Art. 19. Obiectul şi exercitarea acţiunii civile

(1) Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale.
(2) Acţiunea civilă se exercită de persoana vătămată sau de succesorii acesteia, care se constituie parte civilă împotriva inculpatului şi, după caz, a părţii responsabile civilmente.
(3) Când persoana vătămată este lipsită de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu restrânsă, acţiunea civilă se exercită în numele acesteia de către reprezentantul legal sau, după caz, de către procuror, în condiţiile art. 20 alin. (1) şi (2), şi are ca obiect, în funcţie de interesele persoanei pentru care se exercită, tragerea la răspundere civilă delictuală.
(4) Acţiunea civilă se soluţionează în cadrul procesului penal, dacă prin aceasta nu se depăşeşte durata rezonabilă a procesului.
(5) Repararea prejudiciului material şi moral se face potrivit dispoziţiilor legii civile. [art. 14, art. 17 – 18 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 21 ... Vezi mai mult
În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 21 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea ... Click pentru abonare
2.
Curtea constată că, prin modalitatea de reglementare, legiuitorul a ... Vezi mai mult
Curtea constată că, prin modalitatea de reglementare, legiuitorul a creat premisa aplicării cauzei de reducere a pedepsei ca rezultat al ... Click pentru abonare
3.
Dobânzile şi penalităţile la care se referă art. 10 ... Vezi mai mult
Dobânzile şi penalităţile la care se referă art. 10 alin. (11) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii ... Click pentru abonare
4.
Legiuitorul are competenţa exclusivă de a stabili taxele şi ... Vezi mai mult
Legiuitorul are competenţa exclusivă de a stabili taxele şi impozitele, precum şi de a configura regimul juridic al acestora, întemeiate ... Click pentru abonare
5.
Soluţia juridică prevăzută pentru art. 308 alin. (4) din ... Vezi mai mult
Soluţia juridică prevăzută pentru art. 308 alin. (4) din Codul civil constituie o formă de solidaritate pasivă legală, reglementată în ... Click pentru abonare
6.
Curtea reţine că, de principiu, persoana vătămată este liberă ... Vezi mai mult
Curtea reţine că, de principiu, persoana vătămată este liberă să decidă dacă declanşează acţiunea civilă separat de procesul penal, după ... Click pentru abonare
7.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 94 ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 94 pct. 1 lit. k), art. 95 pct. 1 şi art. 96 ... Click pentru abonare
8.
În procesul penal, Fondul de garantare a asiguraţilor în ... Vezi mai mult
În procesul penal, Fondul de garantare a asiguraţilor în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente ... Click pentru abonare
9.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 320 ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, persoana care a suferit o ... Click pentru abonare
10.
Dispoziţiile art. 1371 alin. (1) din Codul civil nu ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 1371 alin. (1) din Codul civil nu instituie condiţia ca victima să săvârşească ea însăşi o faptă ilicită, ... Click pentru abonare
11.
În cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii ... Vezi mai mult
În cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, societatea de asigurare are calitate de ... Click pentru abonare
12.
Instanța de contencios constituțional a apreciat că normele procesual ... Vezi mai mult
Instanța de contencios constituțional a apreciat că normele procesual penale în materia măsurilor asigurătorii înfiinţate de organele penale – cu ... Click pentru abonare
13.
În cazul infracţiunii de contrabandă prevăzute de Legea nr. ... Vezi mai mult
În cazul infracţiunii de contrabandă prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, se impune luarea măsurii de ... Click pentru abonare
14.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 50 alin. 3 ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 50 alin. 3 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu ... Click pentru abonare
15.
În cauzele penale având ca obiect infracţiunile de evaziune ... Vezi mai mult
În cauzele penale având ca obiect infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005, instanţa, soluţionând acţiunea civilă, dispune ... Click pentru abonare
16.
Este inadmisibilă sesizarea formulată în vederea pronunţării unei hotărâri ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea formulată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept dacă: „Este admisibilă acţiunea ... Click pentru abonare
17.
Curtea reţine că dispoziţiile art. 139 alin. (1) din ... Vezi mai mult
Curtea reţine că dispoziţiile art. 139 alin. (1) din Constituţie reprezintă temeiul constituţional care conferă legiuitorului competenţa exclusivă de a ... Click pentru abonare

Doctrină

18.
