Art. 174. Incompatibilitatea expertului și a specialistului

(1) Persoana aflată în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de art. 64 nu poate fi desemnată ca expert, iar în cazul în care a fost desemnată, hotărârea judecătorească nu se poate întemeia pe constatările şi concluziile acesteia. Motivul de incompatibilitate trebuie dovedit de cel ce îl invocă.
(2) În aceeaşi cauză, o persoană nu poate avea atât calitatea de expert desemnat de organul judiciar, cât şi pe aceea de expert recomandat de unul dintre subiecţii procesuali.
(21) Nu poate fi desemnată ca expert recomandat de părţi în aceeaşi cauză o persoană care funcţionează în cadrul aceleiaşi instituţii medico-legale, institut sau laborator de specialitate cu expertul desemnat de conducerea instituţiei respective la solicitarea organului judiciar.
(3) Abrogat(ă).
(4) Dispoziţiile art. 66-68 se aplică în mod corespunzător.
(5) Prevederile alin. (1) şi (4) se aplică în mod corespunzător în cazul specialiştilor prevăzuţi la art. 172 alin. (10). [art. 54 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Legiuitorul a stabilit domeniile de competenţă ale specialiştilor ce ... Vezi mai mult
Legiuitorul a stabilit domeniile de competenţă ale specialiştilor ce urmează să îşi desfăşoare activitatea în cadrul organelor judiciare, condiţiile de ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Prin Legea nr. 201/2023 a fost modificată denumirea marginală ... Vezi mai mult
Prin Legea nr. 201/2023 a fost modificată denumirea marginală a art. 174 C.proc.pen. din „Incompatibilitatea expertului” în „Incompatibilitatea expertului și ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
Partea civilă, prin avocat, a formulat cerere de recuzare ... Vezi mai mult
Partea civilă, prin avocat, a formulat cerere de recuzare a expertului psiholog, întrucât acesta a luat legătura cu părțile în ... Click pentru abonare
4.
Apărarea inculpatului a depus o cerere de recuzare în ... Vezi mai mult
Apărarea inculpatului a depus o cerere de recuzare în legătură cu Institutul Național de Expertize Criminalistice (I.N.E.C.), bazându-se pe argumente ... Click pentru abonare