Art. 172. Dispoziţii generale

Ori de câte ori legea penală foloseşte un termen sau o expresie dintre cele arătate în prezentul titlu, înţelesul acesteia este cel prevăzut în articolele următoare, afară de cazul când legea penală dispune altfel. [art. 140 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Interpretarea termenilor și expresiilor din prezentul titlu este una ... Vezi mai mult
Interpretarea termenilor și expresiilor din prezentul titlu este una legală și produce efecte și asupra normelor penale din legile speciale, ... Click pentru abonare