Noțiunea de „pagubă” din cuprinsul art. 249 alin. (5) ... Vezi mai mult
Noțiunea de „pagubă” din cuprinsul art. 249 alin. (5) C.proc.pen. și cea de „prejudiciu” folosită de art. 19 C.proc.pen. se ... Click pentru abonare
19.
Este criticabilă reglementarea din cuprinsul art. 131 alin. 2 ... Vezi mai mult
Este criticabilă reglementarea din cuprinsul art. 131 alin. 2 din Legea nr. 407/2006 care stabilește modalitatea de calcul a cuantumului ... Click pentru abonare
20.
Cu toate că în domeniul răspunderii civile delictuale obligația ... Vezi mai mult
Cu toate că în domeniul răspunderii civile delictuale obligația victimei de a minimiza prejudiciul nu este reglementată în mod clar, ... Click pentru abonare
21.
Despăgubirile acordate nu pot consta în diferența dintre venitul ... Vezi mai mult
Despăgubirile acordate nu pot consta în diferența dintre venitul actual și cel pe care victima l-ar fi putut realiza, din ... Click pentru abonare
22.
Față de prevederile art. 1381 alin. (2) Cod civil, ... Vezi mai mult
Față de prevederile art. 1381 alin. (2) Cod civil, potrivit cărora dreptul la reparație se naște din ziua cauzării prejudiciului, ... Click pentru abonare
23.
Trebuie făcută distincția între daunele materiale, pentru care sumele ... Vezi mai mult
Trebuie făcută distincția între daunele materiale, pentru care sumele se actualizează de la data faptei ilicite, și daunele morale, pentru ... Click pentru abonare
24.
În cazul despăgubirilor acordate de instanţă cu titlu de ... Vezi mai mult
În cazul despăgubirilor acordate de instanţă cu titlu de daune morale, actualizarea sumelor reprezentând despăgubirile operează de la data rămânerii ... Click pentru abonare
25.
Art. 37 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. ... Vezi mai mult
Art. 37 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 reglementează o serie de aspecte privind acordarea despăgubirilor pentru persoanele ... Click pentru abonare
26.
Noțiunile de drept subiectiv, drept material și procesual la ... Vezi mai mult
Noțiunile de drept subiectiv, drept material și procesual la acțiune și de acțiune civilă trebuie să aibă același sens, indiferent ... Click pentru abonare
27.
Cererea (declarația) de constituire ca parte civilă în procesul ... Vezi mai mult
Cererea (declarația) de constituire ca parte civilă în procesul penal, legal formulată, declanșează raportul procesual civil, accesoriu raportului de drept ... Click pentru abonare
28.
Acțiunea civilă este exercitată de persoana prejudiciată prin infracțiune, ... Vezi mai mult
Acțiunea civilă este exercitată de persoana prejudiciată prin infracțiune, având un caracter reparator și facultativ. De asemenea, acțiunea civilă este ... Click pentru abonare
29.
Procurorul nu este titularul dreptului la despăgubire dedus judecății, ... Vezi mai mult
Procurorul nu este titularul dreptului la despăgubire dedus judecății, acest drept aparținând persoanelor fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate ... Click pentru abonare
30.
Persoana vătămată prin infracțiune poate opta pentru atragerea răspunderii ... Vezi mai mult
Persoana vătămată prin infracțiune poate opta pentru atragerea răspunderii pentru fapta proprie a făptuitorului sau pentru fapta proprie a acestuia ... Click pentru abonare
31.
Poate fi acoperit prejudiciul cert, actual sau viitor. Cel ... Vezi mai mult
Poate fi acoperit prejudiciul cert, actual sau viitor. Cel din urmă produs ca urmare a pierderii unei șanse efective de ... Click pentru abonare
32.
Desființarea unui înscris fals ține de efectele pronunțării unei ... Vezi mai mult
Desființarea unui înscris fals ține de efectele pronunțării unei soluții cu privire la acțiunea penală. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea ... Click pentru abonare
33.
Dispozițiile art. 1387 alin. 3 C.civ. ce reglementează posibilitatea ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 1387 alin. 3 C.civ. ce reglementează posibilitatea acordării persoanei prejudiciate a unei despăgubiri provizorii nu sunt aplicabile în ... Click pentru abonare
34.
