Art. 201. Întreruperea cursului sarcinii

(1) Întreruperea cursului sarcinii săvârşită în vreuna dintre următoarele împrejurări:
a) în afara instituţiilor medicale sau a cabinetelor medicale autorizate în acest scop;
b) de către o persoană care nu are calitatea de medic de specialitate obstetrică-ginecologie şi drept de liberă practică medicală în această specialitate;
c) dacă vârsta sarcinii a depăşit paisprezece săptămâni, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Întreruperea cursului sarcinii, săvârşită în orice condiţii, fără consimţământul femeii însărcinate, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) s-a cauzat femeii însărcinate o vătămare corporală, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea femeii însărcinate, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Când faptele au fost săvârşite de un medic, pe lângă pedeapsa închisorii, se va aplica şi interzicerea exercitării profesiei de medic.
(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte.
(6) Nu constituie infracţiune întreruperea cursului sarcinii în scop terapeutic efectuată de un medic de specialitate obstetrică-ginecologie, până la vârsta sarcinii de douăzeci şi patru de săptămâni, sau întreruperea ulterioară a cursului sarcinii, în scop terapeutic, în interesul mamei sau al fătului.
(7) Nu se pedepseşte femeia însărcinată care îşi întrerupe cursul sarcinii. [art. 185 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Se poate reține această infracțiune chiar și atunci când ... Vezi mai mult
Se poate reține această infracțiune chiar și atunci când întreruperea cursului sarcinii se realizează într-o instituție medicală sau într-un cabinet ... Click pentru abonare
2.
Se va reține putea reține această faptă dacă întreruperea ... Vezi mai mult
Se va reține putea reține această faptă dacă întreruperea cursului sarcinii are loc după trecerea a paisprezece săptămâni calculate de ... Click pentru abonare
3.
În ce privește varianta agravată prevăzută de art. 201 ... Vezi mai mult
În ce privește varianta agravată prevăzută de art. 201 alin. 2 C.pen. nu contează vârsta sarcinii, relevante fiind celelalte condiții ... Click pentru abonare
4.
Dacă întreruperea ilegală a cursului sarcinii în forma prevăzută ... Vezi mai mult
Dacă întreruperea ilegală a cursului sarcinii în forma prevăzută de art. 201 alin. (3) teza a II-a C.pen. se realizează ... Click pentru abonare
5.
Este o infracțiune cu rezultat ireversibil (definitiv). Astfel, forma ... Vezi mai mult
Este o infracțiune cu rezultat ireversibil (definitiv). Astfel, forma continuată este exclusă. [M. Udroiu, Drept penal. Partea specială, Ediția 6, ... Click pentru abonare
6.
Dacă făptuitorul încearcă să realizeze fapta dar nu reușește, ... Vezi mai mult
Dacă făptuitorul încearcă să realizeze fapta dar nu reușește, iar ulterior reia acțiunea până la consumare, vom fi în prezența ... Click pentru abonare
7.
Se va reține forma continuată în cazul tentativei la ... Vezi mai mult
Se va reține forma continuată în cazul tentativei la infracțiunea de omor, considerându-se că inculpata a acționat în perioada octombrie ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

8.
La nivel european, Curtea observă că nu există un ... Vezi mai mult
La nivel european, Curtea observă că nu există un consens cu privire la natura și statutul embrionului și/sau fătului, deși ... Click pentru abonare
9.
Comisia constată că nu trebuie să decidă dacă fătul ... Vezi mai mult
Comisia constată că nu trebuie să decidă dacă fătul se poate bucura de o anumită protecție în temeiul articolului 2, ... Click pentru abonare
10.
Art. 2 din Convenția europeană nu conferă fătului un ... Vezi mai mult
Art. 2 din Convenția europeană nu conferă fătului un drept absolut la viață. Viața fătului este intim legată de viața ... Click pentru abonare
11.
În cauză, inculpata s-a înțeles cu femeia însărcinată ca, ... Vezi mai mult
În cauză, inculpata s-a înțeles cu femeia însărcinată ca, în situația în care acțiunile de realizare a avortului nu vor ... Click pentru abonare