Art. 200. Comisia rogatorie

(1) Când un organ de urmărire penală sau instanţa de judecată nu are posibilitatea să asculte un martor, să facă o cercetare la faţa locului, să procedeze la ridicarea unor obiecte sau să efectueze orice alt act procedural, se poate adresa unui alt organ de urmărire penală ori unei alte instanţe, care are posibilitatea să le efectueze.
(2) Punerea în mişcare a acţiunii penale, luarea măsurilor preventive, încuviinţarea de probatorii, precum şi dispunerea celorlalte acte procesuale sau măsuri procesuale nu pot forma obiectul comisiei rogatorii.
(3) Comisia rogatorie se poate adresa numai unui organ sau unei instanţe egale în grad.
(4) Ordonanţa sau încheierea prin care s-a dispus comisia rogatorie trebuie să conţină toate lămuririle referitoare la îndeplinirea actului care face obiectul acesteia, iar în cazul când urmează să fie ascultată o persoană, se vor arăta şi întrebările ce trebuie să i se pună.
(5) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care efectuează comisia rogatorie poate pune şi alte întrebări, dacă necesitatea acestora rezultă în cursul ascultării.
(6) Când comisia rogatorie s-a dispus de instanţa de judecată, părţile pot formula în faţa acesteia întrebări, care vor fi transmise instanţei ce urmează a efectua comisia rogatorie.
(7) Totodată, oricare dintre părţi poate cere să fie citată la efectuarea comisiei rogatorii.
(8) Când inculpatul este arestat, instanţa care urmează a efectua comisia rogatorie dispune desemnarea unui avocat din oficiu, care îl va reprezenta, în absenţa avocatului ales. [art. 132-134 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Audierea oricărei persoane, precum și orice alt procedeu probator ... Vezi mai mult
Audierea oricărei persoane, precum și orice alt procedeu probator pot avea loc și prin comisie rogatorie. (…) Indicarea în cuprinsul ... Click pentru abonare
2.
Deși sunt incluse în categoria actelor procedurale, audierea suspectului ... Vezi mai mult
Deși sunt incluse în categoria actelor procedurale, audierea suspectului sau inculpatului nu poate forma obiectul comisiei rogatorii întrucât declarația sa ... Click pentru abonare
3.
În ipoteza în care organul judiciar rogat apreciază că ... Vezi mai mult
În ipoteza în care organul judiciar rogat apreciază că este nelegală desemnarea sa pentru efectuarea unui act prin comisie rogatorie ... Click pentru abonare
4.
Comisia rogatorie internațională poate avea ca obiect localizarea și ... Vezi mai mult
Comisia rogatorie internațională poate avea ca obiect localizarea și identificarea persoanelor și obiectelor, audieri și confruntări, percheziții, ridicarea de obiecte ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

5.
Având în vedere cele consemnate în procesul verbal de ... Vezi mai mult
Având în vedere cele consemnate în procesul verbal de executare al mandatului de aducere emis pe numele martorului, din care ... Click pentru abonare