Art. 181. Efectuarea unei noi expertize

(1) Organul de urmărire penală sau instanţa dispune efectuarea unei noi expertize atunci când concluziile raportului de expertiză sunt neclare sau contradictorii ori între conţinutul şi concluziile raportului de expertiză există contradicţii, iar aceste deficienţe nu pot fi înlăturate prin audierea expertului.
(2) Când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată dispune efectuarea unei noi expertize de către o instituţie medico-legală, aceasta este efectuată de o comisie, în condiţiile legii. [art. 125 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Efectuarea unei noi expertize se dispune și atunci când ... Vezi mai mult
Efectuarea unei noi expertize se dispune și atunci când este necesar un supliment de expertiză, care nu poate fi întocmit ... Click pentru abonare