2015 ... Vezi mai mult
Soluția pronunțată de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 336/2015 și interpretarea naturii termenului se raportează numai la instituția prelungirii măsurii ... Click pentru abonare
11.
Consecința nerespectării termenului procedural imperativ de 5 zile prevăzut ... Vezi mai mult
Consecința nerespectării termenului procedural imperativ de 5 zile prevăzut de art. 207 alin. (1) C.proc.pen. constă în imposibilitatea verificării legalității ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

12.
Curtea reține că arestarea preventivă a reclamantului a durat ... Vezi mai mult
Curtea reține că arestarea preventivă a reclamantului a durat aproape un an și opt luni. Ea observă că gravitatea acuzațiilor ... Click pentru abonare
13.
Jurisprudența CEDO în cauzele împotriva României este relevantă în ... Vezi mai mult
Jurisprudența CEDO în cauzele împotriva României este relevantă în ce privește continuarea duratei privării de libertate și testul de proporționalitate ... Click pentru abonare
14.
Într-un anumit număr de hotărâri, Curtea a estimat că ... Vezi mai mult
Într-un anumit număr de hotărâri, Curtea a estimat că chiar și după o perioadă de timp relativ scurtă, de câteva ... Click pentru abonare
15.
„O anumită perioadă de timp” nu corespunde unei durate ... Vezi mai mult
„O anumită perioadă de timp” nu corespunde unei durate precise. [CtEDO, hotărârea din 12 august 2015, cauza Magee şi alţii ... Click pentru abonare
16.
În ​​ceea ce privește arestarea preventivă, Curtea a afirmat ... Vezi mai mult
În ​​ceea ce privește arestarea preventivă, Curtea a afirmat că natura măsurii arestării preventive impune revizuirea la intervale scurte, deoarece ... Click pentru abonare
17.
În ​​fiecare etapă a procedurii autoritățile interne au dreptul ... Vezi mai mult
În ​​fiecare etapă a procedurii autoritățile interne au dreptul de a aprecia în mod liber elementele care justifică prelungirea detenției ... Click pentru abonare
18.
Curtea observă că, în toate hotărârile în discuţie, instanţele ... Vezi mai mult
Curtea observă că, în toate hotărârile în discuţie, instanţele interne au prelungit arestarea preventivă a reclamantului printr-o formulă globală care ... Click pentru abonare
19.
Durata detenției preventive inițială a fost calculată eronat. Această ... Vezi mai mult
Durata detenției preventive inițială a fost calculată eronat. Această eroare nu a fost corectată până la expirarea duratei arestării preventive, ... Click pentru abonare