Art. 2. Legalitatea procesului penal

Procesul penal se desfăşoară potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege. [art. 2 alin. 1 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea reţine că activitatea de punere în executare a ... Vezi mai mult
Curtea reţine că activitatea de punere în executare a mandatului de supraveghere tehnică prevăzută la art. 142 alin. (1) din ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Principiul legalității impune ca desfășurarea procesului penal, în toate ... Vezi mai mult
Principiul legalității impune ca desfășurarea procesului penal, în toate etapele și fazele sale, dar și a altor proceduri penale, să ... Click pentru abonare
3.
Legalitatea procesuală se completează cu legalitatea incriminării și a ... Vezi mai mult
Legalitatea procesuală se completează cu legalitatea incriminării și a pedepselor – infracțiunile și pedepsele trebuie prevăzute de lege în mod ... Click pentru abonare
4.
Legalitatea din perspectivă procedurală presupune acordarea eficienței principiului imediatei ... Vezi mai mult
Legalitatea din perspectivă procedurală presupune acordarea eficienței principiului imediatei aplicări a legii de procedură. Acest principiu înseamnă că legea se ... Click pentru abonare
5.
Activitatea procesual penală desfășurată de autoritățile judiciare trebuie realizată ... Vezi mai mult
Activitatea procesual penală desfășurată de autoritățile judiciare trebuie realizată cu respectarea regulilor procedurale prevăzute de Constituție, de Codul de procedură ... Click pentru abonare
6.
În caz de nesocotire a principiului legalității, pot deveni ... Vezi mai mult
În caz de nesocotire a principiului legalității, pot deveni incidente următoarele garanții: aplicarea sancțiunii nulității actelor procesuale sau procedurile nelegale, ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

7.
În conformitate cu prevederile art. 2 C.proc.pen., procesul penal ... Vezi mai mult
În conformitate cu prevederile art. 2 C.proc.pen., procesul penal se desfășoară, atât în cursul urmăririi penale, cât și în cursul ... Click pentru abonare
8.
Principiul legalității reprezintă un element esențial al statului de ... Vezi mai mult
Principiul legalității reprezintă un element esențial al statului de drept și ocupă un loc proeminent în sistemul de protecție a ... Click pentru abonare
9.
Sfera noțiunilor de previzibilitate și accesibilitate depinde într-o măsură ... Vezi mai mult
Sfera noțiunilor de previzibilitate și accesibilitate depinde într-o măsură considerabilă de conținutul prevederii, de domeniul pe care aceasta este destinat ... Click pentru abonare