Art. 207. Verificarea măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară

(1) Când procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului faţă de care s-a dispus o măsură preventivă, rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, se înaintează judecătorului de cameră preliminară de la instanţa competentă, cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia.
(2) În termen de 3 zile de la înregistrarea dosarului, judecătorul de cameră preliminară verifică din oficiu legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, înainte de expirarea duratei acesteia, cu citarea inculpatului.
(3) Dispoziţiile art. 235 alin. (4) – (6) se aplică în mod corespunzător.
(4) Când constată că temeiurile care au determinat luarea măsurii se menţin sau există temeiuri noi care justifică o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere menţinerea măsurii preventive faţă de inculpat.
(5) Când constată că au încetat temeiurile care au determinat luarea sau prelungirea măsurii arestării preventive şi nu există temeiuri noi care să o justifice ori în cazul în care au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii preventive, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere revocarea acesteia şi punerea în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.
(6) În tot cursul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră preliminară, din oficiu, verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii arestării preventive şi a măsurii arestului la domiciliu sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestor măsuri. Dispoziţiile alin. (2) – (5) se aplică în mod corespunzător.
(7) Judecătorul de cameră preliminară, în cursul procedurii de cameră preliminară, verifică, din oficiu, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri. Dispoziţiile alin. (2) – (5) se aplică în mod corespunzător. [art. 160, art. 3001 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Autorii excepțiilor de neconstituționalitate critică dispozițiile art. 207 alin. ... Vezi mai mult
Autorii excepțiilor de neconstituționalitate critică dispozițiile art. 207 alin. 1 C.proc.pen. din perspectiva termenului de 5 zile, susținând că acesta ... Click pentru abonare
2.
În susținerea criticilor de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 207 ... Vezi mai mult
În susținerea criticilor de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 207 C.proc.pen. se invocă lipsa reglementării termenului și duratei maxime a măsurii ... Click pentru abonare
3.
Autorii excepției de neconstituționalitate critică dispozițiile art. 207 C.proc.pen. ... Vezi mai mult
Autorii excepției de neconstituționalitate critică dispozițiile art. 207 C.proc.pen. deoarece nu prevăd durata maximă pentru care o persoană se poate ... Click pentru abonare
4.
Autorii excepțiilor de neconstituționalitate critică dispozițiile art. 207 alin. ... Vezi mai mult
Autorii excepțiilor de neconstituționalitate critică dispozițiile art. 207 alin. 2 C.proc.pen. apreciind că acestea sunt constituționale doar în măsura în ... Click pentru abonare
5.
Termenul „cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea ... Vezi mai mult
Termenul „cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia” este un termen peremptoriu, iar încălcarea sa atrage decăderea ... Click pentru abonare
6.
Sintagma „sau, după caz, judecătorul de cameră preliminară de ... Vezi mai mult
Sintagma „sau, după caz, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară ori completul competent de la Înalta Curte ... Click pentru abonare
7.
Deturnarea reglementărilor legale de la scopul lor legitim, printr-o ... Vezi mai mult
Deturnarea reglementărilor legale de la scopul lor legitim, printr-o sistematică interpretare şi aplicare eronată a acestora de către instanţele judecătoreşti ... Click pentru abonare
8.
Dispoziţiile art. 235 alin. (1) din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 235 alin. (1) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în măsura în care nerespectarea termenului „cu cel ... Click pentru abonare
9.
Suspendarea începerii judecăţii prin exercitarea căii de atac a ... Vezi mai mult
Suspendarea începerii judecăţii prin exercitarea căii de atac a contestaţiei are drept consecinţă prelungirea fazei procesuale a camerei preliminare până ... Click pentru abonare
10.
Repetatele sesizări de neconstituţionalitate se constituie într-un element de ... Vezi mai mult
Repetatele sesizări de neconstituţionalitate se constituie într-un element de noutate sub aspectul evaluării stării de constituţionalitate a dispoziţiilor criticate, element ... Click pentru abonare

Doctrină

11.
În ce privește modul de calcul al termenului de ... Vezi mai mult
În ce privește modul de calcul al termenului de 5 zile prevăzut de art. 207 alin. (1) din Codul de ... Click pentru abonare
12.
În ce privește modul de calcul al termenului de ... Vezi mai mult
În ce privește modul de calcul al termenului de 5 zile prevăzut de art. 207 alin. (1) din Codul de ... Click pentru abonare
13.
Măsura arestării preventive și măsura preventivă a controlului judiciar ... Vezi mai mult
Măsura arestării preventive și măsura preventivă a controlului judiciar dispuse față de același inculpat, în două dosare distincte, pot coexista. ... Click pentru abonare
14.
Nerespectarea termenului prevăzut de art. 207 alin. 1 C.proc.pen., ... Vezi mai mult
Nerespectarea termenului prevăzut de art. 207 alin. 1 C.proc.pen., termen calificat fiind unul peremptoriu, conduce la imposibilitatea procurorului de a ... Click pentru abonare
15.
Având în vedere DCC nr. 437/2017 este competent să ... Vezi mai mult
Având în vedere DCC nr. 437/2017 este competent să verifice din oficiu legalitatea și temeinicia arestului la domiciliu judecătorul de ... Click pentru abonare
16.
Soluția pronunțată de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 336/2015 ... Vezi mai mult
Soluția pronunțată de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 336/2015 și interpretarea naturii termenului se raportează numai la instituția prelungirii măsurii ... Click pentru abonare
17.
Consecința nerespectării termenului procedural imperativ de 5 zile prevăzut ... Vezi mai mult
Consecința nerespectării termenului procedural imperativ de 5 zile prevăzut de art. 207 alin. (1) C.proc.pen. constă în imposibilitatea verificării legalității ... Click pentru abonare
18.
Spre deosebire de procedura verificării periodice a legalității și ... Vezi mai mult
Spre deosebire de procedura verificării periodice a legalității și temeiniciei măsurii preventive, la momentul dispunerii înlocuirii măsurii arestării preventive cu ... Click pentru abonare
19.
Pentru a opera prezumția legală de prezență a inculpatului ... Vezi mai mult
Pentru a opera prezumția legală de prezență a inculpatului arestat preventiv stipulată în alin. 7 al art. 204 C.proc.pen. este ... Click pentru abonare
20.
Dacă judecătorul de cameră preliminară constată că a fost ... Vezi mai mult
Dacă judecătorul de cameră preliminară constată că a fost depășită durata maximală a măsurii preventive în cursul urmăririi penale (180 ... Click pentru abonare
21.
Spre deosebire de faza de judecată când verificarea legalității ... Vezi mai mult
Spre deosebire de faza de judecată când verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive se realizează numai în condiții de publicitate ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

