Art. 168. Percheziţia informatică

(1) Prin percheziţie în sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice se înţelege procedeul de cercetare, descoperire, identificare şi strângere a probelor stocate într-un sistem informatic sau suport de stocare a datelor informatice, realizat prin intermediul unor mijloace tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea informaţiilor conţinute de acestea.
(2) În cursul urmăririi penale, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate dispune efectuarea unei percheziţii informatice, la cererea procurorului, atunci când pentru descoperirea şi strângerea probelor este necesară cercetarea unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice.
(3) Procurorul înaintează cererea prin care se solicită încuviinţarea efectuării percheziţiei informatice împreună cu dosarul cauzei judecătorului de drepturi şi libertăţi.
(4) Cererea se soluţionează în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Participarea procurorului este obligatorie.
(5) Judecătorul dispune prin încheiere admiterea cererii, atunci când aceasta este întemeiată, încuviinţarea efectuării percheziţiei informatice şi emite de îndată mandatul de percheziţie.
(6) Încheierea instanţei trebuie să cuprindă:
a) denumirea instanţei;
b) data, ora şi locul emiterii;
c) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a emis mandatul;
d) perioada pentru care s-a emis mandatul şi în cadrul căreia trebuie efectuată activitatea dispusă;
e) scopul pentru care a fost emis;
f) sistemul informatic sau suportul de stocare a datelor informatice care urmează a fi percheziţionat, precum şi numele suspectului sau inculpatului, dacă este cunoscut;
g) semnătura judecătorului şi ştampila instanţei.
(7) Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra cererii de încuviinţare a efectuării percheziţiei informatice nu este supusă căilor de atac.
(8) În cazul în care, cu ocazia efectuării percheziţiei unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice, se constată că datele informatice căutate sunt cuprinse într-un alt sistem informatic ori suport de stocare a datelor informatice şi sunt accesibile din sistemul sau suportul iniţial, procurorul dispune de îndată conservarea, copierea datelor informatice identificate şi va solicita de urgenţă completarea mandatului, dispoziţiile alin. (1) – (7) aplicându-se în mod corespunzător.
(9) În vederea executării percheziţiei dispuse, pentru asigurarea integrităţii datelor informatice stocate pe obiectele ridicate, procurorul dispune efectuarea de copii.
(10) Dacă ridicarea obiectelor care conţin datele informatice prevăzute la alin. (1) ar afecta grav desfăşurarea activităţii persoanelor care deţin aceste obiecte, procurorul poate dispune efectuarea de copii, care servesc ca mijloc de probă. Copiile se realizează cu mijloace tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea informaţiilor conţinute de acestea.
(11) Percheziţia în sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice se efectuează în prezenţa suspectului ori a inculpatului, dispoziţiile art. 159 alin. (10) şi (11) aplicându-se în mod corespunzător.
(12) Percheziţia în sistem informatic ori a unui suport de stocare a datelor informatice se efectuează de un specialist care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora, în prezenţa procurorului sau a organului de cercetare penală.
(13) Procesul-verbal de percheziţie informatică trebuie să cuprindă:
a) numele persoanei de la care a fost ridicat sistemul informatic sau suporturile de stocare a datelor informatice ori numele persoanei al cărei sistem informatic este cercetat;
b) numele persoanei care a efectuat percheziţia;
c) numele persoanelor prezente la efectuarea percheziţiei;
d) descrierea şi enumerarea sistemelor informatice ori suporturilor de stocare a datelor informatice faţă de care s-a dispus percheziţia;
e) descrierea şi enumerarea activităţilor desfăşurate;
f) descrierea şi enumerarea datelor informatice descoperite cu ocazia percheziţiei;
g) semnătura sau ştampila persoanei care a efectuat percheziţia;
h) semnătura persoanelor prezente la efectuarea percheziţiei.
(14) Organele de urmărire penală trebuie să ia măsuri ca percheziţia informatică să fie efectuată fără ca faptele şi împrejurările din viaţa personală a celui la care se efectuează percheziţia să devină, în mod nejustificat, publice.
(15) Datele informatice identificate cu caracter secret se păstrează în condiţiile legii.
(16) În cursul judecăţii, percheziţia informatică se dispune de către instanţă, din oficiu sau la cererea procurorului, a părţilor ori a persoanei vătămate, în cazurile prevăzute la alin. (2). Mandatul de efectuare a percheziţiei informatice dispuse de instanţă se comunică procurorului, care procedează potrivit alin. (8) – (15).

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Accesul într-un sistem informatic se deosebește de percheziția informatică. ... Vezi mai mult
Accesul într-un sistem informatic se deosebește de percheziția informatică. Astfel, cel dintâi are un caracter confidențial și poate fi autorizat ... Click pentru abonare
2.
Mandatul general care nu face referire nici la fapta ... Vezi mai mult
Mandatul general care nu face referire nici la fapta cercetată sau la datele informatice căutate conduce la încălcarea art. 8 ... Click pentru abonare
3.
Este necesară reglementarea unei perioade de punere în executare ... Vezi mai mult
Este necesară reglementarea unei perioade de punere în executare a mandatului de percheziție informatică. De asemenea este necesar a se ... Click pentru abonare
4.
Întreruperile necesare – generate de durata mare de timp ... Vezi mai mult
Întreruperile necesare – generate de durata mare de timp de extragere a datelor stocate sau cele imprevizibile, justificate de motive ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

5.
Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) din ... Vezi mai mult
Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) din OUG nr. 43/2002, competența teritorială a procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale ... Click pentru abonare
6.
Datele necesar a fi cercetate trebuie protejate, procurorul având ... Vezi mai mult
Datele necesar a fi cercetate trebuie protejate, procurorul având astfel obligația de a efectua copii a mijloacelor de stocare originare. ... Click pentru abonare
7.
Curtea reține că reclamanții nu denunță per se percheziția ... Vezi mai mult
Curtea reține că reclamanții nu denunță per se percheziția efectuată în sediul lor comercial; nici nu se plâng de ridicarea ... Click pentru abonare
8.
Curtea consideră că orice percheziție care implică confiscarea unor ... Vezi mai mult
Curtea consideră că orice percheziție care implică confiscarea unor dispozitive de stocare a datelor precum laptopuri, hard disk-uri externe, carduri ... Click pentru abonare
9.
Chiar dacă Curtea nu poate deduce din probele furnizate ... Vezi mai mult
Chiar dacă Curtea nu poate deduce din probele furnizate de părți dacă scopul percheziției a fost dezvăluirea surselor jurnalistului, formularea ... Click pentru abonare