Art. 170. Predarea obiectelor, înscrisurilor sau a datelor informatice

(1) În cazul în care există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni şi sunt temeiuri de a se crede că un obiect ori un înscris poate servi ca mijloc de probă în cauză, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune persoanei fizice sau juridice în posesia căreia se află să le prezinte şi să le predea, sub luare de dovadă.
(2) De asemenea, în condiţiile alin. (1), organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune ca:
a) orice persoană fizică sau juridică de pe teritoriul României să comunice anumite date informatice aflate în posesia sau sub controlul său, care sunt stocate într-un sistem informatic ori pe un suport de stocare a datelor informatice;
b) orice furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului să comunice anumite date referitoare la abonaţi, utilizatori şi la serviciile prestate, aflate în posesia sau sub controlul său, altele decât conţinutul comunicaţiilor şi decât cele prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. j).
(21) Persoanele fizice sau juridice, inclusiv furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, au posibilitatea să asigure semnarea datelor solicitate în baza alin. (2), utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
(22) Orice persoană autorizată care transmite date solicitate în baza alin. (2) are posibilitatea să semneze datele transmise utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat şi care permite identificarea neambiguă a persoanei autorizate, aceasta asumându-şi astfel responsabilitatea în ceea ce priveşte integritatea datelor transmise.
(23) Orice persoană autorizată care primeşte date solicitate în baza alin. (2) are posibilitatea să verifice integritatea datelor primite şi să certifice această integritate prin semnarea datelor, utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat şi care permite identificarea neambiguă a persoanei autorizate.
(24) Fiecare persoană care certifică datele sub semnătură electronică răspunde potrivit legii pentru integritatea şi securitatea acestor date.
(25) Aplicarea prevederilor alin. (21) – (24) se face cu respectarea procedurilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. [art. 97 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Stabilirea persoanei care este beneficiara serviciilor de comunicații și ... Vezi mai mult
Stabilirea persoanei care este beneficiara serviciilor de comunicații și căreia, în cadrul acestor servicii, i s-a alocat un anume IP, ... Click pentru abonare
2.
Sintagma „anumite date informatice” desemnează acele date informatice de ... Vezi mai mult
Sintagma „anumite date informatice” desemnează acele date informatice de conținut solicitate de organele judiciare, fără a se face distincție în ... Click pentru abonare
3.
Predarea voluntară poate viza doar sistemul informatic ori mijlocul ... Vezi mai mult
Predarea voluntară poate viza doar sistemul informatic ori mijlocul de stocare pe care se află datele informatice, iar nu conținutul ... Click pentru abonare
4.
Dacă datele cerute aparțin sau au fost create, modificate ... Vezi mai mult
Dacă datele cerute aparțin sau au fost create, modificate sau generate de făptuitor, suspect, inculpat sau o terță persoană, alta ... Click pentru abonare
5.
Art. 170 alin. 2 lit. b) C.proc.pen. nu este ... Vezi mai mult
Art. 170 alin. 2 lit. b) C.proc.pen. nu este o reglementare previzibilă întrucât nu stipulează o nu se poate face ... Click pentru abonare