22.
Inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii ... Vezi mai mult
Inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. În fapt, s-a reținut că inculpatul, având ... Click pentru abonare
23.
Tribunalul consideră că lăsarea în libertate a inculpatului ar ... Vezi mai mult
Tribunalul consideră că lăsarea în libertate a inculpatului ar încuraja comiterea în continuare a unor asemenea fapte de gravă violenţă ... Click pentru abonare
24.
Hotărârea poate fi criticată în privința constatării legalității și ... Vezi mai mult
Hotărârea poate fi criticată în privința constatării legalității și temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar și a înlocuirii acesteia cu ... Click pentru abonare
25.
Curtea reține că arestarea preventivă a reclamantului a durat ... Vezi mai mult
Curtea reține că arestarea preventivă a reclamantului a durat aproape un an și opt luni. Ea observă că gravitatea acuzațiilor ... Click pentru abonare
26.
Jurisprudența CEDO în cauzele împotriva României este relevantă în ... Vezi mai mult
Jurisprudența CEDO în cauzele împotriva României este relevantă în ce privește continuarea duratei privării de libertate și testul de proporționalitate ... Click pentru abonare
27.
Cu siguranță, așa cum a apreciat judecătorul de cameră ... Vezi mai mult
Cu siguranță, așa cum a apreciat judecătorul de cameră preliminară, probele administrate până în prezent în cadrul urmăririi penale indică ... Click pentru abonare
28.
Într-un anumit număr de hotărâri, Curtea a estimat că ... Vezi mai mult
Într-un anumit număr de hotărâri, Curtea a estimat că chiar și după o perioadă de timp relativ scurtă, de câteva ... Click pentru abonare
29.
Din perspectiva judecătorului de cameră preliminară de la instanța ... Vezi mai mult
Din perspectiva judecătorului de cameră preliminară de la instanța de control judiciar, termenul de cinci zile, conform art. 207 alin. ... Click pentru abonare
30.
„O anumită perioadă de timp” nu corespunde unei durate ... Vezi mai mult
„O anumită perioadă de timp” nu corespunde unei durate precise. [CtEDO, hotărârea din 12 august 2015, cauza Magee şi alţii ... Click pentru abonare
31.
Nu pot fi reținute apărările formulate de inculpat, prin ... Vezi mai mult
Nu pot fi reținute apărările formulate de inculpat, prin avocat, conform cărora parchetul este decăzut din dreptul legal de a ... Click pentru abonare
32.
În legătură cu afirmațiile avocaților inculpaților cu privire la ... Vezi mai mult
În legătură cu afirmațiile avocaților inculpaților cu privire la încălcarea termenului de cinci zile și presupusa afectare a dreptului la ... Click pentru abonare
33.
Conform CEDO, „motivele verosimile” de a crede în comiterea ... Vezi mai mult
Conform CEDO, „motivele verosimile” de a crede în comiterea unei fapte penale pot fi deduse din orice fapte sau informații ... Click pentru abonare
34.
Dispozițiile legale naționale sunt conforme cu art. 5 alin. ... Vezi mai mult
Dispozițiile legale naționale sunt conforme cu art. 5 alin. 1 lit. c) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care subordonează ... Click pentru abonare
35.
În ​​ceea ce privește arestarea preventivă, Curtea a afirmat ... Vezi mai mult
În ​​ceea ce privește arestarea preventivă, Curtea a afirmat că natura măsurii arestării preventive impune revizuirea la intervale scurte, deoarece ... Click pentru abonare
36.
În ​​fiecare etapă a procedurii autoritățile interne au dreptul ... Vezi mai mult
În ​​fiecare etapă a procedurii autoritățile interne au dreptul de a aprecia în mod liber elementele care justifică prelungirea detenției ... Click pentru abonare
37.
Curtea observă că, în toate hotărârile în discuţie, instanţele ... Vezi mai mult
Curtea observă că, în toate hotărârile în discuţie, instanţele interne au prelungit arestarea preventivă a reclamantului printr-o formulă globală care ... Click pentru abonare
38.
Durata detenției preventive inițială a fost calculată eronat. Această ... Vezi mai mult
Durata detenției preventive inițială a fost calculată eronat. Această eroare nu a fost corectată până la expirarea duratei arestării preventive, ... Click pentru abonare