Art. 171. Ridicarea silită de obiecte şi înscrisuri

(1) Dacă obiectul sau înscrisul cerut nu este predat de bunăvoie, organul de urmărire penală, prin ordonanţă, sau instanţa de judecată, prin încheiere, dispune ridicarea silită. În cursul judecăţii dispoziţia de ridicare silită a obiectelor sau înscrisurilor se comunică procurorului, care ia măsuri de aducere la îndeplinire, prin organul de cercetare penală.
(2) Împotriva măsurii dispuse potrivit alin. (1) sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia se poate face plângere de către orice persoană interesată. Dispoziţiile art. 250 se aplică în mod corespunzător.
(3) Ordonanţa organului de urmărire penală sau încheierea instanţei trebuie să cuprindă: numele şi semnătura persoanei care a dispus predarea, numele persoanei care este obligată să predea obiectul, înscrisul ori datele informatice, descrierea obiectului, înscrisului sau a datelor informatice ce trebuie predate, precum şi data şi locul unde trebuie să fie predate.
(4) Dacă organul de urmărire penală sau instanţa de judecată apreciază că şi o copie a unui înscris sau a datelor informatice poate servi ca mijloc de probă, reţine numai copia.
(5) Dacă obiectul, înscrisul sau datele informatice au caracter secret ori confidenţial, prezentarea sau predarea se face în condiţii care să asigure păstrarea secretului ori a confidenţialităţii. [art. 99 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În cadrul controlului a priori, Curtea Constituțională a analiza ... Vezi mai mult
În cadrul controlului a priori, Curtea Constituțională a analiza constituționalitatea introducerii unui nou articol, art. 171 ind. 1 C.proc.pen., conform ... Click pentru abonare
2.
Curtea observă că, potrivit soluţiei legislative consacrate de alin. ... Vezi mai mult
Curtea observă că, potrivit soluţiei legislative consacrate de alin. (6) al aceluiaşi articol, în termen de 3 zile de la ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Luând în considerare dispozițiile art. 171 alin. 3 C.proc.pen., ... Vezi mai mult
Luând în considerare dispozițiile art. 171 alin. 3 C.proc.pen., sfera de aplicabilitate a acestui procedeu probatoriu exclude posibilitatea ridicării altor ... Click pentru abonare
4.
Art. 171 C.proc.pen. se referă doar la obiecte ori ... Vezi mai mult
Art. 171 C.proc.pen. se referă doar la obiecte ori înscrisuri, iar dispozițiile art. 170 C.proc.pen. distinge între acestea (primul alineat) ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

5.
Ordonanța procurorului include atât dispoziția de ridicare a unor ... Vezi mai mult
Ordonanța procurorului include atât dispoziția de ridicare a unor înscrisuri, cât și dispoziția de delegare a organelor de cercetare penală ... Click pentru abonare
6.
Organul de urmărire penală sau instanța de judecată avea ... Vezi mai mult
Organul de urmărire penală sau instanța de judecată avea obligația să ridice obiectele și înscrisurile ce pot servi ca mijloace ... Click pentru abonare