Art. 172. Dispunerea efectuării expertizei sau a constatării

(1) Efectuarea unei expertize se dispune când pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte ori împrejurări ce prezintă importanţă pentru aflarea adevărului în cauză este necesară şi opinia unui expert.
(2) Expertiza se dispune, în condiţiile art. 100, la cerere sau din oficiu, de către organul de urmărire penală, prin ordonanţă motivată, iar în cursul judecăţii se dispune de către instanţă, prin încheiere motivată.
(3) Cererea de efectuare a expertizei trebuie formulată în scris, cu indicarea faptelor şi împrejurărilor supuse evaluării şi a obiectivelor care trebuie lămurite de expert.
(4) Expertiza poate fi efectuată de experţi oficiali din laboratoare sau instituţii de specialitate ori de experţi independenţi autorizaţi din ţară sau din străinătate, în condiţiile legii.
(5) Expertiza şi examinarea medico-legală se efectuează în cadrul instituţiilor medico-legale.
(6) Ordonanţa organului de urmărire penală sau încheierea instanţei prin care se dispune efectuarea expertizei trebuie să indice faptele sau împrejurările pe care expertul trebuie să le constate, să le clarifice şi să le evalueze, obiectivele la care trebuie să răspundă, termenul în care trebuie efectuată expertiza, precum şi instituţia ori experţii desemnaţi.
(7) În domeniile strict specializate, dacă pentru înţelegerea probelor sunt necesare anumite cunoştinţe specifice sau alte asemenea cunoştinţe, instanţa ori organul de urmărire penală poate solicita opinia unor specialişti care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau în afara acestora. Dispoziţiile relative la audierea martorului sunt aplicabile în mod corespunzător.
(8) La efectuarea expertizei pot participa experţi independenţi autorizaţi, numiţi la solicitarea părţilor sau subiecţilor procesuali principali.
(9) Când există pericol de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaţii de fapt ori este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, organul de urmărire penală poate dispune prin ordonanţă efectuarea unei constatări.
(10) Constatarea este efectuată de către un specialist care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora.
(11) Certificatul medico-legal are valoarea unui raport de constatare.
(12) După finalizarea raportului de constatare, când organul judiciar apreciază că este necesară opinia unui expert sau când concluziile raportului de constatare sunt contestate, se poate dispune efectuarea unei expertize. [art. 112, art. 116 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea a mai reţinut că aplicarea textului art. 172 ... Vezi mai mult
Curtea a mai reţinut că aplicarea textului art. 172 alin. (12) din Codul de procedură penală – în forma anterioară ... Click pentru abonare
2.
Efectuarea unei constatări se poate dispune numai în cursul ... Vezi mai mult
Efectuarea unei constatări se poate dispune numai în cursul urmăririi penale, prin ordonanţă, de către organul de urmărire penală, constatarea ... Click pentru abonare
3.
Curtea a reţinut că efectuarea unei constatări se poate ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că efectuarea unei constatări se poate dispune numai în cursul urmăririi penale, prin ordonanţă, de organul de ... Click pentru abonare
4.
Dispoziţiile art. 2331 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 2331 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 și au fost declarate neconstituționale prin Decizia nr. 654 din ... Click pentru abonare

Doctrină

5.
Există o neconcordanță între dispozițiile Codului de procedură penală ... Vezi mai mult
Există o neconcordanță între dispozițiile Codului de procedură penală și OG nr. 75/2000 în ceea ce privește terminologia și definirea ... Click pentru abonare
6.
Modul de administrare a rapoartelor de constatare tehnico-științifică nu ar ... Vezi mai mult
Modul de administrare a rapoartelor de constatare tehnico-științifică nu ar putea ridica decât în concret probleme de loaialitate a procedurii (motivele ... Click pentru abonare
7.
În sensul art. 172 C.proc.pen. există urgență: – atunci ... Vezi mai mult
În sensul art. 172 C.proc.pen. există urgență: – atunci când o situație de fapt este susceptibilă de a fi rapid ... Click pentru abonare
8.
Existența probei obținute prin intermediul constatării constituie în sine ... Vezi mai mult
Existența probei obținute prin intermediul constatării constituie în sine o vătămare, atunci când cele „constatate” sunt folosite la incriminarea suspectului/inculpatului; ... Click pentru abonare
9.
Codul de procedură penală și Decizia Curții Constituționale nr. ... Vezi mai mult
Codul de procedură penală și Decizia Curții Constituționale nr. 72/2019 instituie următoarele reguli: 1. Anterior începerii urmăririi penale nu se ... Click pentru abonare
10.
Actele întocmite de organele fiscale în cadrul inspecției fiscale ... Vezi mai mult
Actele întocmite de organele fiscale în cadrul inspecției fiscale nu sunt constatări tehnico-științifice și nu au valoarea probatorie în cadrul ... Click pentru abonare
11.
Specialiștii indicația în cuprinsul art. 172 alin. 7 C.proc.pen. ... Vezi mai mult
Specialiștii indicația în cuprinsul art. 172 alin. 7 C.proc.pen. vor fi ascultați potrivit procedurii de ascultare a martorilor, indiferent de ... Click pentru abonare
12.
În cauzele ce au ca obiect infracțiuni de evaziune ... Vezi mai mult
În cauzele ce au ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, expertiza contabilă, specializarea fiscală este necesară când trebuie să fie ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

