Art. 177. Procedura efectuării expertizei

(1) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, când dispune efectuarea unei expertize, fixează un termen la care sunt chemate părţile, subiecţii procesuali principali, precum şi expertul, dacă acesta a fost desemnat.
(2) La termenul fixat se aduce la cunoştinţa procurorului, a părţilor, a subiecţilor procesuali principali şi a expertului obiectul expertizei şi întrebările la care expertul trebuie să răspundă şi li se pune în vedere că au dreptul să facă observaţii cu privire la aceste întrebări şi că pot cere modificarea sau completarea lor. De asemenea, după caz, sunt indicate expertului obiectele pe care urmează să le analizeze.
(3) Expertul este înştiinţat cu privire la faptul că are obligaţia de a analiza obiectul expertizei, de a indica cu exactitate orice observaţie sau constatare şi de a expune o opinie imparţială cu privire la faptele sau împrejurările evaluate, în conformitate cu regulile ştiinţei şi expertizei profesionale.
(4) Părţile şi subiecţii procesuali principali sunt încunoştinţaţi că au dreptul să ceară numirea câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele, care să participe la efectuarea expertizei.
(5) După examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi, de subiecţii procesuali principali şi expert, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată pune în vedere expertului termenul în care urmează a fi efectuată expertiza, încunoştinţându-l totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe părţile sau subiecţii procesuali principali.
(6) Atunci când expertiza urmează să fie efectuată de o instituţie medico-legală, de un laborator de expertiză criminalistică sau de orice institut de specialitate, sunt aplicabile dispoziţiile art. 173 alin. (3), nefiind necesară prezenţa expertului în faţa organului judiciar. [art. 120 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispoziţiile art. 173 alin. (4), art. 177 alin. (1)-(5) ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 173 alin. (4), art. 177 alin. (1)-(5) şi ale art. 178 din Codul de procedură penală au fost ... Click pentru abonare
2.
Dispozițiile art. 177 alin. 5 C.proc.pen. își au corespondent ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 177 alin. 5 C.proc.pen. își au corespondent în reglementarea anterioară (art. 120 alin. 4 C.proc.pen. 1968). Autorul excepției ... Click pentru abonare
3.
Curtea Constituțională analizând constituționalitatea dispozițiilor art. 120 alin. 5 ... Vezi mai mult
Curtea Constituțională analizând constituționalitatea dispozițiilor art. 120 alin. 5 C.proc.pen. 1968 a constatat că acestea contravin art. 24 din Constituție, ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Verificând din oficiu dacă dispunerea şi efectuarea expertizei tehnice ... Vezi mai mult
Verificând din oficiu dacă dispunerea şi efectuarea expertizei tehnice auto s-a efectuat cu respectarea dispoziţiilor normelor procesuale penale, judecătorii de ... Click pentru abonare
5.
Având în vedere necesitatea ca experții oficiali să ia ... Vezi mai mult
Având în vedere necesitatea ca experții oficiali să ia cunoștință și, eventual, să poată evalua, cu titlu de observații, unele ... Click pentru abonare
6.
În temeiul art. 7 din OG 75/2000, respinge, ca ... Vezi mai mult
În temeiul art. 7 din OG 75/2000, respinge, ca nefondată, cererea formulată de expertul criminalist, recomandat de inculpat, privind completarea ... Click pentru abonare
7.
S-a ridicat obiecția privind nelegalitatea efectuării expertizei inițiale, susținând ... Vezi mai mult
S-a ridicat obiecția privind nelegalitatea efectuării expertizei inițiale, susținând că expertul nu a fost desemnat aleatoriu și că, în timpul ... Click pentru abonare
8.
Dispozițiile art. 177 alin. 1, 2 și 4 C.proc.pen. ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 177 alin. 1, 2 și 4 C.proc.pen. au fost încălcate întrucât inculpatul nu a fost chemat la dispunerea ... Click pentru abonare
9.
La data stabilită de instanță pentru furnizarea de explicații ... Vezi mai mult
La data stabilită de instanță pentru furnizarea de explicații către expert, ședința trebuie să se desfășoare în mod public, să ... Click pentru abonare