Art. 168. Percheziţia informatică

(1) Prin percheziţie în sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice se înţelege procedeul de cercetare, descoperire, identificare şi strângere a probelor stocate într-un sistem informatic sau suport de stocare a datelor informatice, realizat prin intermediul unor mijloace tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea informaţiilor conţinute de acestea.
(2) În cursul urmăririi penale, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate dispune efectuarea unei percheziţii informatice, la cererea procurorului, atunci când pentru descoperirea şi strângerea probelor este necesară cercetarea unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice.
(3) Procurorul înaintează cererea prin care se solicită încuviinţarea efectuării percheziţiei informatice împreună cu dosarul cauzei judecătorului de drepturi şi libertăţi.
(4) Cererea se soluţionează în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Participarea procurorului este obligatorie.
(5) Judecătorul dispune prin încheiere admiterea cererii, atunci când aceasta este întemeiată, încuviinţarea efectuării percheziţiei informatice şi emite de îndată mandatul de percheziţie.
(6) Încheierea instanţei trebuie să cuprindă:
a) denumirea instanţei;
b) data, ora şi locul emiterii;
c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a emis mandatul;
d) perioada pentru care s-a emis mandatul şi în cadrul căreia trebuie efectuată activitatea dispusă;
e) scopul pentru care a fost emis;
f) sistemul informatic sau suportul de stocare a datelor informatice care urmează a fi percheziţionat, precum şi numele suspectului sau inculpatului, dacă este cunoscut;
g) semnătura judecătorului şi ştampila instanţei.
(7) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra cererii de încuviinţare a efectuării percheziţiei informatice nu este supusă căilor de atac.
(8) În cazul în care, cu ocazia efectuării percheziţiei unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice, se constată că datele informatice căutate sunt cuprinse într-un alt sistem informatic ori suport de stocare a datelor informatice şi sunt accesibile din sistemul sau suportul iniţial, procurorul dispune de îndată conservarea, copierea datelor informatice identificate şi va solicita de urgenţă completarea mandatului, dispoziţiile alin. (1) – (7) aplicându-se în mod corespunzător.
(9) În vederea executării percheziţiei dispuse, pentru asigurarea integrităţii datelor informatice stocate pe obiectele ridicate, procurorul dispune efectuarea de copii.
(10) Dacă ridicarea obiectelor care conţin datele informatice prevăzute la alin. (1) ar afecta grav desfăşurarea activităţii persoanelor care deţin aceste obiecte, procurorul poate dispune efectuarea de copii, care servesc ca mijloc de probă. Copiile se realizează cu mijloace tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea informaţiilor conţinute de acestea.
(11) Percheziţia în sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice se efectuează în prezenţa suspectului ori a inculpatului, dispoziţiile art. 159 alin. (10) şi (11) aplicându-se în mod corespunzător.
(12) Percheziţia în sistem informatic ori a unui suport de stocare a datelor informatice se efectuează de un specialist care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora, în prezenţa procurorului sau a organului de cercetare penală.
(13) Procesul-verbal de percheziţie informatică trebuie să cuprindă:
a) numele persoanei de la care a fost ridicat sistemul informatic sau suporturile de stocare a datelor informatice ori numele persoanei al cărei sistem informatic este cercetat;
b) numele persoanei care a efectuat percheziţia;
c) numele persoanelor prezente la efectuarea percheziţiei;
d) descrierea şi enumerarea sistemelor informatice ori suporturilor de stocare a datelor informatice faţă de care s-a dispus percheziţia;
e) descrierea şi enumerarea activităţilor desfăşurate;
f) descrierea şi enumerarea datelor informatice descoperite cu ocazia percheziţiei;
g) semnătura sau ştampila persoanei care a efectuat percheziţia;
h) semnătura persoanelor prezente la efectuarea percheziţiei.
(14) Organele de urmărire penală trebuie să ia măsuri ca percheziţia informatică să fie efectuată fără ca faptele şi împrejurările din viaţa personală a celui la care se efectuează percheziţia să devină, în mod nejustificat, publice.
(15) Datele informatice identificate cu caracter secret se păstrează în condiţiile legii.
(16) În cursul judecăţii, percheziţia informatică se dispune de către instanţă, din oficiu sau la cererea procurorului, a părţilor ori a persoanei vătămate, în cazurile prevăzute la alin. (2). Mandatul de efectuare a percheziţiei informatice dispuse de instanţă se comunică procurorului, care procedează potrivit alin. (8) – (15).

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea a reţinut că în cadrul procedurii de cameră ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că în cadrul procedurii de cameră preliminară se pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire ... Click pentru abonare
2.
În cadrul controlului a priori, Curtea a analizat constituționalitatea ... Vezi mai mult
În cadrul controlului a priori, Curtea a analizat constituționalitatea modificării legislative a art. 168 C.proc.pen., respectiv a alineatului 15 ind. ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Preluarea datelor sau informațiilor și folosirea lor în alte ... Vezi mai mult
Preluarea datelor sau informațiilor și folosirea lor în alte cauze penale este reglementată în art. 142 alin. 5 C.proc.pen., art. ... Click pentru abonare
4.
Accesul într-un sistem informatic se deosebește de percheziția informatică. ... Vezi mai mult
Accesul într-un sistem informatic se deosebește de percheziția informatică. Astfel, cel dintâi are un caracter confidențial și poate fi autorizat ... Click pentru abonare
5.
Mandatul general care nu face referire nici la fapta ... Vezi mai mult
Mandatul general care nu face referire nici la fapta cercetată sau la datele informatice căutate conduce la încălcarea art. 8 ... Click pentru abonare
6.
Este necesară reglementarea unei perioade de punere în executare ... Vezi mai mult
Este necesară reglementarea unei perioade de punere în executare a mandatului de percheziție informatică. De asemenea este necesar a se ... Click pentru abonare
7.
Întreruperile necesare – generate de durata mare de timp ... Vezi mai mult
Întreruperile necesare – generate de durata mare de timp de extragere a datelor stocate sau cele imprevizibile, justificate de motive ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

