Art. 171. Anularea reabilitării

Reabilitarea judecătorească va fi anulată când, după acordarea ei, s-a descoperit că cel reabilitat mai săvârşise o infracţiune care, dacă ar fi fost cunoscută, ar fi condus la respingerea cererii de reabilitare. [art. 139 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Infracțiunea nou descoperită în termenul de reabilitare atrage suspendarea ... Vezi mai mult
Infracțiunea nou descoperită în termenul de reabilitare atrage suspendarea soluționării cererii dacă pentru acea infracțiune a fost pusă în mișcare ... Click pentru abonare
2.
Anularea reabilitării nu se aplică cu privire la reabilitarea ... Vezi mai mult
Anularea reabilitării nu se aplică cu privire la reabilitarea de drept. [M. Udroiu, Drept penal. Partea generală, Ediția 6, Editura ... Click pentru abonare
3.
Pentru a opera anularea reabilitării este necesar ca pentru ... Vezi mai mult
Pentru a opera anularea reabilitării este necesar ca pentru infracțiunea nou descoperită să fie pronunțată o soluție, fie de procuror, ... Click pentru abonare
4.
Reabilitare se va anula chiar dacă pentru noua infracțiune ... Vezi mai mult
Reabilitare se va anula chiar dacă pentru noua infracțiune s-a dispus o soluție de renunțare la aplicarea pedepsei sau de ... Click pentru abonare
5.
Săvârșirea unei infracțiuni conduce la anularea reabilitării, nefiind necesară ... Vezi mai mult
Săvârșirea unei infracțiuni conduce la anularea reabilitării, nefiind necesară existența unei condamnări pentru această infracțiune. [I. Nedelcu, Noul Cod penal ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
În ceea ce privește criticile formulate de către revizuent ... Vezi mai mult
În ceea ce privește criticile formulate de către revizuent referitoare la greșita anulare a reabilitării de drept, instanța de fond ... Click pentru abonare
7.
Curtea reține că instanța de fond a dispus în ... Vezi mai mult
Curtea reține că instanța de fond a dispus în mod nelegal anularea reabilitării de drept, cu atât mai mult cu ... Click pentru abonare
8.
Faptul că în mod eronat organul administrativ responsabil cu ... Vezi mai mult
Faptul că în mod eronat organul administrativ responsabil cu ținerea și îngrijirea fișelor de cazier a constatat intervenită reabilitarea de ... Click pentru abonare
9.
Lipsa unor dispoziții privind anularea reabilitării de drept se ... Vezi mai mult
Lipsa unor dispoziții privind anularea reabilitării de drept se datorează faptului că legiuitorul reglementează intervenția instanței de judecată doar in ... Click pentru abonare
10.
Anularea reabilitării se poate dispune numai ca urmare a ... Vezi mai mult
Anularea reabilitării se poate dispune numai ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive, prin care să se constate săvârșirea ... Click pentru abonare
11.
Este adevărat faptul că legiuitorul nu a reglementat în ... Vezi mai mult
Este adevărat faptul că legiuitorul nu a reglementat în mod expres instituția anulării reabilitării de drept în situația în care, ... Click pentru abonare
12.
Împrejurarea că, ulterior, cu o regretabilă, dar vădită rea ... Vezi mai mult
Împrejurarea că, ulterior, cu o regretabilă, dar vădită rea - credință, inculpatul a formulat o cerere de reabilitare, ascunzând instanței ... Click pentru abonare
13.
În privința reabilitării de drept constatate prin sentința nr. ... Vezi mai mult
În privința reabilitării de drept constatate prin sentința nr. 29/2013 pronunțată de Judecătoria Hațeg se reține că aceasta a fost ... Click pentru abonare