Art. 173. Numirea expertului

(1) Expertul este numit prin ordonanţa organului de urmărire penală sau prin încheierea instanţei.
(2) Organul de urmărire penală sau instanţa desemnează, de regulă, un singur expert, cu excepţia situaţiilor în care, ca urmare a complexităţii expertizei, sunt necesare cunoştinţe specializate din discipline distincte, situaţie în care desemnează doi sau mai mulţi experţi.
(3) Când expertiza urmează să fie efectuată de o instituţie medico-legală, de un institut sau laborator de specialitate, desemnarea unuia sau a mai multor experţi se face de către acea instituţie, potrivit legii.
(4) Părţile şi subiecţii procesuali principali au dreptul să solicite ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat de acestea. În cazul în care expertiza este dispusă de instanţă, procurorul poate solicita ca un expert recomandat de acesta să participe la efectuarea expertizei.
(5) Expertul, instituţia medico-legală, institutul sau laboratorul de specialitate, la cererea expertului, poate solicita, atunci când consideră necesar, participarea specialiştilor de la alte instituţii sau avizul acestora.
(6) Instituţia medico-legală, institutul sau laboratorul de specialitate comunică organului judiciar care a dispus efectuarea expertizei numele experţilor desemnaţi. [art. 118-119 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
În domeniul expertizei este aplicabil principiul egalității armelor. [M. ... Vezi mai mult
În domeniul expertizei este aplicabil principiul egalității armelor. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea generală, vol. I, Ed. 6, Ed. C.H. ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Expertul-parte are rolul de a supraveghea expertul desemnat de ... Vezi mai mult
Expertul-parte are rolul de a supraveghea expertul desemnat de instanţă, scopul desemnării sale fiind acela de a conferi părţii încrederea ... Click pentru abonare
3.
În conformitate cu dispoziţiile art. 173 alin. (1) C.proc.pen., ... Vezi mai mult
În conformitate cu dispoziţiile art. 173 alin. (1) C.proc.pen., expertul este numit prin ordonanţa organului de urmărire penală, normele de ... Click pentru abonare
4.
În cazul în care organul de urmărire penală, în ... Vezi mai mult
În cazul în care organul de urmărire penală, în aplicarea dispoziţiilor art. 173 alin. (4) C.proc.pen. şi ale art. 18 ... Click pentru abonare
5.
Curtea reține că unul dintre elementele unui proces echitabil ... Vezi mai mult
Curtea reține că unul dintre elementele unui proces echitabil în sensul articolului 6 alin. 1 din Convenție este dreptul la ... Click pentru abonare