Exercitarea acțiunii civile în procesul penal presupune existența unei ... Vezi mai mult
Exercitarea acțiunii civile în procesul penal presupune existența unei constituiri de parte civilă/procurorul să fi exercitat în mod legal acțiunea ... Click pentru abonare
35.
Prejudiciul este cert când este sigur și se poate ... Vezi mai mult
Prejudiciul este cert când este sigur și se poate evalua. Acesta poate fi actual, adică deja produs, sau viitor, dacă ... Click pentru abonare
36.
Contribuția exclusivă a victimei la săvârșirea unei infracțiuni din ... Vezi mai mult
Contribuția exclusivă a victimei la săvârșirea unei infracțiuni din culpă conduce la reținerea lipsei tipicității subiective a faptei autorului. Este ... Click pentru abonare
37.
Atunci când rezultatul a fost determinat exclusiv de conduita ... Vezi mai mult
Atunci când rezultatul a fost determinat exclusiv de conduita victimei, autorul fiind exonerat de răspundere, deși a acționat concomitent cu ... Click pentru abonare
38.
Instituția desființării înscrisurilor reprezintă o modalitate de soluționare a ... Vezi mai mult
Instituția desființării înscrisurilor reprezintă o modalitate de soluționare a acțiunii penale. Restabilirea situației anterioare nu se poate face prin desființarea ... Click pentru abonare
39.
Doar înscrisul, ca mijloc de probă, vizat de acțiunea ... Vezi mai mult
Doar înscrisul, ca mijloc de probă, vizat de acțiunea penală va fi desființat. Astfel, nu se va dispune și anularea ... Click pentru abonare
40.
Verificarea aspectelor inserate în cuprinsul unui înscris ca fiind ... Vezi mai mult
Verificarea aspectelor inserate în cuprinsul unui înscris ca fiind conforme cu realitatea se poate realiza doar dacă acțiunea penală cu ... Click pentru abonare
41.
În domeniul penal, reparația în natură are întâietate. [B. ... Vezi mai mult
În domeniul penal, reparația în natură are întâietate. [B. Micu, A.G. Păun, R. Slăvoiu, Procedură penală. Curs pentru admiterea în ... Click pentru abonare
42.
Dacă șansa nu este reală și serioasă nu se ... Vezi mai mult
Dacă șansa nu este reală și serioasă nu se va putea reține incidența răspunderii civile delictuale. Astfel, pierderea șansei trebuie ... Click pentru abonare
43.
Restituirea bunului sau a valorilor sustrase, înlocuirea bunurilor distruse ... Vezi mai mult
Restituirea bunului sau a valorilor sustrase, înlocuirea bunurilor distruse cu altele de aceleași fel și cu performanțe identice, efectuarea de ... Click pentru abonare
44.
Subiectul acțiunii civile este unul interdisciplinar, având o unitate ... Vezi mai mult
Subiectul acțiunii civile este unul interdisciplinar, având o unitate de substanță inclusiv cu dreptul procesual civil. [I. Deleanu, Acțiunea civilă ... Click pentru abonare
45.
Natura juridică desemnează elementele fundamentale și intrinseci, trăsăturile originale ... Vezi mai mult
Natura juridică desemnează elementele fundamentale și intrinseci, trăsăturile originale și permanente, esențiale și ireductibile care atribuie specificitate unei anumite categorii ... Click pentru abonare
46.
Deși acțiunea civilă este accesorie celei penale, acest lucru ... Vezi mai mult
Deși acțiunea civilă este accesorie celei penale, acest lucru nu semnifică faptul că este aplicabil principiul accesorium sequitur principale, întrucât ... Click pentru abonare
47.
Nu este posibilă constituirea de parte civilă doar împotriva ... Vezi mai mult
Nu este posibilă constituirea de parte civilă doar împotriva părții responsabile civilmente. [Gh. Mateuț, Tratat de procedură penală. Partea generală, ... Click pentru abonare
48.
Acțiunea civilă are ca scop repararea daunelor cauzate părții ... Vezi mai mult
Acțiunea civilă are ca scop repararea daunelor cauzate părții lezate prin infracțiune și poate fi îndreptată nu doar împotriva celor ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

49.
Curtea reţine modul defectuos în care partea civilă a ... Vezi mai mult
Curtea reţine modul defectuos în care partea civilă a solicitat repararea prejudiciului cu ignorarea completă a principiului proporționalității prin solicitarea ... Click pentru abonare
50.
