Art. 204. Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale

(1) Împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune asupra măsurilor preventive, inculpatul şi procurorul pot formula contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare sau, după caz, de la comunicare. Contestaţia se depune la judecătorul de drepturi şi libertăţi care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, judecătorului de drepturi şi libertăţi de la instanţa ierarhic superioară, în termen de 48 de ore de la înregistrare.
(2) Contestaţiile împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispune asupra măsurilor preventive se soluţionează de un complet compus din judecători de drepturi şi libertăţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dispoziţiile prezentului articol aplicându-se în mod corespunzător.
(3) Contestaţia formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau prelungirea unei măsuri preventive ori prin care s-a constatat încetarea de drept a acesteia nu este suspensivă de executare.
(4) Contestaţia formulată de inculpat se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare.
(5) Contestaţia formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea propunerii de prelungire a arestării preventive, revocarea unei măsuri preventive sau înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă se soluţionează înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior.
(6) În vederea soluţionării contestaţiei, inculpatul se citează.
(7) Soluţionarea contestaţiei se face în prezenţa inculpatului, în afară de cazul când acesta lipseşte nejustificat, este dispărut, se sustrage ori din cauza stării sănătăţii, din cauză de forţă majoră sau stare de necesitate nu poate fi adus în faţa judecătorului. Se consideră că este prezent şi inculpatul privat de libertate care, cu acordul său şi în prezenţa apărătorului ales sau numit din oficiu şi, după caz, şi a interpretului, participă la soluţionarea contestaţiei prin videoconferinţă, la locul de deţinere.
(8) În toate cazurile, este obligatorie acordarea asistenţei juridice pentru inculpat de către un avocat, ales sau numit din oficiu.
(9) Participarea procurorului este obligatorie.
(10) În cazul admiterii contestaţiei formulate de procuror şi dispunerii arestării preventive a inculpatului, dispoziţiile art. 226 se aplică în mod corespunzător. În cazul admiterii contestaţiei formulate de procuror şi dispunerii prelungirii arestării preventive a inculpatului, dispoziţiile art. 236 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.
(11) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, se poate dispune luarea uneia dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b)-d) sau majorarea cuantumului cauţiunii.
(12) În cazul admiterii contestaţiei formulate de inculpat împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau prelungirea măsurii arestării preventive, se poate dispune, în condiţiile prevăzute de lege, respingerea propunerii de luare sau de prelungire a măsurii preventive ori, după caz, înlocuirea acesteia cu o altă măsură preventivă mai uşoară şi, după caz, punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.
(13) Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la soluţionarea contestaţiei.
(14) Dacă încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la prima instanţă nu este atacată cu contestaţie, acesta restituie dosarul procurorului în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de contestaţie. [art. 1401-1403, art. 159 alin. 8 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 alin. ... Vezi mai mult
Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 alin. (4) şi (5) din Codul de procedură penală, Curtea constată că ... Click pentru abonare
2.
În motivarea excepției de neconstituționalitate se solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
În motivarea excepției de neconstituționalitate se solicită pronunţarea unei decizii cu rezervă de interpretare, în sensul că articolul criticat nu ... Click pentru abonare
3.
Autorul sesizării susţine că dispoziţiile art. 204 alin. (12) ... Vezi mai mult
Autorul sesizării susţine că dispoziţiile art. 204 alin. (12) din Codul de procedură penală, cu referire la dispoziţiile art. 222 ... Click pentru abonare
4.
Autorul sesizării critică dispozițiile art. 204 alin. 3 C.proc.pen., ... Vezi mai mult
Autorul sesizării critică dispozițiile art. 204 alin. 3 C.proc.pen., întrucât din interpretarea per a contrario a acestor dispoziții, rezultă că ... Click pentru abonare
5.
Autorul excepției de neconstituționalitate critică dispozițiile art. 204 alin. ... Vezi mai mult
Autorul excepției de neconstituționalitate critică dispozițiile art. 204 alin. 1 C.proc.pen. întrucât legiuitorul a omis să precizeze că şi alte ... Click pentru abonare
6.
Este inadmisibilă sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la admisibilitatea căii de atac a ... Click pentru abonare
7.
Dispoziţiile art. 159 alin. 8 fraza a II-a din ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 159 alin. 8 fraza a II-a din Codul de procedură penală (1968) se interpretează în sensul că: 1. ... Click pentru abonare

Doctrină

8.
Principiul non reformatio in pejus are aplicabilitate în soluționarea ... Vezi mai mult
Principiul non reformatio in pejus are aplicabilitate în soluționarea oricărei căi de atac prevăzută de lege. Dacă în cursul urmăririi ... Click pentru abonare
9.
Prezența inculpatului arestat la judecarea contestației împotriva încheierii prin ... Vezi mai mult
Prezența inculpatului arestat la judecarea contestației împotriva încheierii prin care s-a dispus cu privire la măsura preventivă, în procedura camerei ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

10.
Contestaţia împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi şi ... Vezi mai mult
Contestaţia împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune asupra măsurilor preventive se soluţionează, conform art. 204 alin. ... Click pentru abonare
11.
În situația în care contestația formulată de inculpat împotriva ... Vezi mai mult
În situația în care contestația formulată de inculpat împotriva încheierii prin care s-a prelungit arestul preventiv este admisă, iar instanța ... Click pentru abonare
12.
Contestația formulată de procuror a avut ca obiect prelungirea ... Vezi mai mult
Contestația formulată de procuror a avut ca obiect prelungirea măsurii arestării preventive pentru inculpați. Curtea a considerat că are posibilitatea ... Click pentru abonare
13.
Refuzul de a acorda accesul avocatului reclamantului la toate ... Vezi mai mult
Refuzul de a acorda accesul avocatului reclamantului la toate documentele din dosarul cauzei s-a întemeiat pe riscul ca scopul cercetărilor ... Click pentru abonare
14.
Curtea subliniază că părţile sunt de acord cu faptul ... Vezi mai mult
Curtea subliniază că părţile sunt de acord cu faptul că reclamantul a fost absent la şedinţele din 21 iulie, 9 ... Click pentru abonare
15.
Curtea a recunoscut deja că utilizarea informațiilor confidențiale se ... Vezi mai mult
Curtea a recunoscut deja că utilizarea informațiilor confidențiale se poate dovedi inevitabilă în cazurile în care securitatea națională este în ... Click pentru abonare
16.
Curtea reaminteşte în primul rând că, potrivit art. 5 ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte în primul rând că, potrivit art. 5 parag. 4 din Convenție, persoanele arestate sau deţinute au dreptul la ... Click pentru abonare
17.
Nu este necesar să se emită un mandat de ... Vezi mai mult
Nu este necesar să se emită un mandat de arestare preventivă nou în cazul în care contestația este admisă și ... Click pentru abonare