Art. 1811. Obiectul constatării şi raportul de constatare

(1) Organul de urmărire penală stabileşte prin ordonanţă obiectul constatării, întrebările la care trebuie să răspundă specialistul şi termenul în care urmează a fi efectuată lucrarea.
(2) Raportul de constatare cuprinde descrierea operaţiilor efectuate de specialist, a metodelor, programelor şi echipamentelor utilizate şi concluziile constatării. [art. 113, art. 115 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență națională și europeană

1.
În cauza de faţă, niciuna din ipotezele prevăzute de ... Vezi mai mult
În cauza de faţă, niciuna din ipotezele prevăzute de art. 172 alin. 9 C.proc.pen. care ar fi autorizat dispunerea efectuării ... Click pentru abonare
2.
În privința Rapoartelor de de constatare fiscală, vom reține ... Vezi mai mult
În privința Rapoartelor de de constatare fiscală, vom reține că acestea au fost întocmite de inspectorul antifraudă din cadrul A.N.A.F. ... Click pentru abonare
3.
Deși are un regim diferit de cel al unei ... Vezi mai mult
Deși are un regim diferit de cel al unei expertize, nu se poate considera că prin efectuarea raportului de constatare ... Click pentru abonare