Art. 175. Funcţionar public

(1) Funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie:
a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti;
b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;
c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.
(2) De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public. [art. 147 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea a reţinut, totodată, că obiectul juridic al infracţiunilor ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut, totodată, că obiectul juridic al infracţiunilor analizate nu constă în protecţia penală a relaţiilor sociale referitoare la ... Click pentru abonare
2.
Persoana care deţine o funcţie de conducere în cadrul ... Vezi mai mult
Persoana care deţine o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic are calitatea de funcţionar public potrivit dispoziţiilor art. ... Click pentru abonare
3.
Curtea Constituţională, analizând problema calificării funcţionarului bancar ca fiind ... Vezi mai mult
Curtea Constituţională, analizând problema calificării funcţionarului bancar ca fiind funcţionar public conform art. 175 alin. (2) din Codul penal, a ... Click pentru abonare
4.
Prin decizia nr. 26 din 3 decembrie 2014, Înalta ... Vezi mai mult
Prin decizia nr. 26 din 3 decembrie 2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – completul pentru dezlegarea unor chestiuni ... Click pentru abonare
5.
Referitor la dispoziţiile art. 175 alin. (1) lit. b) ... Vezi mai mult
Referitor la dispoziţiile art. 175 alin. (1) lit. b) teza a doua din Codul penal în interpretarea dată prin decizia ... Click pentru abonare
6.
Întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale nu are, în ... Vezi mai mult
Întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale nu are, în sensul dispoziţiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal, calitatea de ... Click pentru abonare
7.
Curtea constată că dispoziţiile art. 175 alin. (2) din ... Vezi mai mult
Curtea constată că dispoziţiile art. 175 alin. (2) din Codul penal au mai fost supuse controlului de constituţionalitate prin raportare ... Click pentru abonare
8.
Curtea a constatat că art. 175 din Codul penal ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că art. 175 din Codul penal reglementează noţiunea de funcţionar public în sensul legii penale, care, conform ... Click pentru abonare
9.
Este inadmisibilă sesizarea formulată prin care se solicită pronunţarea ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea formulată prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă medicul ... Click pentru abonare
10.
Profesorul din învăţământul preuniversitar de stat are calitatea de ... Vezi mai mult
Profesorul din învăţământul preuniversitar de stat are calitatea de funcţionar public în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (1) lit. b) ... Click pentru abonare
11.
În sensul legii penale, funcţionarul bancar, angajat al unei ... Vezi mai mult
În sensul legii penale, funcţionarul bancar, angajat al unei societăţi bancare cu capital integral privat, autorizată şi aflată sub supravegherea ... Click pentru abonare
12.
Este inadmisibilă sesizarea formulată privind pronunţarea unei hotărâri prealabile ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea formulată privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Este funcţionar public în sensul ... Click pentru abonare
13.
Este inadmisibilă sesizarea formulată prin care se solicită pronunţarea ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea formulată prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „dacă medicul de ... Click pentru abonare
14.
Medicul angajat cu contract de muncă într-o unitate spitalicească ... Vezi mai mult
Medicul angajat cu contract de muncă într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate are calitatea de funcţionar public în ... Click pentru abonare
15.
Fapta medicului angajat cu contract de muncă într-o unitate ... Vezi mai mult
Fapta medicului angajat cu contract de muncă într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, care are calitatea de funcţionar ... Click pentru abonare
16.
Expertul tehnic judiciar este funcţionar public în conformitate cu ... Vezi mai mult
Expertul tehnic judiciar este funcţionar public în conformitate cu dispoziţiile art. 175 alin. (2) teza întâi din Codul penal. [ÎCCJ, ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

17.
Contrar instanței de fond reținem că nu poate fi ... Vezi mai mult
Contrar instanței de fond reținem că nu poate fi contestată calitatea de funcționar public a notarului public, aspect în legătură ... Click pentru abonare
18.
Pădurarul, angajat al unui ocol silvic privat, nu îndeplinește ... Vezi mai mult
Pădurarul, angajat al unui ocol silvic privat, nu îndeplinește condiția de a fi învestit de autoritățile publice pentru exercitarea unui ... Click pentru abonare
19.
În raport cu forma de organizare şi structura acţionariatului ... Vezi mai mult
În raport cu forma de organizare şi structura acţionariatului LLL., Înalta Curte – Completul de 5 judecători reţine că aceasta ... Click pentru abonare
20.
Instanţa îşi menţine punctul de vedere configurat în procedura ... Vezi mai mult
Instanţa îşi menţine punctul de vedere configurat în procedura de cameră preliminară în sensul că inculpatul a avut calitatea de ... Click pentru abonare
21.
Persoana ce exercită profesia de psiholog în cadrul unui ... Vezi mai mult
Persoana ce exercită profesia de psiholog în cadrul unui cabinet individual de psihologie are calitatea de funcționar public, în accepțiunea ... Click pentru abonare
22.
Activitatea lichidatorul judiciar intră în sfera serviciului de interes ... Vezi mai mult
Activitatea lichidatorul judiciar intră în sfera serviciului de interes public, fiind învestit de către o autoritate publică, respectiv de către ... Click pentru abonare
23.
Asistentul medical încadrat cu contract de muncă pe o ... Vezi mai mult
Asistentul medical încadrat cu contract de muncă pe o perioadă nedeterminată în cadrul unui spital din sistemul public de sănătate ... Click pentru abonare
24.
Persoana care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei societăţi ... Vezi mai mult
Persoana care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei societăţi al cărei obiect de activitate constă în producția, transportul, distribuția şi ... Click pentru abonare
25.
Persona care exercită, în baza unui contract individual de ... Vezi mai mult
Persona care exercită, în baza unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, funcţia de director general administrativ în cadrul ... Click pentru abonare
26.
În raport cu dispoziţiile art. 114 alin. (5) din ... Vezi mai mult
În raport cu dispoziţiile art. 114 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, ce atribuie instituţiilor de învăţământ superior caracterul de ... Click pentru abonare