Art. 170. Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească

(1) În caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate introduce o nouă cerere decât după un termen de un an, care se socoteşte de la data respingerii cererii prin hotărâre definitivă.
(2) Condiţiile prevăzute în art. 168 trebuie să fie îndeplinite şi pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere.
(3) Cererea respinsă ca urmare a neîndeplinirii unor condiţii de formă poate fi reînnoită potrivit Codului de procedură penală. [art. 138 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Spre deosebire de reglementarea anterioară care prevedea termene diferite, ... Vezi mai mult
Spre deosebire de reglementarea anterioară care prevedea termene diferite, Codul penal prevede un termen unic pentru reînnoirea cererii de reabilitare, ... Click pentru abonare