Art. 190. Examinarea fizică

(1) Examinarea fizică a unei persoane presupune examinarea externă şi internă a corpului acesteia, precum şi prelevarea de probe biologice. Organul de urmărire penală trebuie să solicite, în prealabil, consimţământul scris al persoanei care urmează a fi examinată. În cazul persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu, consimţământul la examinarea fizică este solicitat reprezentantului legal, iar în cazul celor cu capacitate restrânsă de exerciţiu, consimţământul scris al acestora trebuie exprimat în prezenţa ocrotitorilor legali.
(2) În lipsa consimţământului scris al persoanei care urmează a fi examinată, al reprezentantului legal ori a încuviinţării din partea ocrotitorului legal, judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune, prin încheiere, la cererea motivată a procurorului, examinarea fizică a persoanei, dacă această măsură este necesară pentru stabilirea unor fapte sau împrejurări care să asigure buna desfăşurare a urmăririi penale ori pentru a se determina dacă o anumită urmă sau consecinţă a infracţiunii poate fi găsită pe corpul sau în interiorul corpului acesteia.
(3) Cererea organului de urmărire penală trebuie să cuprindă: numele persoanei a cărei examinare fizică este cerută, motivarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), modalitatea în care examinarea fizică urmează a fi efectuată, infracţiunea de care este acuzat suspectul sau inculpatul.
(4) Judecătorul de drepturi şi libertăţi soluţionează cererea de efectuare a examinării fizice în camera de consiliu, prin încheiere ce nu este supusă niciunei căi de atac.
(5) În cazul în care persoana examinată nu îşi exprimă în scris consimţământul şi există urgenţă, iar obţinerea autorizării judecătorului în condiţiile alin. (4) ar conduce la o întârziere substanţială a cercetărilor, la pierderea, alterarea sau distrugerea probelor, organul de urmărire penală poate dispune, prin ordonanţă, efectuarea examinării fizice. Ordonanţa organului de urmărire penală, precum şi procesul-verbal în care sunt consemnate activităţile desfăşurate cu ocazia examinării fizice sunt înaintate de îndată judecătorului de drepturi şi libertăţi. În cazul în care judecătorul constată că au fost respectate condiţiile prevăzute la alin. (2), dispune, prin încheiere motivată, validarea examinării fizice efectuate de organele de urmărire penală. Încălcarea de către organele de urmărire penală a condiţiilor prevăzute la alin. (2) atrage excluderea probelor obţinute prin examinarea fizică.
(6) Validarea examinării fizice efectuate de organele de urmărire penală se efectuează potrivit alin. (4).
(7) Examinarea fizică internă a corpului unei persoane sau recoltarea de probe biologice trebuie efectuată de un medic, asistent medical sau de o persoană cu pregătire medicală de specialitate, cu respectarea vieţii private şi a demnităţii umane. Examinarea fizică internă a minorului care nu a împlinit 14 ani se poate face în prezenţa unuia dintre părinţi, la solicitarea părintelui. Recoltarea prin metode noninvazive de probe biologice în vederea efectuării expertizei genetice judiciare se poate efectua şi de către personalul de specialitate al Poliţiei Române.
(8) În cazul conducerii unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe, recoltarea de probe biologice se efectuează din dispoziţia organelor de constatare şi cu consimţământul celui supus examinării, de către un medic, asistent medical sau de o persoană cu pregătire medicală de specialitate, în cel mai scurt timp, într-o instituţie medicală, în condiţiile stabilite de legile speciale.
(9) Activităţile efectuate cu ocazia examinării fizice sunt consemnate de organele de urmărire penală într-un proces-verbal ce trebuie să cuprindă: numele şi prenumele organului de urmărire penală care îl încheie, ordonanţa sau încheierea prin care s-a dispus măsura, locul unde a fost încheiat, data, ora la care a început şi ora la care s-a terminat activitatea, numele şi prenumele persoanei examinate, natura examinării fizice, descrierea activităţilor desfăşurate, lista probelor recoltate în urma examinării fizice.
(10) Rezultatele obţinute din analiza probelor biologice pot fi folosite şi în altă cauză penală, dacă servesc la aflarea adevărului.
(11) Probele biologice care nu au fost consumate cu ocazia analizelor efectuate sunt conservate şi păstrate în instituţia unde au fost prelucrate, pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la epuizarea căilor ordinare de atac ale hotărârii judecătoreşti.

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Este adevărat că un segment de populaţie suferă de ... Vezi mai mult
Este adevărat că un segment de populaţie suferă de un sindrom alergic sever la orice tratament injectabil, care însă se ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Recoltarea de sânge sau de salivă împotriva voinței unui ... Vezi mai mult
Recoltarea de sânge sau de salivă împotriva voinței unui suspect în cadrul unei anchete cu privire la o infracțiune nu ... Click pentru abonare
3.
Fobia față de ace nu reprezintă un motiv pentru ... Vezi mai mult
Fobia față de ace nu reprezintă un motiv pentru a constata lipsa laturii subiective a infracțiunii, de vreme ce persoana ... Click pentru abonare
4.
Absența consimțământului la recoltarea mostrelor biologice va conduce la ... Vezi mai mult
Absența consimțământului la recoltarea mostrelor biologice va conduce la reținerea săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 337 C.pen., și nu la ... Click pentru abonare
5.
În situația conducerii unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice ... Vezi mai mult
În situația conducerii unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice se poate reține un refuz expres de prelevare a probelor biologice ... Click pentru abonare
6.
Dispozițiile art. 190 alin. 11 C.proc.pen. nu sunt compatibile ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 190 alin. 11 C.proc.pen. nu sunt compatibile cu jurisprudența Curții Europene față de lipsa unui termen maximal până ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

7.
Cadrul general al procedeului probatoriu denumit examinare fizică este ... Vezi mai mult
Cadrul general al procedeului probatoriu denumit examinare fizică este prevăzut în dispozițiile art. 190 alin.1 C.proc.pen. (…). Organul de urmărire ... Click pentru abonare
8.
Procesul-verbal de conducere a persoanei în vederea prelevării și ... Vezi mai mult
Procesul-verbal de conducere a persoanei în vederea prelevării și obținerii buletinului de analiză toxicologică întocmit de agentul de poliţie rutieră, ... Click pentru abonare
9.
Curtea menţionează din start că cele trei categorii de ... Vezi mai mult
Curtea menţionează din start că cele trei categorii de informaţii personale în privinţa ambilor reclamanţi, stocate de autorităţi, mai exact ... Click pentru abonare
10.
Convenția nu interzice, în principiu, recurgerea la o intervenție ... Vezi mai mult
Convenția nu interzice, în principiu, recurgerea la o intervenție medicală forțată dacă este necesară pentru investigarea unei infracțiuni. Cu toate ... Click pentru abonare