Art. 168. Condiţiile reabilitării judecătoreşti

Cererea de reabilitare judecătorească se admite dacă cel condamnat întruneşte următoarele condiţii:
a) nu a săvârşit o altă infracţiune în intervalul de timp prevăzut în 166;
b) a achitat integral cheltuielile de judecată şi şi-a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când acesta dovedeşte că nu a avut posibilitatea să le îndeplinească sau când partea civilă a renunţat la despăgubiri. [art. 137 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
În cazul în care se pune în mișcare acțiunea ... Vezi mai mult
În cazul în care se pune în mișcare acțiunea penală pentru o nouă acuzație pentru o faptă săvârșită în interiorul ... Click pentru abonare
2.
Dacă persoana condamnată dovedește că a fost în imposibilitate ... Vezi mai mult
Dacă persoana condamnată dovedește că a fost în imposibilitate de a achita obligațiile civile, instanța poate admite cererea de reabilitare ... Click pentru abonare
3.
Intervenția prescripției executării silite nu echivalează cu renunțarea la ... Vezi mai mult
Intervenția prescripției executării silite nu echivalează cu renunțarea la pretențiile civile de către partea civilă. [M. Udroiu, Drept penal. Partea ... Click pentru abonare
4.
Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, instanța de ... Vezi mai mult
Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, instanța de judecată este obligată să dispună reabilitarea judecătorească, neputând face aplicarea principiului ... Click pentru abonare
5.
Dispozițiile art. 532 alin. 3 C.proc.pen. sunt neconstituționale/neconvenționale întrucât ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 532 alin. 3 C.proc.pen. sunt neconstituționale/neconvenționale întrucât reglementează în fapt o situație în care persoana condamnată nu poate ... Click pentru abonare
6.
Noțiunea de rude apropiate nu poate fi asimilată cu ... Vezi mai mult
Noțiunea de rude apropiate nu poate fi asimilată cu cea de membru de familie. Astfel, persoanele care au stabilit relații ... Click pentru abonare
7.
Determinarea competenței instanței să soluționeze cererea de reabilitare se ... Vezi mai mult
Determinarea competenței instanței să soluționeze cererea de reabilitare se raportează la cauză, nu la infracțiunile pentru care s-a dispus soluția ... Click pentru abonare
8.
Ședința de judecată nu este publică, asistența juridică nu ... Vezi mai mult
Ședința de judecată nu este publică, asistența juridică nu este obligatorie, este necesar ca petentul să fie legal citat, indiferent ... Click pentru abonare
9.
În ipoteza în care instanța de judecată respinge cererea ... Vezi mai mult
În ipoteza în care instanța de judecată respinge cererea de reabilitare, iar în decurs de un an, condamnatul suferă o ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

10.
În cauză, dispozițiile Codului penal actual sunt mai favorabile ... Vezi mai mult
În cauză, dispozițiile Codului penal actual sunt mai favorabile în ceea ce privește termenul de reabilitare, cât și în ceea ... Click pentru abonare
11.
Dovada achitării cheltuielilor judiciare către stat are în vedere ... Vezi mai mult
Dovada achitării cheltuielilor judiciare către stat are în vedere cuantumul stabilit prin hotărârea de condamnare, indiferent de fluctuațiile care au ... Click pentru abonare
12.
Nu este îndeplinită o condiție esențială pentru a se ... Vezi mai mult
Nu este îndeplinită o condiție esențială pentru a se dispune reabilitarea judecătorească, respectiv achitarea în întregime a despăgubirilor civile la ... Click pentru abonare
13.
La soluționarea cererii de reabilitare, instanța va analiza, cu ... Vezi mai mult
La soluționarea cererii de reabilitare, instanța va analiza, cu prioritate, legea penală mai favorabilă, incidentă în ceea ce privește limitele ... Click pentru abonare
14.
Pentru verificarea situației patrimoniale și financiare a persoanei condamnate ... Vezi mai mult
Pentru verificarea situației patrimoniale și financiare a persoanei condamnate instanța de judecată poate dispune efectuarea de verificări la Inspectoratul Teritorial ... Click pentru abonare
15.
În conformitate cu dispozițiile art. 494 C.proc.pen., astfel cum ... Vezi mai mult
În conformitate cu dispozițiile art. 494 C.proc.pen., astfel cum au fost interpretate prin Decizia nr. 83 din 10 decembrie 2007 ... Click pentru abonare
16.
În cazul săvârșirii infracțiunilor continue și continuate, întreruperea cursului ... Vezi mai mult
În cazul săvârșirii infracțiunilor continue și continuate, întreruperea cursului termenului de reabilitare se produce din momentul în care elementele constitutive ... Click pentru abonare
17.
Dacă cererea de reabilitare judecătorească privește mai multe pedepse, ... Vezi mai mult
Dacă cererea de reabilitare judecătorească privește mai multe pedepse, ea trebuie soluționată de către o singură instanță. Dacă pedepsele au ... Click pentru abonare