Art. 198. Mijloacele de probă scrise

(1) Înscrisurile pot servi ca mijloace de probă, dacă, din conţinutul lor, rezultă fapte sau împrejurări de natură să contribuie la aflarea adevărului.
(2) Procesul-verbal ce cuprinde constatările personale ale organului de urmărire penală sau ale instanţei de judecată este mijloc de probă. Procesele-verbale întocmite de organele prevăzute la art. 61 alin. (1) lit. a)-c) constituie acte de sesizare a organului de urmărire penală şi nu au valoarea unor constatări de specialitate în procesul penal. [art. 89-90 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Chestiunile prealabile ce țin de domeniul dreptului civil pot ... Vezi mai mult
Chestiunile prealabile ce țin de domeniul dreptului civil pot fi dovedite cu înscrisuri numai în condițiile legii civile. [M. Udroiu, ... Click pentru abonare
2.
Înscrisurile ce conțin urme ale infracțiunii, precum și cele ... Vezi mai mult
Înscrisurile ce conțin urme ale infracțiunii, precum și cele ce constituie obiect sau produs al infracțiunii, sunt analizate ca mijloace ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
Procesul verbal din 13.02.2014 întocmit de comisar șef de ... Vezi mai mult
Procesul verbal din 13.02.2014 întocmit de comisar șef de poliție a fost emis cu încălcarea dispoziţiilor art. 56 alin. 3 ... Click pentru abonare