13.
În privința expertizei contabile efectuate în cauză, Curtea nu ... Vezi mai mult
În privința expertizei contabile efectuate în cauză, Curtea nu va avea în vedere concluziile expertului privind realitatea tranzacțiilor comerciale, aceste ... Click pentru abonare
14.
Privitor la caracterul contrafăcut al bunurilor, acesta a fost ... Vezi mai mult
Privitor la caracterul contrafăcut al bunurilor, acesta a fost stabilit doar pe baza relațiilor primite de la persoanele vătămate/părţi civile ... Click pentru abonare
15.
În ceea ce priveşte aplicabilitatea deciziei Curţii Constituţionale a ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte aplicabilitatea deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 72/2019, Curtea a reţinut că administrarea probelor se realizează, ... Click pentru abonare
16.
Prin delegarea de către procuror a atribuţiilor care îi ... Vezi mai mult
Prin delegarea de către procuror a atribuţiilor care îi reveneau exclusiv, conform art. 153 C.proc.pen., în favoarea inspectorilor antifraudă detașați ... Click pentru abonare
17.
Prin ordonanțele din 30.10.2017, 31.10.2017 şi din 15.02.2019 s-a ... Vezi mai mult
Prin ordonanțele din 30.10.2017, 31.10.2017 şi din 15.02.2019 s-a dispus de procurorul DIICOT efectuarea unor verificări în baza de date ... Click pentru abonare
18.
Tribunalul Cluj – Secţia penală a apreciat ca fiind ... Vezi mai mult
Tribunalul Cluj – Secţia penală a apreciat ca fiind neconstituţionale textele criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 ... Click pentru abonare
19.
Dispoziţiile Codului de procedură penală sau ale O.G. nr. ... Vezi mai mult
Dispoziţiile Codului de procedură penală sau ale O.G. nr. 2/2000 nu prevăd obligativitatea citării sau a convocării părţilor la efectuarea ... Click pentru abonare
20.
Constatarea poate fi dispusă în faza urmăririi penale in ... Vezi mai mult
Constatarea poate fi dispusă în faza urmăririi penale in rem, în condiţiile art. 172 alin. (9) C.proc.pen., dispunerea efectuării unei ... Click pentru abonare
21.
Judecătorul de cameră preliminară nu este competent să verifice ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară nu este competent să verifice cum anume a soluționat procurorul cererile prin care s-a solicitat încuviințarea ... Click pentru abonare
22.
În cazul infracţiunii de bancrută frauduloasă prevăzută în art. ... Vezi mai mult
În cazul infracţiunii de bancrută frauduloasă prevăzută în art. 241 C.pen., ordonanţa prin care procurorul a dispus efectuarea unei expertize ... Click pentru abonare
23.
Procurorul poate dispune prin ordonanţă efectuarea unei constatări, conform ... Vezi mai mult
Procurorul poate dispune prin ordonanţă efectuarea unei constatări, conform dispoziţiilor art. 172 alin. (9) teza a III-a C.proc.pen., în cazul ... Click pentru abonare
24.
În măsura în care reclamantul denunță refuzul curţii de ... Vezi mai mult
În măsura în care reclamantul denunță refuzul curţii de apel de a administra proba cu expertiza contabilă, Curtea a reamintit ... Click pentru abonare
25.
Împrejurarea că specialiștii își desfășoară activitatea sub conducerea, supravegherea ... Vezi mai mult
Împrejurarea că specialiștii își desfășoară activitatea sub conducerea, supravegherea și control nemijlocit al procurorilor D.N.A. nu constituie un aspect de ... Click pentru abonare
26.
Constatarea tehnico-științifică nu se dispune atunci când organele de ... Vezi mai mult
Constatarea tehnico-științifică nu se dispune atunci când organele de urmărire penală au posibilitatea de a înlătura pericolul, ci acestea vor ... Click pentru abonare
27.
Deși are un regim diferit de cel al unei ... Vezi mai mult
Deși are un regim diferit de cel al unei expertize, nu se poate considera că prin efectuarea raportului de constatare ... Click pentru abonare
28.
Chiar dacă inculpatul susține în fața instanței de judecată ... Vezi mai mult
Chiar dacă inculpatul susține în fața instanței de judecată că nu este iresponsabil, efectuarea unei expertize psihiatrice este necesară în ... Click pentru abonare