Curtea reține că persoana care în contextul unei relații ... Vezi mai mult
Curtea reține că persoana care în contextul unei relații contractuale induce în eroare o altă persoană va fi obligată, pe ... Click pentru abonare
51.
În ce priveşte susţinerea inculpaţilor apelanţi că accesoriile sunt ... Vezi mai mult
În ce priveşte susţinerea inculpaţilor apelanţi că accesoriile sunt stinse ca urmare a intervenției amnistiei fiscale instituite prin OUG nr. ... Click pentru abonare
52.
Curtea reţine că pentru daunele materiale solicitate de partea ... Vezi mai mult
Curtea reţine că pentru daunele materiale solicitate de partea civilă şi acordate, de altfel, în primă instanţă, dobânda penalizatoare curge ... Click pentru abonare
53.
În conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. 1 C.proc.pen. ... Vezi mai mult
În conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. 1 C.proc.pen. acţiunea civilă are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului, ... Click pentru abonare
54.
La data de 22 mai 2018, inculpatul a condus ... Vezi mai mult
La data de 22 mai 2018, inculpatul a condus autoturismul cu o viteză de aproximativ 79 km/ h (dar nu ... Click pentru abonare
55.
Curtea reţine că evaluarea prejudiciului moral suferit de către ... Vezi mai mult
Curtea reţine că evaluarea prejudiciului moral suferit de către partea civila trebuie raportat la şi la propria contribuţia acesteia la ... Click pentru abonare
56.
Prejudiciul este cert de la momentul la care sumele ... Vezi mai mult
Prejudiciul este cert de la momentul la care sumele de bani solicitate au fost efectiv plătite, iar în lipsa posibilității ... Click pentru abonare
57.
Având în vedere impactul frontal și leziunile traumatice suferite ... Vezi mai mult
Având în vedere impactul frontal și leziunile traumatice suferite Curtea consideră că, ansamblul probator conduce la concluzia că, părțile civile ... Click pentru abonare
58.
În ceea ce privește cuantumul daunelor morale, Curtea reține ... Vezi mai mult
În ceea ce privește cuantumul daunelor morale, Curtea reține că acestea nu pot fi cuantificate în sensul unui prejudiciu material, ... Click pentru abonare
59.
Curtea constată că prima instanţă: – nu s-a pronunţat ... Vezi mai mult
Curtea constată că prima instanţă: – nu s-a pronunţat în niciun fel asupra solicitării părţii civile de acordare a sumei ... Click pentru abonare
60.
Punând în balanță dispozițiile legale încălcate de către inculpată ... Vezi mai mult
Punând în balanță dispozițiile legale încălcate de către inculpată și faptul că persoana vătămată a apărut în mod intempestiv în ... Click pentru abonare
61.
Având în vedere că valoarea daunelor morale trebuie să ... Vezi mai mult
Având în vedere că valoarea daunelor morale trebuie să fie una echitabilă, adică, în opinia instanţei să aibă un asemenea ... Click pentru abonare
62.
Curtea consideră că, în prealabil, se impun câteva precizări ... Vezi mai mult
Curtea consideră că, în prealabil, se impun câteva precizări cu privire la natura juridică a măsurii desființării de înscrisuri și ... Click pentru abonare
63.
În cauză, doar din cauza vârstei fragede, reclamanților li ... Vezi mai mult
În cauză, doar din cauza vârstei fragede, reclamanților li s-a refuzat dreptul de a fi despăgubiți pentru suferința cauzată de ... Click pentru abonare
64.
În conformitate cu dispoziţiile art. 1391 alin. (2) C.civ., ... Vezi mai mult
În conformitate cu dispoziţiile art. 1391 alin. (2) C.civ., instanţa poate acorda despăgubiri cu titlu de daune morale persoanelor care ... Click pentru abonare
65.
Concubina victimei, persoana vătămată PEA s-a constituit parte civilă ... Vezi mai mult
Concubina victimei, persoana vătămată PEA s-a constituit parte civilă solicitând plata sumei de 20000 euro daune morale și materiale. De ... Click pentru abonare
66.
Cheltuielile reprezentând taxe de examinare la I.N.M.L., contravaloarea combustibilului ... Vezi mai mult
Cheltuielile reprezentând taxe de examinare la I.N.M.L., contravaloarea combustibilului pentru transport la noul domiciliu, contravaloarea transportului cu taxiul de la ... Click pentru abonare
67.
Infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată nu ... Vezi mai mult
Infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată nu este cauzatoare de pagube materiale prin ea însăși, întrucât pentru producerea ... Click pentru abonare
68.
În stabilirea existenței prejudiciului moral – definit în doctrină ... Vezi mai mult
În stabilirea existenței prejudiciului moral – definit în doctrină și în jurisprudență ca orice atingere adusă uneia dintre prerogativele care ... Click pentru abonare
69.
În ceea ce privește solicitarea de a fi dispusă ... Vezi mai mult
În ceea ce privește solicitarea de a fi dispusă de la inculpatul intimat CGM, confiscarea specială a sumei de 800 ... Click pentru abonare
70.
CEDO reamintește că o hotărâre prin care se constată ... Vezi mai mult
CEDO reamintește că o hotărâre prin care se constată o încălcare a drepturilor unei părți determină statul de a pune ... Click pentru abonare
71.
Întrucât partea civilă a beneficiat, de anumite venituri, ulterior ... Vezi mai mult
Întrucât partea civilă a beneficiat, de anumite venituri, ulterior accidentului, mai mici însă, decât veniturile, pe care le putea realiza ... Click pentru abonare
72.
Suma reprezentând salariul pentru perioada pe care ar mai ... Vezi mai mult
Suma reprezentând salariul pentru perioada pe care ar mai fi trăit-o victima, până la pensionare, reprezintă un prejudiciu incert si ... Click pentru abonare
73.
Acțiunea civilă este influențată ca existență și limite de ... Vezi mai mult
Acțiunea civilă este influențată ca existență și limite de acțiunea penală căreia îi este alăturată în procesul de față. Astfel ... Click pentru abonare
74.
Infracțiunea de contrabandă, atât în varianta tip, cât și ... Vezi mai mult
Infracțiunea de contrabandă, atât în varianta tip, cât și în cazul infracțiunii asimilate contrabandei, reprezintă astfel o infracțiune complexă, prin ... Click pentru abonare
75.
În rezolvarea acțiunii civile alăturate acțiunii penale în cadrul ... Vezi mai mult
În rezolvarea acțiunii civile alăturate acțiunii penale în cadrul procesului penal, dacă instanța reține existența circumstanței atenuante legale a provocării, ... Click pentru abonare
76.
Restabilirea situației anterioare înseamnă și posibilitatea anulării în tot ... Vezi mai mult
Restabilirea situației anterioare înseamnă și posibilitatea anulării în tot sau în parte a înscrisurilor false. [ÎCCJ, secția penală, decizia nr. ... Click pentru abonare
77.
Ca regulă, gravitatea faptei nu constituie un criteriu pentru ... Vezi mai mult
Ca regulă, gravitatea faptei nu constituie un criteriu pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor, autorul faptei urmând a răspunde integral pentru prejudiciul ... Click pentru abonare
78.
Spre deosebire de despăgubirile pentru daune materiale, care se ... Vezi mai mult
Spre deosebire de despăgubirile pentru daune materiale, care se stabilesc pe bază de probe, despăgubirile pentru daune morale se stabilesc ... Click pentru abonare
79.
În soluționarea acțiunii civile alăturate acțiunii penale în cadrul ... Vezi mai mult
În soluționarea acțiunii civile alăturate acțiunii penale în cadrul procesului penal, repararea pagubei cauzate prin săvârșirea unei infracțiuni presupune atât ... Click pentru abonare
80.
Nu se poate afirma că prin sustragerea autoturismului persoanei ... Vezi mai mult
Nu se poate afirma că prin sustragerea autoturismului persoanei vătămate, acesteia i-a fost afectată onoarea și demnitatea sau că i ... Click pentru abonare
81.
În cauzele privind infracțiunea de înșelăciune, săvârșită cu prilejul ... Vezi mai mult
În cauzele privind infracțiunea de înșelăciune, săvârșită cu prilejul executării unui contract, penalitățile de întârziere datorate potrivit clauzelor contractuale constituie ... Click pentru abonare
82.
Costul unui monument funerar poate dobândi un caracter voluptoriu ... Vezi mai mult
Costul unui monument funerar poate dobândi un caracter voluptoriu dacă acesta depășește un anumit nivel, raportat la materialele folosite și ... Click pentru abonare
83.