8.
Inculpatul a invocat nelegalitatea efectuării percheziției informatice, întrucât aceasta ... Vezi mai mult
Inculpatul a invocat nelegalitatea efectuării percheziției informatice, întrucât aceasta nu a fost realizată conform Metodologiei de efectuare a percheziţiilor informatice ... Click pentru abonare
9.
Datele informatice obținute în procedura administrativă în cadrul inspecției ... Vezi mai mult
Datele informatice obținute în procedura administrativă în cadrul inspecției efectuate de Consiliul Concurenței vizau și corespondența personală a inculpaților, procedură ... Click pentru abonare
10.
Nu poate fi primită critică constând în aceea că ... Vezi mai mult
Nu poate fi primită critică constând în aceea că organele de urmărire penală, fără citarea inculpatului au procedat la efectuarea ... Click pentru abonare
11.
Prevăzând că percheziția informatică „se efectuează în prezenţa suspectului ... Vezi mai mult
Prevăzând că percheziția informatică „se efectuează în prezenţa suspectului ori a inculpatului”, art. 168 alin. 10 C.proc.pen. nu face nicio ... Click pentru abonare
12.
Având în vedere că art. 168 alin. 10 trimite ... Vezi mai mult
Având în vedere că art. 168 alin. 10 trimite expres la art. 159 alin. 10 C.proc.pen. conform căreia „persoanei percheziționate ... Click pentru abonare
13.
În baza art. 168 alin. (5) şi (16) Cod ... Vezi mai mult
În baza art. 168 alin. (5) şi (16) Cod procedură penală şi art. 100 Cod procedură penală, admite cererea parchetului ... Click pentru abonare
14.
Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) din ... Vezi mai mult
Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) din OUG nr. 43/2002, competența teritorială a procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale ... Click pentru abonare
15.
Datele necesar a fi cercetate trebuie protejate, procurorul având ... Vezi mai mult
Datele necesar a fi cercetate trebuie protejate, procurorul având astfel obligația de a efectua copii a mijloacelor de stocare originare. ... Click pentru abonare
16.
Conform art. 168 alin. (11) C.proc.pen. raportat la art. ... Vezi mai mult
Conform art. 168 alin. (11) C.proc.pen. raportat la art. 159 alin. (10) din același cod, în cadrul percheziției informatice, persoanei ... Click pentru abonare
17.
Percheziția informatică nu acoperă și perioada de timp în ... Vezi mai mult
Percheziția informatică nu acoperă și perioada de timp în care, după copierea datelor informatice de pe suporturile de stocare aparținând ... Click pentru abonare
18.
Prezența procurorului în timpul percheziției informatice nu este imperativă. ... Vezi mai mult
Prezența procurorului în timpul percheziției informatice nu este imperativă. Conform art. 168 alin. (12) C.proc.pen., percheziția în sistem informatic sau ... Click pentru abonare
19.
Curtea reține că reclamanții nu denunță per se percheziția ... Vezi mai mult
Curtea reține că reclamanții nu denunță per se percheziția efectuată în sediul lor comercial; nici nu se plâng de ridicarea ... Click pentru abonare
20.
În conținutul proceselor-verbale de redare sunt menționate alte medii ... Vezi mai mult
În conținutul proceselor-verbale de redare sunt menționate alte medii de stocare decât cele care au fost supuse percheziției informatice. Acest ... Click pentru abonare
21.
După ridicarea mai multor suporturi de stocare de la ... Vezi mai mult
După ridicarea mai multor suporturi de stocare de la domiciliul inculpatului, în care au fost descoperite aproape toate înregistrările realizate ... Click pentru abonare
22.
În momentul în care s-a efectuat percheziția informatică, inculpatul ... Vezi mai mult
În momentul în care s-a efectuat percheziția informatică, inculpatul era în custodia unui mandat de arest preventiv, împrejurare ce presupune ... Click pentru abonare
23.
Percheziția informatică s-a desfășurat în absența inculpatului și fără ... Vezi mai mult
Percheziția informatică s-a desfășurat în absența inculpatului și fără a-i fi adus la cunoștință dreptul de participare avocatului ales. Dat ... Click pentru abonare
24.
Curtea consideră că orice percheziție care implică confiscarea unor ... Vezi mai mult
Curtea consideră că orice percheziție care implică confiscarea unor dispozitive de stocare a datelor precum laptopuri, hard disk-uri externe, carduri ... Click pentru abonare
25.
Chiar dacă Curtea nu poate deduce din probele furnizate ... Vezi mai mult
Chiar dacă Curtea nu poate deduce din probele furnizate de părți dacă scopul percheziției a fost dezvăluirea surselor jurnalistului, formularea ... Click pentru abonare