Art. 178. Raportul de expertiză

(1) După efectuarea expertizei, constatările, clarificările, evaluările şi opinia expertului sunt consemnate într-un raport.
(2) Când sunt mai mulţi experţi se întocmeşte un singur raport de expertiză. Opiniile separate se motivează în acelaşi raport.
(3) Raportul de expertiză se depune la organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei.
(4) Raportul de expertiză cuprinde:
a) partea introductivă, în care se arată organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei, data când s-a dispus efectuarea acesteia, numele şi prenumele expertului, obiectivele la care expertul urmează să răspundă, data la care a fost efectuată, materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată, dovada încunoştinţării părţilor, dacă au participat la aceasta şi au dat explicaţii în cursul expertizei, data întocmirii raportului de expertiză;
b) partea expozitivă prin care sunt descrise operaţiile de efectuare a expertizei, metodele, programele şi echipamentele utilizate;
c) concluziile, prin care se răspunde la obiectivele stabilite de organele judiciare, precum şi orice alte precizări şi constatări rezultate din efectuarea expertizei, în legătură cu obiectivele expertizei.
(5) În situaţia în care expertiza a fost efectuată în lipsa părţilor ori a subiecţilor procesuali principali, aceştia sau avocatul lor sunt încunoştinţaţi cu privire la întocmirea raportului de expertiză şi cu privire la dreptul la studierea raportului. [art. 122-123 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispozițiile art. 178 C.proc.pen., alături de dispozițiile art. 173 ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 178 C.proc.pen., alături de dispozițiile art. 173 alin. 4 și ale art. 177 alin. 1-5 din Codul de ... Click pentru abonare
2.
În cadrul controlului a priori, Curtea a analizat constituționalitatea ... Vezi mai mult
În cadrul controlului a priori, Curtea a analizat constituționalitatea modificării art. 178 alin. 5 C.proc.pen., conform căruia: „(5) În situaţia ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
Curtea acceptă că rapoartele medico-legale sunt esenţiale pentru a ... Vezi mai mult
Curtea acceptă că rapoartele medico-legale sunt esenţiale pentru a elucida împrejurările leziunilor, precum şi gradul lor de gravitate, inclusiv cu ... Click pentru abonare
4.
În ceea ce priveşte nelegalitatea înregistrărilor pretins determinată de ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte nelegalitatea înregistrărilor pretins determinată de faptul că expertului nu i s-a pus la dispoziţie înregistrarea originală, ... Click pentru abonare
5.
În ce privește raportul de expertiză, invocarea în procedura ... Vezi mai mult
În ce privește raportul de expertiză, invocarea în procedura de cameră preliminară a unor încălcări ale normelor juridice care pun ... Click pentru abonare
6.
În etapa cercetării judecătorești, inculpatul a solicitat realizarea unei ... Vezi mai mult
În etapa cercetării judecătorești, inculpatul a solicitat realizarea unei expertize tehnico-criminalistice asupra înregistrărilor audio. Instanța a amânat luarea unei decizii ... Click pentru abonare
7.
Instanța de fond a dispus efectuarea unei expertize criminalistice ... Vezi mai mult
Instanța de fond a dispus efectuarea unei expertize criminalistice care să determine autenticitatea și realitatea convorbirilor telefonice în mediul ambiental ... Click pentru abonare
8.
În cursul cercetării judecătorești s-a încuviințat inculpatului M.I. efectuarea ... Vezi mai mult
În cursul cercetării judecătorești s-a încuviințat inculpatului M.I. efectuarea unei expertize criminalistice a înregistrărilor audio și audio-video cu următoarele obiective: ... Click pentru abonare
9.
Potrivit art. 25 din OG nr. 1/2000, republicată, comisiile ... Vezi mai mult
Potrivit art. 25 din OG nr. 1/2000, republicată, comisiile de avizare și control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de ... Click pentru abonare
10.
Dacă se constată că expertul, în desfășurarea expertizei, a ... Vezi mai mult
Dacă se constată că expertul, în desfășurarea expertizei, a emis opinii cu privire la culpabilitatea inculpatului și la credibilitatea altor ... Click pentru abonare