În cazul săvârșirii infracţiunii de omor, obligarea inculpatului la ... Vezi mai mult
În cazul săvârșirii infracţiunii de omor, obligarea inculpatului la plata unei prestaţii periodice către copiii minori ai victimei, până la ... Click pentru abonare
84.
Daunele materiale solicitate cu titlu de cheltuieli pentru parastasele ... Vezi mai mult
Daunele materiale solicitate cu titlu de cheltuieli pentru parastasele viitoare nu au caracter cert, întrucât, pe de o parte, au ... Click pentru abonare
85.
Existența vinovăției sub forma culpei prevăzute în art. 19 ... Vezi mai mult
Existența vinovăției sub forma culpei prevăzute în art. 19 alin. (1) pct. 2 lit. b) C.pen. se evaluează atât în ... Click pentru abonare
86.
Este inadmisibilă acțiunea civilă prin care se solicită plata ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă acțiunea civilă prin care se solicită plata pensiei de întreținere restante exercitate în cadrul procesului penal privind infracțiunea ... Click pentru abonare
87.
Inculpatul condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă ... Vezi mai mult
Inculpatul condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă datorează o prestație bănească lunară copiilor minori ai victimei de la ... Click pentru abonare
88.
Săvârșirea tentativei la infracțiunea de omor în condițiile provocării ... Vezi mai mult
Săvârșirea tentativei la infracțiunea de omor în condițiile provocării nu exclude obligarea făptuitorului la plata unor daune morale. Culpa comună ... Click pentru abonare
89.
În soluţionarea laturii civile a procesului, instanţa trebuie să ... Vezi mai mult
În soluţionarea laturii civile a procesului, instanţa trebuie să stabilească dacă leziunile suferite de victimă au avut ca urmare diminuarea ... Click pentru abonare
90.
Chiar dacă victima l-a provocat pe inculpat să comită ... Vezi mai mult
Chiar dacă victima l-a provocat pe inculpat să comită infracțiunea de omor, nu este legală respingerea cererii de obligare la ... Click pentru abonare
91.
Restabilirea situației anterioare nu are doar sensul oferit de ... Vezi mai mult
Restabilirea situației anterioare nu are doar sensul oferit de dispozițiile Codului civil (art. 1386 alin. 1 C.civ.), ci vizează inclusiv ... Click pentru abonare
92.
Se va produce și un prejudiciu moral, nu doar ... Vezi mai mult
Se va produce și un prejudiciu moral, nu doar material atunci când se sustrage o colecție de obiecte de artă ... Click pentru abonare
93.
Este nelegal ca inculpatul să fie obligat la plata ... Vezi mai mult
Este nelegal ca inculpatul să fie obligat la plata unor despăgubiri globale către urmașul victimei infracțiunii cu privire la școlarizarea ... Click pentru abonare
94.
Dacă victima decedată în urma unei infracțiuni a muncit ... Vezi mai mult
Dacă victima decedată în urma unei infracțiuni a muncit în propria gospodărie, și în plus, a exercitat și o meserie, ... Click pentru abonare
95.
Suma globală stabilită cu titlu de despăgubiri bănești trebuie ... Vezi mai mult
Suma globală stabilită cu titlu de despăgubiri bănești trebuie să cuprindă atât pierderea efectivă, cât și beneficiul nerealizat de partea ... Click pentru abonare
96.
În cazul în care în sarcina inculpatului se reține ... Vezi mai mult
În cazul în care în sarcina inculpatului se reține săvârșirea infracțiunii de șantaj, instanța de judecată este obligată să analizeze ... Click pentru abonare
97.
Autorul infracțiunii care a cauzat decesul unei persoane trebuie ... Vezi mai mult
Autorul infracțiunii care a cauzat decesul unei persoane trebuie să suporte și cheltuielile aferente parastaselor organizate potrivit tradiției locului și ... Click pentru abonare
98.
Dacă prin săvârșirea infracțiunii se cauzazează victimei o invaliditate ... Vezi mai mult
Dacă prin săvârșirea infracțiunii se cauzazează victimei o invaliditate temporară, inculpatul trebuie să fie obligat la plata despăgubirilor periodice către ... Click pentru abonare
99.
În ipoteza infracțiunilor continuate ce au ca obiect material ... Vezi mai mult
În ipoteza infracțiunilor continuate ce au ca obiect material o sumă de bani, dobânda legală reprezentând beneficiul nerealizat se calculează, ... Click pentru abonare
100.
Victima a fost un tânăr necăsătorit, decedat într-un accident ... Vezi mai mult
Victima a fost un tânăr necăsătorit, decedat într-un accident de circulație, în împrejurări tragice. Dorința părinților de a-i eterniza memoria ... Click pentru abonare
101.
În cazul persoanei vătămate lipsite de capacitate de exercițiu ... Vezi mai mult
În cazul persoanei vătămate lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, acțiunea civilă se pornește și ... Click pentru abonare
102.
Chiar dacă partea civilă nu a dovedit pretențiile civile ... Vezi mai mult
Chiar dacă partea civilă nu a dovedit pretențiile civile solicitate cu titlu de cheltuieli de înmormântare, hotărârea primei instanțe este ... Click pentru abonare
103.
După loviturile aplicate persoanei vătămate de cei doi inculpați ... Vezi mai mult
După loviturile aplicate persoanei vătămate de cei doi inculpați majori, inculpatul minor a încercat să o omoare, aplicându-i în cap ... Click pentru abonare
104.
Inculpatul a fost condamnat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ... Vezi mai mult
Inculpatul a fost condamnat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere constând în aceea că, după disputarea unui meci de fotbal, ... Click pentru abonare
105.
Acțiunea civilă în procesul penal se exercită numai față ... Vezi mai mult
Acțiunea civilă în procesul penal se exercită numai față de inculpat și persoana responsabilă civilmente, fiind excluse persoanele cu privire ... Click pentru abonare
106.
Inculpatul a fost obligat să plătească părții civile, lunar, ... Vezi mai mult
Inculpatul a fost obligat să plătească părții civile, lunar, o sumă de bani pentru unul dintre copiii minori ai victimei, ... Click pentru abonare
107.
Victima era încadrată ca membru în cadrul societății de ... Vezi mai mult
Victima era încadrată ca membru în cadrul societății de ajutor pentru deces. Suma acordată succesorilor victimei de această societate reprezintă ... Click pentru abonare
108.
Suma determinată de partea civilă, solicitată a-i fi acordată ... Vezi mai mult
Suma determinată de partea civilă, solicitată a-i fi acordată cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul suferit prin infracțiunea de înșelăciune, ... Click pentru abonare
109.
Nu se poate reține culpa concurentă a părții civile ... Vezi mai mult
Nu se poate reține culpa concurentă a părții civile la producerea prejudiciului suferit prin vătămarea gravă a integrității sale corporale ... Click pentru abonare
110.
Inculpații au fost condamnați pentru infracțiunea de favorizare a ... Vezi mai mult
Inculpații au fost condamnați pentru infracțiunea de favorizare a infractorului, fără a contribui cu ceva la producerea pagubei din gestiunea ... Click pentru abonare
111.
În cazul infracțiunii care nu are ca obiect material ... Vezi mai mult
În cazul infracțiunii care nu are ca obiect material o sumă de bani, dobânzile legale se calculează de la data ... Click pentru abonare
112.
În ipoteza în care obiectul material al infracțiunii nu ... Vezi mai mult
În ipoteza în care obiectul material al infracțiunii nu constă într-o sumă de bani, dobânzile legale se calculează de la ... Click pentru abonare
113.
Cele două persoane aflate în autoturismul condus de inculpat ... Vezi mai mult
Cele două persoane aflate în autoturismul condus de inculpat au decedat în urma accidentului de circulație, produs din cauza modului ... Click pentru abonare
114.
Inculpatul nu poate fi obligat la cheltuieli suplimentare dacă ... Vezi mai mult
Inculpatul nu poate fi obligat la cheltuieli suplimentare dacă victima și-a agravat boala prin nerespectarea indicațiilor medicale. [T. jud. Ilfov, ... Click pentru abonare
115.
Inculpatul va plăti, atât cheltuielile de înmormântare, cât și ... Vezi mai mult
Inculpatul va plăti, atât cheltuielile de înmormântare, cât și dobânda aferentă sumei stabilite, dacă a fost solicitată, cu începere de ... Click pentru abonare
116.
În urma provocării, inculpatul a lovit din eroare o ... Vezi mai mult
În urma provocării, inculpatul a lovit din eroare o altă persoană decât pe cea care l-a provocat, provocându-i o vătămare ... Click pentru abonare